Författningar

Böcker.

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter).


Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Författningarna är inlagda som PDF-format vilket innebär att Du kan läsa och skriva ut dom i sin helhet.

Observera: Det kan ibland finnas fel i författningstexterna. I vissa fall saknas kartor och/eller bilagor i den version av författningen som publiceras på Internet. Det är alltid den tryckta versionen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.