Miljöövervakning i vatten nu ännu bättre i VISS-kartan

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har länsstyrelserna och nationella datavärdar kvalitetssäkrat och uppdaterat nästan 20 000 övervakningsstationer i både grundvatten, sjöar, vattendrag och kust. Uppdateringarna har gjort det möjligt att i VISS-kartan visa vad som övervakas på vilka stationer, vilket som ingår i internationell rapportering med mera.
Bild från VISS-kartan. Visar teckenförklaring.

 

Du kan välja utifrån vilken kategori du vill visa upp stationerna. Ett exempel: du som är mest intresserad av biologiska kvalitetsfaktorer kan välja den gruppen och då bara visa vilka stationer som mäter makrofyter, bottenfauna, växtplankton etc. Se sidan övervakningssation i VISS. (expandera ”Övervakning”-> ”Övervakningsstationer” -> ”Övervakningsstationer kvalitetsfaktorer”->”Biologiska kvalitetsfaktorer”.

Bild från VISS-kartan. Visar aktiva lager.

Eftersom en station kan genomföra mätningar med olika syften kan en station finnas med flera gånger i kartan. För att se de olika mätningarna som görs på en station kan du behöva tända och släcka de olika lagren i VISS.

Kategorierna för övervakningsstationerna är:

  • Kvalitetsfaktorer, kemiska, biologiska och fysikalisk kemiska   
  • Vattenkategorier
  • Skyddade områden
  • Internationell rapportering 

Varje kategori har ett eget lagerskikt. Man kan även se provtagningsstationer som är inaktiva.

Har du frågor kring användningen – kontakta oss via e-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se