Vattendragsvandring i strålande sol

På nationaldagen genomförde Närsåns vattenråd, i samarbete med Länsstyrelsen, en vattendragsvandring längs den vackra Strömmaån i Lye.
Bertil Karlsson hälsar alla välkomna

Ett 40-tal intresserade hade samlats vid Kvarnen vid Lillrone damm för att lära sig mer om Strömmaåns djur- och växtliv.

Inledningsvis berättade Bertil Karlsson, ordförande i vattenrådet, om föreningens verksamhet och om restaureringen av dammen.

Kurt Lillro, ägare till dammen gav en historisk tillbakablick på kvarnens användning vid Lillrone, varefter Bo Mattsson från vattenrådet berättade om den vattenprovtagning som görs i området.

Demonstration av elfiske

Pia Lindberg och Peter Landergren från Länsstyrelsen förevisade elfiske som miljöövervakningsmetod och visade upp havsöring, abborre, spigg, sutare och en gädda som fångats dels nedom dammen i Ungbåtels och dels strax nedströms Lillrone.  Peter berättade också om några av de olika smådjur som man kan hitta i vattendragen på Gotland.

Linda Larsson och Christina Huhtaasaari guidade deltagarna längs ån och visade vad som växer längs ån och hur man använt vissa av växterna i forna tider. Som avslutning avnjöts medhavd fika i det vackra sommarvädret.