Nyhetsarkiv 

Urval: Djur & natur, FiskeRensa urval
Din sökning gav 25 träffar
 • Ändrade förutsättningar för fiske i Tingstädeträsk sommaren 2015

  Fiske. Foto: Pixabay
  2015-07-15

  Träsket är numer privatägt

 • Länsstyrelsen Gotland får medel för att undersöka marina värden

  Kvinna paddlar kanot. Foto: Scandinav
  2015-01-30

  Länsstyrelsen i Gotlands län har beviljats medel från Havs- och vattenmyndigheten för projekten ”Marina skyddsvärden runt Gotland” och ”Limniska värden på Gotland” för åren 2015-2017.

 • Länsstyrelsen begär översyn av fiskeregler som missgynnar småskaligt fiske

  Pressmeddelande
  2014-11-20 Pressmeddelande:

  Dagens regelverk missgynnar strömmings- och skarpsillsfisket som sker med mindre trålare på Gotland.

 • Nya fredade områden för Havsöringen

  Pressmeddelande från Länsstyrelsen Gotland.
  2014-09-30 Pressmeddelande:

  Från och med den 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad i 25 fredningsområden som omfattar mynningsområdena för 34 åar. De senaste ändringarna, en gränsändring utanför Själsöån s...

 • Många besökare till Länsstyrelsens aktiviteter på Skördefestivalen

  Skördefestivalen 2014
  2014-09-10

  Länsstyrelsen deltog under skördefestivalen med medarbetare från olika enheter.

 • Vattendragsvandring för hela familjen

  Lillrone damm Foto: Pia Lindberg
  2014-05-14

  Torsdag den 15 maj genomför Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen vårens sista vattenvandring, längs Strömmaån i Stånga.

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-24

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserade i fredags webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och fö...

 • Markägare kan lära sig mer om dikningsföretag

  gammalt dike
  2013-11-14

  Länsstyrelsen arbetar med vattnet i landskapet på olika sätt. En viktig del är skötseln av dikningsföretagen. Därför arrangerar Länsstyrelsen en utbildningsdag om vattnets betydelse och dikning.

 • Förtydligande angående strandbodar – tänk på strandskyddet

  Båt.
  2013-11-14

  Med anledning av diskussionerna kring strandbodar som har förekommit i och med Regionens arbete med riktlinjer, så anser Länsstyrelsen att ett förtydligande behövs. Region Gotland har nu beslutat om ...

 • Nu är de första åtgärderna för att förbättra förhållandena i sjön Paviken påbörjade

  Inloppet till Paviken. Foto: Peter Landergren
  2013-08-27

  Paviken har under de senaste årtiondena växt igen i en allt snabbare takt som en effekt av näringsrikt vatten och partikeltransport från ovanförliggande avrinningsområden.

 • Nordkalks tillstånd undanröjs - kommentar från Länsstyrelsen

  Stenbrott
  2013-06-18

  Högsta domstolen beslutade i dag att undanröja tillståndet för Nordkalk att bryta kalk. Bolagets ansökan måste nu prövas på nytt av Mark- och miljödomstolen skriver HD i sitt beslut.

 • Det här gäller för vattenskotrar på Gotland

  Stenbrott
  2013-06-05

  Vattenskotrar har framförts i förbjudna områden på norra Gotlands kustvatten. Länsstyrelsen vill därför upplysa om vad som gäller.

 • Sälskadeförebyggande medel

  Stenbrott
  2013-05-23

  Den senaste räkningen i Östersjön visade att det finns mer än 34 000 gråsälar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ser det ut som gråsälbeståndet närmar sig målet om gynnsam bevarandestatus. Men den ökande sälstammen konkurrerar med människan om samma födoresurs – fisk.

 • Botteninventering av gotländsk kust - ny rapport

  Gotlandskust
  2013-05-22

  Länsstyrelsen ger ut en ny rapport om inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden. Syftet med inventeringen var att undersöka förekomst av bottenvegetation som genom sin utbredni...

 • Inbjudan till möte om föreskriftsändring för Gotska Sandöns nationalpark

  Bredsand, Gotska Sandön
  2013-03-04

  Tisdag 12 mars 16.30-18.30

 • Nu var det dags för dialogmöte 2, om planerat marint naturreservat, Slite skärgård

  Bredsand, Gotska Sandön
  2013-02-21

  Länsstyrelsen på Gotland planerar att bilda ett marint naturreservat i området mellan Slite och Furillen (se karta). Den 26 februari bjuder vi in till dialogmöte 2, OBS Ny lokal, Rute Folkets Hus.

 • Nu börjar samråd inom vattenförvaltningen

  Gothemsån.
  2012-11-27

  Under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013 pågår samråd inom vattenförvaltningen. Samrådet ger alla berörda en möjlighet att påverka vattenförvaltningsarbetet genom att lämna synpunkter på de pri...

 • Nytt telefonnummer till Länsstyrelsen

  Telefoner
  2012-11-16

  Under torsdagen den 22 november och fredagen den 23 november byter Länsstyrelsen telefonnummer och telefonitjänst.

 • Intressant fiskekonferens på Högskolan 13 november

  Telefoner
  2012-11-01

  Östersjöfisket – från stenålder till nutid. Arkeologiska fynd och nutida forskning berättar om förändringar i fisket, fiskbestånd, miljö och klimat.

 • Höst är fisketider - men tänk på detta!

  Fiskelycka
  2012-10-03

  Många fiskarter leker på hösten, däribland havsöring och sik. Genom fiskevårdsåtgärder som iordningsställande av påverkade åar och fredningstid och fredade områden, har havsöringen ökat och blivit någ...

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Länsledningens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS