Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2011 (2012:6) 

Löpnummer:
2012:6 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
43 
Kiselalger analyserade på 9 vattendragslokaler i Gotlands län 2011. Undersökningen är ett led i länets arbete med karaktärisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.