Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 773 träffar
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel besöker Gotland i maj

  Pressmeddelande
  2015-05-06 Pressmeddelande:

  Den 27 maj besöker Kronprinsessparet Gotland.

 • Nu har sidorna om lantbrukets EU-stöd uppdaterats

  Foto: Scandinav
  2015-04-28

  Här kan du läsa om stöden i det nya Landsbygdsprogrammet.

 • Konsekvensutredning 258-361-15

  Konsekvensutredning 258-361,15
  2015-04-27

  Hastighetsbegränsning väg 504, Gotland Hamra Vändburg

 • Ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter

  Ytvattenstatus
  2015-04-27

  Havs- och vattenmyndigheten har gjort ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2015:4

 • Naturvårdsverket begär fortsatt utredning av nya och utvidgade Natura 2000-områden

  Ytvattenstatus
  2015-04-24

  Länsstyrelsen kommer att komplettera med nya utredningar till Naturvårdsverket för Natura 2000-områden vid Filehajdar och Trälge-området.

 • Landshövdingens krönika 24 april

  Ytvattenstatus
  2015-04-24

  Vår, resor och full agenda

 • Problem med sökfunktionen

  Ytvattenstatus
  2015-04-21

  Just nu kan sökfunktionen fungera långsammare än vanligt och risken finns att du inte hittar det du söker efter.

 • Länsstyrelsen i Gotlands län närmar sig det absoluta toppskiktet

  P
  2015-04-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Gotlands län har stigit i Naturvårdsverkets kvalitativa ranking – från åtta poäng 2013 till nio poäng av tio möjliga 2014. Det innebär att Länsstyrelsen i Gotlands län nu närmat sig de...

 • Landshövdingens krönika 17 april

  Kristina Torsson, Vamlingbolaget. Foto: Cecilia Schelin Seidegård
  2015-04-17

  Middagar, påtryckningar och företagsbesök

 • EU-kommissionen är orolig över hur domstolsprocessen gått till

  Kasrthällmark. Foto: Ingrid Thomasson
  2015-04-15

  "Hindrat kommissionen från att korrekt utföra sin uppgift och skapa ett sammanhängande nät av Natura 2000-områden".

 • Landshövdingens krönika 10 april

  Kasrthällmark. Foto: Ingrid Thomasson
  2015-04-10

  Postpåsk, Fornvänner, Gotlandsfonden och jämställdhet

 • Förvaltningsrättens beslut - överklagande Natura 2000-150401

  Kasrthällmark. Foto: Ingrid Thomasson
  2015-04-09

  Förvaltningsrätten i Stockholm avvisar Nordkalk AB:s överklagande av länsstyrelsens beslut att skicka vidare ett förslag till nya Natura 2000-områden till Naturvårdsverket.

 • Länsstyrelsens syn på vilandeförklaringen av Nordkalks pågående mål

  Karsthällmark. Foto: Magnus Martinsson
  2015-04-09

  Länsstyrelsen har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen och anser att domstolen bör vilandeförklara prövningen av Nordkalks ansökan om ny bergtäkt i Bunge tills regeringen fattat beslut om förslage...

 • Konsekvensutredning 258-532-15

  Konsekvensutredning
  2015-04-08

  Väg 529 före infart på väg 520, Slite, Gotlands kommun

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Konsekvensutredning
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Romernas internationella dag

  Konsekvensutredning
  2015-04-07

  Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över...

 • Medborgarskapsceremonier

  Konsekvensutredning
  2015-04-02

  Den 1 april 2015 ändrads lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets ...

 • Årets sommarträff hålls den 9 juli

  Pressmeddelande
  2015-04-02 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsens och Region Gotlands gemensamma sommarträff sker i år torsdagen den 9 juli. Träffen inleds med seminarier och musikinslag och kvällen fortsätter sedan med buffé och mingel i Residensets ...

 • Utvecklingen för miljömålen går försiktigt framåt

  Pressmeddelande
  2015-04-02 Pressmeddelande:

  Ny uppföljning av miljömålen visar att vi tar små steg åt rätt håll, men att det behövs bättre politisk styrning om målen ska kunna nås.

 • Frukostmöte: Bildstenar och basket skapar tillväxt

  Näringslivsfrukost
  2015-04-02

  Hur kan kulturen och idrotten bidra till Årets tillväxtkommun? Kan samarbetet med näringslivet utökas? Vi presenterar kommande satsningar och goda exempel på samarbeten som stärker Gotlands attraktion...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Mimmi Gibson
Kommunikationsansvarig
Länsledningens stab
mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se¤mimmi punkt gibson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239333
070-2672558

Följ oss på RSS