Landshövding och länsledning

Cecilia Schelin Seidegård.

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Gotlands landshövding heter Cecilia Schelin Seidegård. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).
  
Cecilia Schelin Seidegård

Om Cecilia Schelin Seidegård

Cecilia utsågs till landshövding på Gotland från januari 2010, men hon bodde redan under sina ungdomsår i Visby. Cecilia Schelin Seidegård disputerade i biokemi på Lunds Universitet. Efter studierna har Cecilia framförallt arbetat inom läkemedelsindustrin med forskning och på olika chefsposter inom Astra och AstraZeneca. Hon har även varit chef för Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Hudddinge universitetssjukhus. Cecilia Schelin Seidegård är också engagerad i ett antal styrelser och är bland annat ordförande för Beridna Högvakten, Göteborgs universitet, Vårdalsstiftelsen, Gotlands Fornvänner, ALMI Gotland och Hushållningssällskapet. 

 

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i länsstyrelsen. Gotlands länsråd heter Peter Molin. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

 

Om Peter Molin

Peter Molin är sedan maj 2011 länsråd på Länsstyrelsen Gotland. Innan Peter började arbeta på Länsstyrelsen var han förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, Region Gotland. Dessförinnan har Peter en lång och gedigen karriär från försvaret, vilket innefattar olika chefsbefattningar inom Gotlands militärkommando och senare som chef, med överstes grad, för Gotlands regemente P 18. Peter är född och uppvuxen i Norrköping, men Gotland har varit hans fasta bas sedan värnpliktsåren.