Nyhetsarkiv 

Urval: Miljö & klimat, Verksamheter med miljöpåverkanRensa urval
Din sökning gav 27 träffar
 • ITOP-Forum i Phuket

  Peter Molin, ITOP-Forum 2013. Foto: ITOP-Forum
  2014-08-19

  Länsrådet Peter Molin kommer att delta på ett internationellt turistmöte för ö-regioner på Phuket, Thailand, den 20-22 augusti 2014. Temat för mötet är hållbar maritim turism.

 • Länsstyrelsen i Almedalen 2014

  Almedalen. Foto: Lars Bäckman
  2014-06-25

  Nu är det åter dags för årets upplaga av Almedalsveckan. Detta år förväntas slå alla tidigare rekord i både antal arrangemang som besökare. Varmt välkomna!

 • Mark- och miljödomstolen gav Nordkalk och SMA tillstånd för täktverksamhet

  Dom från Nacka Tingsrätt
  2014-06-02 Pressmeddelande:

  Mark- och miljödomstolen har idag lämnat Nordkalk AB tillstånd för täkt-verksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, samt lämnat tillstånd till SMA Svenska Mineral AB till fortsat...

 • Näringslivsfrukost: Hur utvecklar vi Lövsta till ett grönt centrum?

  Näringlivsfrukost
  2014-04-07

  Hur kan ett grönt centrum på Lövsta bidra till utveckling för hela Gotland? Vad skulle ett kluster för de gröna näringarna kunna innebära och hur kan Lövsta bidra till kompetensförsörjning för landbyg...

 • Inventering av nedlagda handelsträdgårdar

  Näringlivsfrukost
  2014-03-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Sverige genomför inventeringar och undersökningar av gamla ned-lagda verksamheter som kan ha förorenat marken med kemikalier. Länsstyrelsen på Gotland inventerar just nu nedlagda handelsträdgårdar.

 • Greppa näringen - nr 6 - nyhetsbrev!

  Näringlivsfrukost
  2013-11-19

  Välkommen till Länsstyrelsens informationsbrev ”Greppa Näringen - Regionalt nyhetsbrev” som tar upp aktuella frågor som rör Greppa Näringen på Gotland. Vi vänder oss till er som är medlemmar och övriga intresserade av Greppa Näringen. Till dig som bryr dig om din miljö!

 • Länsstyrelsen yttrar sig om SMA Mineral AB:s ansökan om kalkstensbrytning vid Bunge Stucks 1:368

  Näringlivsfrukost
  2013-10-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag yttrat sig till Mark- och miljödomstolen om SMA Mi-neral AB:s ansökan om fortsatt och utökad kalkstensbrytning på fastigheten Bunge Stucks 1:368 (mål nr M 463-08). Länsstyrelsen yrkar i sitt yttrande att ansökan ska lämnas utan bifall.

 • Uppbromsning av landsbygdsstödet

  Gårdsbutik.
  2013-10-04

  Länsstyrelsen fick i förra veckan information från regeringskansliet om övergripande prioriteringar för kommande landsbygdsprogram på grund av att utgiftstaket allt för snabbt har nåtts. Dessa priorit...

 • Kiselalger - indikerar näringsbelstning - Ny rapport

  Kiselalger
  2013-05-13

  Länsstyrelsen har gett ut en ny rapport om kiselalger som indikator för näringspåverkan. Med hjälp av att analysera kiselalgernas artsammansättning i ett vattendrag kan man bland annat få svar på om v...

 • Informationskampanj om förorenade fastigheter

  brunn
  2013-05-07

  Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland driver 2012-2013 en informationsinsats om vilket ansvar och kostnader förorenade fastigheter kan innebära. Om en fastighet är förorenad kan det innebära miljö-...

 • Tillfällig stängning av e-tjänsterna

  brunn
  2013-02-13

  Länsstyrelsernas e-tjänster kommer att vara stängda för systemunderhåll fredagen den 15 februari klockan 15.00 – lördagen den 16 februari klockan 12.00.

 • Öppet samråd med Vattenmyndigheten

  Möte
  2013-02-05

  Vattenrådet Snoderån och Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt bjuder in till möte om vilka vattenfrågor som ska prioriteras på Gotland och vilka åtgärder som bör genomföras framöver.

 • Så här går miljöarbetet på Gotland

  strand
  2012-12-17

  2012 års bedömning av miljökvalitetsmålen är nu gjord. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen inom sitt län. Den nationella uppföljnin...

 • Nu börjar samråd inom vattenförvaltningen

  Gothemsån.
  2012-11-27

  Under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013 pågår samråd inom vattenförvaltningen. Samrådet ger alla berörda en möjlighet att påverka vattenförvaltningsarbetet genom att lämna synpunkter på de pri...

 • Nytt telefonnummer till Länsstyrelsen

  Telefoner
  2012-11-16

  Under torsdagen den 22 november och fredagen den 23 november byter Länsstyrelsen telefonnummer och telefonitjänst.

 • Konsekvensutredning – förslag till lokal trafikföreskrift om sommarhastighet vid Käldhagen i Fide

  Telefoner
  2012-11-09

  Konsekvensutredning – förslag till lokal trafikföreskrift om sommarhastighet vid Käldhagens rastplats, Fide socken, Gotlands kommun (diarienr 258-2913-12).

 • Om länsstyrelsens möjligheter att skydda Ojnareskogen

  Telefoner
  2012-10-02

  Om Länsstyrelsens möjligheter att skydda Ojnareskogen ”Så kan länsstyrelsen rädda Ojnareskogen”, var rubriken på den insändare som Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna m fl skrev i Gotlands Allehanda den 1 oktober. Insändaren uppmanar Länsstyrelsen till att återigen föreslå Ojnaremyr som ett...

 • Länsstyrelsen ger Nordkalk föreläggande att följa kontrollprogram

  Telefoner
  2012-09-28

  Länsstyrelsen har gett Nordkalk ett föreläggande att omedelbart upphöra med brytning i den del av Klinthagenbrottet som ligger i anslutning till Natura 2000-området Hoburgsmyr. Det är ett litet område, beräknat till endast tre sprängningar, men läget i direkt anslutning till myren är känsligt, inte ...

 • Kunskap om våra diken - utbildningar på gång

  Telefoner
  2012-09-13

  Våra diken är en viktig del i vattenflödet. Nu erbjuder Länsstyrelsen t vå utbildningstillfällen för den som vill lära mer.

 • Länsstyrelsen träffade Nordkalk och diskuterade föreläggande

  Telefoner
  2012-09-06

  Länsstyrelsen gav i söndags Nordkalk ett föreläggande, att företaget skulle redovisa vilka skogsområden som redan har avverkats, vad som planeras och i vilket syfte, samt även redovisa uppgifter om kväveläckage till vatten som denna avverkning kan medföra. I tisdags den 5 september möttes de, Länsst...

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Landshövdingens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS

 • Landshövdingens krönika 29 augusti Örebro, skogsbrand och säkert mer än 10 000 steg.
 • Nya upphandlingar rörande Gotska Sandön Länsstyrelsen inbjuder intresserade leverantörer att delta i upphandlingar gällande Gotska Sandön.
 • Länsstyrelsen satsar på tillsyn Vi vill skapa dialog och resultat med inriktning på miljömålen.
 • Landshövdingens krönika 22 augusti Hästnamn, klosterfirande och Scovillehetta i Lummelunda
 • Vad man kan tänka på för att förhindra smittspridning av EHEC Människor smittas genom att man får in smittämnet via munnen. Spridning från djur till människa sker via direkt kontakt med gödsel eller djur eller djurens närmiljö.
 • Prinsessans föl ska heta Haidi af Gotland Gotlands Media fick det ärofyllda och roliga uppdraget att bjuda in sina läsare till en namntävling, för att hitta ett passande namn till det föl som prinsessan Leonore fick i doppresent.
 • Utbrott av bi-sjukdom på Gotland Smittförklaringen gäller i nuläget Väte, och Hejde församlingar samt Guldrupe socken (Vänge församling). Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare som registrerat sina stadigvarande uppställningsplatser i närområdet kontaktas nu av sin bitillsynsman för att minimera en spridning.
 • Och det vinnande namnet är… Vid konseljen den 26 februari 2014 meddelade Kungen att Prinsessan Leonore tilldelats Gotland som Hertiginnedöme. Prinsessan Leonore döptes söndagen den 8 juni i Drottningholms slottskyrka. Den officiella dopgåvan från Länsstyrelsen och Region Gotland var ett knappt månadsgammalt russföl från Lojsta Hed. Det lilla stofölet föddes tidigt på morgonen den 21 maj.
 • ITOP-Forum i Phuket Länsrådet Peter Molin kommer att delta på ett internationellt turistmöte för ö-regioner på Phuket, Thailand, den 20-22 augusti 2014. Temat för mötet är hållbar maritim turism.
 • Landshövdingens krönika 15 augusti Besök i grannlandet m.m.