Ändrad öppettid 11 mars 2013

Måndagen den 11 mars har Länsstyrelsen begränsat
öppethållande på grund av personalaktiviteter.
Receptionen är öppen kl 08.00-09.00 samt 15.00-16.00.