Länsstyrelsen satsar på Greppa Näringen för att rädda Östersjön

I diskussionerna om arbetet för att minska övergödningen i Östersjön så har det i många seminarier under Almedalsveckan lyfts fram Greppa Näringen som ett bra exempel och som en åtgärd som fungerar. Länsstyrelsen går nu ut med en ny upphandling för att köpa konsulttjänster för rådgivning inom projektet för ett starkt fortsatt arbete med Greppa Näringen. Upphandlingen gäller rådgivning fram till mars och omfattar i dagsläget cirka 1,4 miljoner.  

Upphandlingen av rådgivningstjänster är bara en del av de insatser som görs just nu. Greppa Näringen arbetar även med kurser och fältvandringar. På måndag den 9 juli genomförs Hallfredagdagen där Greppa Näringen kommer att prata om växtnäringsupptag och säker hantering av växtskyddsmedel.

- Vi ser fram emot många nya aktörer som deltar i detta viktiga arbeta på Gotland och som vill arbeta för att få en bättre miljö, säger Linda Larsson, projektledare för Greppa Näringen, på Länsstyrelsen på Gotland.

Till anbudsunderlaget

Fakta

Greppa Näringen Greppa Näringen är lantbrukets verktyg för effektivare miljönytta. Där bl.a kunskapsbaserad och kostnadsfri individuell rådgivning genomförs för att på gårdsnivå hitta individuella lösningar som både lantbruket och miljön tjänar på.

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och ett antal rådgivningsorganisationer. Rådgivningens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Greppa Näringen initierades av LRF i Skåne år 2001, på Gotland påbörjades projektet år 2003. Greppa Näringen finns idag i 17 län från Skåne till Värmland. På Gotland finns det 281 rådgivningsmedlemmar och 93 övriga medlemmar inom projektet. På Gotland finns det 602 lantbrukare i målgruppen för rådgivning.  

Det går idag att säga att Greppa Näringen har gett resultat. Mellan 2001 och 2008 har lantbruket minskat överskottet på fosfor och kväve kraftigt med ca 1000 ton kväve och 20 ton fosfor årligen. I en analys från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har man sett att halterna av växtnäringsämnen har minskat i våra vattendrag. Analysen visar också att anslutning till rådgivningsprojektet Greppa Näringen sammanfaller med den positiva utvecklingen för både kväve och fosfor.

Mer information om Greppa Näringen hittar du också på Greppa näringens hemsida

SLU:s hemsida kan du läsa om att lantbrukets åtgärder mot näringsläckage ger en bra effekt.

Greppa Näringens regionala nyhetsbrev (nr 4, 2012)

Ytterligare information
Linda Larsson
Projektledare
Länsstyrelsen på Gotland
Tfn 0498 29 21 02 alt 0736- 26 02 46