Försvarsmakten räddar åretruntbemanningen på Gotska Sandön

Länsstyrelsen har nu får svar på sin förfrågan om bidrag från Försvarsmakten till bemanningen på Gotska Sandön. Åretruntbemanningen kan även fortsättningsvis vara kvar!

Efter att anslagen minskat för verksamheten på Gotska Sandön blev det i våras åter en diskussion om åretruntbemanning. Länsstyrelsen vädjade då till Försvarsmakten som är en av intressenterna som redan i dag är med och finansierar verksamheten. Försvaret värderar åretruntbemanning på Gotska Sandön så pass högt att de nu vill bidra med medel för att klara bemanningen.  

- Länsstyrelsen uppdrag är i första hand att förvalta och visa nationalparken Gotska Sandön, vilket sker sommartid. En bemanning året runt är därför inte en nödvändighet, men vi är naturligtvis glada att vi nu tillsammans med Försvarsmakten har kunnat lösa bemanningsfrågan och ser självklart stora fördelar med att ha personal där året runt, säger enhetschef Anna-Lena Fritz, som tillägger att detta besked inte minst är glädjande för personalen på Gotska Sandön som naturligtvis varit oroliga för sina jobb.  

Försvarsmakten kommer att årligen att bidra med 1,5 miljoner kronor, en summa som ska indexregleras. Sommarens verksamhet på Gotska Sandön är nu i full gång med båttrafik från såväl Fårösund som Nynäshamn. För vidare information se www.gotskasandon.se

Passa på att göra ett besök på denna  Östersjöns pärla!