Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2011 (2012:6)

Löpnummer:
2012:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
43
Kiselalger analyserade på 9 vattendragslokaler i Gotlands län 2011. Undersökningen är ett led i länets arbete med karaktärisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.
Kommentar: