Nyhetsarkiv 

Urval: Miljö & klimat, Verksamheter med miljöpåverkanRensa urval
Din sökning gav 37 träffar
 • Länsstyrelsen Gotland får bidrag till fortsatta undersökningar för det förorenade området i norra Visby där kvarteret Sillen med flera fastigheter ingår

  Pressmeddelande
  2016-01-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fått besked från Naturvårdsverket om bidrag för undersökningar av förorenade områden under 2016.

 • Resultat från provtagning av enskilda brunnar

  Brunn. Foto: Pixabay
  2015-12-18

  Region Gotland har tagit fram en ny rapport om dricksvattenkvaliteten i gotländska enskilda brunnar.

 • Länsstyrelsen yttrar sig till Mark- och miljödomstolen över SMA Minerals svar

  Brunn. Foto: Pixabay
  2015-10-23

  Länsstyrelsen har idag den 23 oktober lämnat ett yttrande till Mark- och miljödomstolen över SMA Mineral ABs svar angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt på fastigheten Bunge Stucks 1:368.

 • Regeringen har i dag fattat beslut om nya och utvidgade Natura 2000-områden

  Pressmeddelande
  2015-08-31 Pressmeddelande:

  Flera nya och utvidgade områden

 • Redovisningen av regeringuppdraget är inskickat.

  Pressmeddelande
  2015-08-28

 • Länsstyrelsen kompletterar Natura 2000-underlaget den kommande veckan

  Pressmeddelande.
  2015-08-24

  Regeringen har idag fattat beslut om att ge Länsstyrelsen Gotland i uppdrag att fram en kompletterad redovisning gällande andra områden av tillräcklig kvalitet och omfattning som kan motsvara område...

 • EU-kommissionen är orolig över hur domstolsprocessen gått till

  Kasrthällmark. Foto: Ingrid Thomasson
  2015-04-15

  "Hindrat kommissionen från att korrekt utföra sin uppgift och skapa ett sammanhängande nät av Natura 2000-områden".

 • Nya Natura 2000-områden 2015

  Karsthällmark. Foto: Ingrid Thomasson
  2015-01-21

  Beslut fattat om nya Natura 2000-områden

 • Välkommen till Gotlands Energidialog 2014

  Allé. Foto: Lena Hultberg
  2014-11-14

  En mötesplats för att diskutera, samverka och hitta lösningar på hur vi ställer om till en fossiloberoende fordonsflotta.

 • Många besökare till Länsstyrelsens aktiviteter på Skördefestivalen

  Skördefestivalen 2014
  2014-09-10

  Länsstyrelsen deltog under skördefestivalen med medarbetare från olika enheter.

 • ITOP-Forum i Phuket

  Peter Molin, ITOP-Forum 2013. Foto: ITOP-Forum
  2014-08-19

  Länsrådet Peter Molin kommer att delta på ett internationellt turistmöte för ö-regioner på Phuket, Thailand, den 20-22 augusti 2014. Temat för mötet är hållbar maritim turism.

 • Länsstyrelsen i Almedalen 2014

  Almedalen. Foto: Lars Bäckman
  2014-06-25

  Nu är det åter dags för årets upplaga av Almedalsveckan. Detta år förväntas slå alla tidigare rekord i både antal arrangemang som besökare. Varmt välkomna!

 • Mark- och miljödomstolen gav Nordkalk och SMA tillstånd för täktverksamhet

  Dom från Nacka Tingsrätt
  2014-06-02 Pressmeddelande:

  Mark- och miljödomstolen har idag lämnat Nordkalk AB tillstånd för täkt-verksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, samt lämnat tillstånd till SMA Svenska Mineral AB till fortsat...

 • Näringslivsfrukost: Hur utvecklar vi Lövsta till ett grönt centrum?

  Näringlivsfrukost
  2014-04-07

  Hur kan ett grönt centrum på Lövsta bidra till utveckling för hela Gotland? Vad skulle ett kluster för de gröna näringarna kunna innebära och hur kan Lövsta bidra till kompetensförsörjning för landbyg...

 • Inventering av nedlagda handelsträdgårdar

  Näringlivsfrukost
  2014-03-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Sverige genomför inventeringar och undersökningar av gamla ned-lagda verksamheter som kan ha förorenat marken med kemikalier. Länsstyrelsen på Gotland inventerar just nu nedlagda handelsträdgårdar.

 • Greppa näringen - nr 6 - nyhetsbrev!

  Näringlivsfrukost
  2013-11-19

  Välkommen till Länsstyrelsens informationsbrev ”Greppa Näringen - Regionalt nyhetsbrev” som tar upp aktuella frågor som rör Greppa Näringen på Gotland. Vi vänder oss till er som är medlemmar och övriga intresserade av Greppa Näringen. Till dig som bryr dig om din miljö!

 • Länsstyrelsen yttrar sig om SMA Mineral AB:s ansökan om kalkstensbrytning vid Bunge Stucks 1:368

  Näringlivsfrukost
  2013-10-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag yttrat sig till Mark- och miljödomstolen om SMA Mi-neral AB:s ansökan om fortsatt och utökad kalkstensbrytning på fastigheten Bunge Stucks 1:368 (mål nr M 463-08). Länsstyrelsen yrkar i sitt yttrande att ansökan ska lämnas utan bifall.

 • Uppbromsning av landsbygdsstödet

  Gårdsbutik.
  2013-10-04

  Länsstyrelsen fick i förra veckan information från regeringskansliet om övergripande prioriteringar för kommande landsbygdsprogram på grund av att utgiftstaket allt för snabbt har nåtts. Dessa priorit...

 • Kiselalger - indikerar näringsbelstning - Ny rapport

  Kiselalger
  2013-05-13

  Länsstyrelsen har gett ut en ny rapport om kiselalger som indikator för näringspåverkan. Med hjälp av att analysera kiselalgernas artsammansättning i ett vattendrag kan man bland annat få svar på om v...

 • Informationskampanj om förorenade fastigheter

  brunn
  2013-05-07

  Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland driver 2012-2013 en informationsinsats om vilket ansvar och kostnader förorenade fastigheter kan innebära. Om en fastighet är förorenad kan det innebära miljö-...

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Länsledningens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS