Havet som resurs och investering

Den 2 juli under Almedalsveckan arrangerade Miljödepartementet och Länsstyrelsen i Gotlands län seminariet "Kasta pengarna i sjön? - havet som resurs och investering" om Östersjöns miljöutmaningar och möjligheter.

Vid seminariet presenterades också ny forskning som visar hur mycket vi är beredda att betala för ett friskt hav. Här berättar några av deltagarna om deras syn på Östersjöns värde och hur de har investerat i Östersjön.

Läs mer och se intervju med statsrådet Lena Ek här.