Ett plundrat kulturarv - Att motverka och förebygga plundring av fornlämningar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
21 + bilagor
”Ett plundrat kulturarv” är ett projekt som genomfördes 2009-2011. Syftet var att ta fram en modell för att motverka och förebygga plundring av fornlämningar. Avsikten var att modellen skulle kunna användas även i andra län.
Kommentar: