Nyhetsarkiv 

Urval: Djur & natur, FiskeRensa urval
Din sökning gav 22 träffar
 • Nya fredade områden för Havsöringen

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland.
  2014-09-30 Pressmeddelande:

  Från och med den 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad i 25 fredningsområden som omfattar mynningsområdena för 34 åar. De senaste ändringarna, en gränsändring utanför Själsöån s...

 • Många besökare till Länsstyrelsens aktiviteter på Skördefestivalen

  Skördefestivalen 2014
  2014-09-10

  Länsstyrelsen deltog under skördefestivalen med medarbetare från olika enheter.

 • Vattendragsvandring för hela familjen

  Lillrone damm Foto: Pia Lindberg
  2014-05-14

  Torsdag den 15 maj genomför Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen vårens sista vattenvandring, längs Strömmaån i Stånga.

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-24

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserade i fredags webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och fö...

 • Markägare kan lära sig mer om dikningsföretag

  gammalt dike
  2013-11-14

  Länsstyrelsen arbetar med vattnet i landskapet på olika sätt. En viktig del är skötseln av dikningsföretagen. Därför arrangerar Länsstyrelsen en utbildningsdag om vattnets betydelse och dikning.

 • Förtydligande angående strandbodar – tänk på strandskyddet

  Båt.
  2013-11-14

  Med anledning av diskussionerna kring strandbodar som har förekommit i och med Regionens arbete med riktlinjer, så anser Länsstyrelsen att ett förtydligande behövs. Region Gotland har nu beslutat om ...

 • Nu är de första åtgärderna för att förbättra förhållandena i sjön Paviken påbörjade

  Inloppet till Paviken. Foto: Peter Landergren
  2013-08-27

  Paviken har under de senaste årtiondena växt igen i en allt snabbare takt som en effekt av näringsrikt vatten och partikeltransport från ovanförliggande avrinningsområden.

 • Nordkalks tillstånd undanröjs - kommentar från Länsstyrelsen

  Stenbrott
  2013-06-18

  Högsta domstolen beslutade i dag att undanröja tillståndet för Nordkalk att bryta kalk. Bolagets ansökan måste nu prövas på nytt av Mark- och miljödomstolen skriver HD i sitt beslut.

 • Det här gäller för vattenskotrar på Gotland

  Stenbrott
  2013-06-05

  Vattenskotrar har framförts i förbjudna områden på norra Gotlands kustvatten. Länsstyrelsen vill därför upplysa om vad som gäller.

 • Sälskadeförebyggande medel

  Stenbrott
  2013-05-23

  Den senaste räkningen i Östersjön visade att det finns mer än 34 000 gråsälar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ser det ut som gråsälbeståndet närmar sig målet om gynnsam bevarandestatus. Men den ökande sälstammen konkurrerar med människan om samma födoresurs – fisk.

 • Botteninventering av gotländsk kust - ny rapport

  Gotlandskust
  2013-05-22

  Länsstyrelsen ger ut en ny rapport om inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden. Syftet med inventeringen var att undersöka förekomst av bottenvegetation som genom sin utbredni...

 • Inbjudan till möte om föreskriftsändring för Gotska Sandöns nationalpark

  Bredsand, Gotska Sandön
  2013-03-04

  Tisdag 12 mars 16.30-18.30

 • Nu var det dags för dialogmöte 2, om planerat marint naturreservat, Slite skärgård

  Bredsand, Gotska Sandön
  2013-02-21

  Länsstyrelsen på Gotland planerar att bilda ett marint naturreservat i området mellan Slite och Furillen (se karta). Den 26 februari bjuder vi in till dialogmöte 2, OBS Ny lokal, Rute Folkets Hus.

 • Nu börjar samråd inom vattenförvaltningen

  Gothemsån.
  2012-11-27

  Under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013 pågår samråd inom vattenförvaltningen. Samrådet ger alla berörda en möjlighet att påverka vattenförvaltningsarbetet genom att lämna synpunkter på de pri...

 • Nytt telefonnummer till Länsstyrelsen

  Telefoner
  2012-11-16

  Under torsdagen den 22 november och fredagen den 23 november byter Länsstyrelsen telefonnummer och telefonitjänst.

 • Intressant fiskekonferens på Högskolan 13 november

  Telefoner
  2012-11-01

  Östersjöfisket – från stenålder till nutid. Arkeologiska fynd och nutida forskning berättar om förändringar i fisket, fiskbestånd, miljö och klimat.

 • Höst är fisketider - men tänk på detta!

  Fiskelycka
  2012-10-03

  Många fiskarter leker på hösten, däribland havsöring och sik. Genom fiskevårdsåtgärder som iordningsställande av påverkade åar och fredningstid och fredade områden, har havsöringen ökat och blivit någ...

 • Länsstyrelsen röjer vid Sudersand

  Sudersand växer igen.
  2012-10-03

  Länsstyrelsen fortsätter med röjningarna vid Sudersand på Fårö. Sandstränderna längs Gotlands ostkust krymper. Tallen tränger allt närmare stranden och sanddynerna växer igen med sandrör och andra grä...

 • Möte om översyn av strandskyddet på Östergarnslandet

  Strandnära bete.
  2012-10-02

  Onsdag den 3 oktober kl 19.00 Östergarnsbygdegård, Katthammarsvik. Informationsmöte om översyn av det utökade strandskyddet för Östergarnslandet. Länsstyrelsen har uppdrag som uppdrag att se över det ...

 • Kunskap om våra diken - utbildningar på gång

  Strandnära bete.
  2012-09-13

  Våra diken är en viktig del i vattenflödet. Nu erbjuder Länsstyrelsen t vå utbildningstillfällen för den som vill lära mer.

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Landshövdingens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS