Nyhetsarkiv 

Urval: Djur & natur, FiskeRensa urval
Din sökning gav 20 träffar
 • Vattendragsvandring för hela familjen

  Lillrone damm Foto: Pia Lindberg
  2014-05-14

  Torsdag den 15 maj genomför Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen vårens sista vattenvandring, längs Strömmaån i Stånga.

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-24

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserade i fredags webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och fö...

 • Markägare kan lära sig mer om dikningsföretag

  gammalt dike
  2013-11-14

  Länsstyrelsen arbetar med vattnet i landskapet på olika sätt. En viktig del är skötseln av dikningsföretagen. Därför arrangerar Länsstyrelsen en utbildningsdag om vattnets betydelse och dikning.

 • Förtydligande angående strandbodar – tänk på strandskyddet

  Båt.
  2013-11-14

  Med anledning av diskussionerna kring strandbodar som har förekommit i och med Regionens arbete med riktlinjer, så anser Länsstyrelsen att ett förtydligande behövs. Region Gotland har nu beslutat om ...

 • Nu är de första åtgärderna för att förbättra förhållandena i sjön Paviken påbörjade

  Inloppet till Paviken. Foto: Peter Landergren
  2013-08-27

  Paviken har under de senaste årtiondena växt igen i en allt snabbare takt som en effekt av näringsrikt vatten och partikeltransport från ovanförliggande avrinningsområden.

 • Nordkalks tillstånd undanröjs - kommentar från Länsstyrelsen

  Stenbrott
  2013-06-18

  Högsta domstolen beslutade i dag att undanröja tillståndet för Nordkalk att bryta kalk. Bolagets ansökan måste nu prövas på nytt av Mark- och miljödomstolen skriver HD i sitt beslut.

 • Det här gäller för vattenskotrar på Gotland

  Stenbrott
  2013-06-05

  Vattenskotrar har framförts i förbjudna områden på norra Gotlands kustvatten. Länsstyrelsen vill därför upplysa om vad som gäller.

 • Sälskadeförebyggande medel

  Stenbrott
  2013-05-23

  Den senaste räkningen i Östersjön visade att det finns mer än 34 000 gråsälar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ser det ut som gråsälbeståndet närmar sig målet om gynnsam bevarandestatus. Men den ökande sälstammen konkurrerar med människan om samma födoresurs – fisk.

 • Botteninventering av gotländsk kust - ny rapport

  Gotlandskust
  2013-05-22

  Länsstyrelsen ger ut en ny rapport om inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden. Syftet med inventeringen var att undersöka förekomst av bottenvegetation som genom sin utbredni...

 • Inbjudan till möte om föreskriftsändring för Gotska Sandöns nationalpark

  Bredsand, Gotska Sandön
  2013-03-04

  Tisdag 12 mars 16.30-18.30

 • Nu var det dags för dialogmöte 2, om planerat marint naturreservat, Slite skärgård

  Bredsand, Gotska Sandön
  2013-02-21

  Länsstyrelsen på Gotland planerar att bilda ett marint naturreservat i området mellan Slite och Furillen (se karta). Den 26 februari bjuder vi in till dialogmöte 2, OBS Ny lokal, Rute Folkets Hus.

 • Nu börjar samråd inom vattenförvaltningen

  Gothemsån.
  2012-11-27

  Under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013 pågår samråd inom vattenförvaltningen. Samrådet ger alla berörda en möjlighet att påverka vattenförvaltningsarbetet genom att lämna synpunkter på de pri...

 • Nytt telefonnummer till Länsstyrelsen

  Telefoner
  2012-11-16

  Under torsdagen den 22 november och fredagen den 23 november byter Länsstyrelsen telefonnummer och telefonitjänst.

 • Intressant fiskekonferens på Högskolan 13 november

  Telefoner
  2012-11-01

  Östersjöfisket – från stenålder till nutid. Arkeologiska fynd och nutida forskning berättar om förändringar i fisket, fiskbestånd, miljö och klimat.

 • Höst är fisketider - men tänk på detta!

  Fiskelycka
  2012-10-03

  Många fiskarter leker på hösten, däribland havsöring och sik. Genom fiskevårdsåtgärder som iordningsställande av påverkade åar och fredningstid och fredade områden, har havsöringen ökat och blivit någ...

 • Länsstyrelsen röjer vid Sudersand

  Sudersand växer igen.
  2012-10-03

  Länsstyrelsen fortsätter med röjningarna vid Sudersand på Fårö. Sandstränderna längs Gotlands ostkust krymper. Tallen tränger allt närmare stranden och sanddynerna växer igen med sandrör och andra grä...

 • Möte om översyn av strandskyddet på Östergarnslandet

  Strandnära bete.
  2012-10-02

  Onsdag den 3 oktober kl 19.00 Östergarnsbygdegård, Katthammarsvik. Informationsmöte om översyn av det utökade strandskyddet för Östergarnslandet. Länsstyrelsen har uppdrag som uppdrag att se över det ...

 • Kunskap om våra diken - utbildningar på gång

  Strandnära bete.
  2012-09-13

  Våra diken är en viktig del i vattenflödet. Nu erbjuder Länsstyrelsen t vå utbildningstillfällen för den som vill lära mer.

 • Försvarsmakten räddar åretruntbemanningen på Gotska Sandön

  Gotska Sandön.
  2012-06-20

  Länsstyrelsen har nu får svar på sin förfrågan om bidrag från Försvarsmakten till bemanningen på Gotska Sandön. Åretruntbemanningen kan även fortsättningsvis vara kvar!

 • 604 000 kr till naturvårdsprojekt

  Händer och sten.
  2012-05-29

  Öka tillgängligheten på Södra Hällarna och i Valleviken, återskapa lekområden för gotlandsgäddan, inventera och ringmärka fåglar samt utveckla kulturreservatet Norrbys i Väte. Ja det är det Länsstyrel...

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Landshövdingens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS

 • Landshövdingens krönika 22 augusti Hästnamn, klosterfirande och Scovillehetta i Lummelunda
 • Vad man kan tänka på för att förhindra smittspridning av EHEC Människor smittas genom att man får in smittämnet via munnen. Spridning från djur till människa sker via direkt kontakt med gödsel eller djur eller djurens närmiljö.
 • Prinsessans föl ska heta Haidi af Gotland Gotlands Media fick det ärofyllda och roliga uppdraget att bjuda in sina läsare till en namntävling, för att hitta ett passande namn till det föl som prinsessan Leonore fick i doppresent.
 • Utbrott av bi-sjukdom på Gotland Smittförklaringen gäller i nuläget Väte, och Hejde församlingar samt Guldrupe socken (Vänge församling). Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare som registrerat sina stadigvarande uppställningsplatser i närområdet kontaktas nu av sin bitillsynsman för att minimera en spridning.
 • Och det vinnande namnet är… Vid konseljen den 26 februari 2014 meddelade Kungen att Prinsessan Leonore tilldelats Gotland som Hertiginnedöme. Prinsessan Leonore döptes söndagen den 8 juni i Drottningholms slottskyrka. Den officiella dopgåvan från Länsstyrelsen och Region Gotland var ett knappt månadsgammalt russföl från Lojsta Hed. Det lilla stofölet föddes tidigt på morgonen den 21 maj.
 • ITOP-Forum i Phuket Länsrådet Peter Molin kommer att delta på ett internationellt turistmöte för ö-regioner på Phuket, Thailand, den 20-22 augusti 2014. Temat för mötet är hållbar maritim turism.
 • Landshövdingens krönika 15 augusti Besök i grannlandet m.m.
 • Konsekvensutredning Förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 50 kilometer i timmen på väg 149, Lärbro, Gotlands kommun (diarienr 258-2010-14).
 • Regeringen avslår överklaganden angående Södra Hällarna Region Gotland beslutade den 25 februari 2013 att bilda naturreservatet Södra Hällarna i Visby. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som i beslut den 25 april 2014 avvisade överklagandena då de tre klagandena bedömdes sakna talerätt i frågan om bildande av naturreservat.
 • Konsekvensutredning Förslag till lokal trafikföreskrift om väjningsplikter före infart på väg 501 i Vamlingbo, Gotlands kommun (diarienr 258-1884-14 och 258-1885-14).