Miljöövervakning av mjukbottenfauna 2011 (2012:10) 

Miljöövervakning mjukbottenfauna
Löpnummer:
2012:10 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
37 
Systemekologiska Institutionen vid Stockholms Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket/Havs och Vattenmyndigheten, insamling och taxonomisk bestämning av bottenfauna inom det nationellt‐regionalt samordnade miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i Egentliga Östersjön.
Öster om Gotland undersöks två områden avseende mjukbottensfauna för bedömning av miljöstatus. De två områdena är uppdelade i ett regionalt kluster benämnt REG När och ett nationellt kluster benämnt NAT När. I denna rapport redovisas förändringen mellan och inom dessa två områden under åren 2007 till 2011.
Syftet med programmet är att påvisa långsiktiga och storskaliga  förändringar av referensområden i Egentliga Östersjön som en effekt av främst övergödning och syrebrist i bottenvattnet samt att undersöka den biologiska mångfalden på mjukbottnarna.

Kontakta oss

Andreas Pettersson
Miljö- och vattenenheten
andreas punkt pettersson snabela lansstyrelsen punkt se¤andreas punkt pettersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239318