Ett plundrat kulturarv - Att motverka och förebygga plundring av fornlämningar 

Diarienummer:
431-3060-11 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
21 + bilagor 
”Ett plundrat kulturarv” är ett projekt som genomfördes 2009-2011. Syftet var att ta fram en modell för att motverka och förebygga plundring av fornlämningar. Avsikten var att modellen skulle kunna användas även i andra län.