Nyhetsarkiv 

Urval: Miljö & klimat, Verksamheter med miljöpåverkanRensa urval
Din sökning gav 29 träffar
 • Välkommen till Gotlands Energidialog 2014

  Allé. Foto: Lena Hultberg
  2014-11-14

  En mötesplats för att diskutera, samverka och hitta lösningar på hur vi ställer om till en fossiloberoende fordonsflotta.

 • Många besökare till Länsstyrelsens aktiviteter på Skördefestivalen

  Skördefestivalen 2014
  2014-09-10

  Länsstyrelsen deltog under skördefestivalen med medarbetare från olika enheter.

 • ITOP-Forum i Phuket

  Peter Molin, ITOP-Forum 2013. Foto: ITOP-Forum
  2014-08-19

  Länsrådet Peter Molin kommer att delta på ett internationellt turistmöte för ö-regioner på Phuket, Thailand, den 20-22 augusti 2014. Temat för mötet är hållbar maritim turism.

 • Länsstyrelsen i Almedalen 2014

  Almedalen. Foto: Lars Bäckman
  2014-06-25

  Nu är det åter dags för årets upplaga av Almedalsveckan. Detta år förväntas slå alla tidigare rekord i både antal arrangemang som besökare. Varmt välkomna!

 • Mark- och miljödomstolen gav Nordkalk och SMA tillstånd för täktverksamhet

  Dom från Nacka Tingsrätt
  2014-06-02 Pressmeddelande:

  Mark- och miljödomstolen har idag lämnat Nordkalk AB tillstånd för täkt-verksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, samt lämnat tillstånd till SMA Svenska Mineral AB till fortsat...

 • Näringslivsfrukost: Hur utvecklar vi Lövsta till ett grönt centrum?

  Näringlivsfrukost
  2014-04-07

  Hur kan ett grönt centrum på Lövsta bidra till utveckling för hela Gotland? Vad skulle ett kluster för de gröna näringarna kunna innebära och hur kan Lövsta bidra till kompetensförsörjning för landbyg...

 • Inventering av nedlagda handelsträdgårdar

  Näringlivsfrukost
  2014-03-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Sverige genomför inventeringar och undersökningar av gamla ned-lagda verksamheter som kan ha förorenat marken med kemikalier. Länsstyrelsen på Gotland inventerar just nu nedlagda handelsträdgårdar.

 • Greppa näringen - nr 6 - nyhetsbrev!

  Näringlivsfrukost
  2013-11-19

  Välkommen till Länsstyrelsens informationsbrev ”Greppa Näringen - Regionalt nyhetsbrev” som tar upp aktuella frågor som rör Greppa Näringen på Gotland. Vi vänder oss till er som är medlemmar och övriga intresserade av Greppa Näringen. Till dig som bryr dig om din miljö!

 • Länsstyrelsen yttrar sig om SMA Mineral AB:s ansökan om kalkstensbrytning vid Bunge Stucks 1:368

  Näringlivsfrukost
  2013-10-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag yttrat sig till Mark- och miljödomstolen om SMA Mi-neral AB:s ansökan om fortsatt och utökad kalkstensbrytning på fastigheten Bunge Stucks 1:368 (mål nr M 463-08). Länsstyrelsen yrkar i sitt yttrande att ansökan ska lämnas utan bifall.

 • Uppbromsning av landsbygdsstödet

  Gårdsbutik.
  2013-10-04

  Länsstyrelsen fick i förra veckan information från regeringskansliet om övergripande prioriteringar för kommande landsbygdsprogram på grund av att utgiftstaket allt för snabbt har nåtts. Dessa priorit...

 • Kiselalger - indikerar näringsbelstning - Ny rapport

  Kiselalger
  2013-05-13

  Länsstyrelsen har gett ut en ny rapport om kiselalger som indikator för näringspåverkan. Med hjälp av att analysera kiselalgernas artsammansättning i ett vattendrag kan man bland annat få svar på om v...

 • Informationskampanj om förorenade fastigheter

  brunn
  2013-05-07

  Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland driver 2012-2013 en informationsinsats om vilket ansvar och kostnader förorenade fastigheter kan innebära. Om en fastighet är förorenad kan det innebära miljö-...

 • Tillfällig stängning av e-tjänsterna

  brunn
  2013-02-13

  Länsstyrelsernas e-tjänster kommer att vara stängda för systemunderhåll fredagen den 15 februari klockan 15.00 – lördagen den 16 februari klockan 12.00.

 • Öppet samråd med Vattenmyndigheten

  Möte
  2013-02-05

  Vattenrådet Snoderån och Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt bjuder in till möte om vilka vattenfrågor som ska prioriteras på Gotland och vilka åtgärder som bör genomföras framöver.

 • Så här går miljöarbetet på Gotland

  strand
  2012-12-17

  2012 års bedömning av miljökvalitetsmålen är nu gjord. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen inom sitt län. Den nationella uppföljnin...

 • Nu börjar samråd inom vattenförvaltningen

  Gothemsån.
  2012-11-27

  Under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013 pågår samråd inom vattenförvaltningen. Samrådet ger alla berörda en möjlighet att påverka vattenförvaltningsarbetet genom att lämna synpunkter på de pri...

 • Nytt telefonnummer till Länsstyrelsen

  Telefoner
  2012-11-16

  Under torsdagen den 22 november och fredagen den 23 november byter Länsstyrelsen telefonnummer och telefonitjänst.

 • Konsekvensutredning – förslag till lokal trafikföreskrift om sommarhastighet vid Käldhagen i Fide

  Telefoner
  2012-11-09

  Konsekvensutredning – förslag till lokal trafikföreskrift om sommarhastighet vid Käldhagens rastplats, Fide socken, Gotlands kommun (diarienr 258-2913-12).

 • Om länsstyrelsens möjligheter att skydda Ojnareskogen

  Telefoner
  2012-10-02

  Om Länsstyrelsens möjligheter att skydda Ojnareskogen ”Så kan länsstyrelsen rädda Ojnareskogen”, var rubriken på den insändare som Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna m fl skrev i Gotlands Allehanda den 1 oktober. Insändaren uppmanar Länsstyrelsen till att återigen föreslå Ojnaremyr som ett...

 • Länsstyrelsen ger Nordkalk föreläggande att följa kontrollprogram

  Telefoner
  2012-09-28

  Länsstyrelsen har gett Nordkalk ett föreläggande att omedelbart upphöra med brytning i den del av Klinthagenbrottet som ligger i anslutning till Natura 2000-området Hoburgsmyr. Det är ett litet område, beräknat till endast tre sprängningar, men läget i direkt anslutning till myren är känsligt, inte ...

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Länsledningens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS