Stopp för plundring av vårt kulturarv

Länsstyrelsen presenterar i dag en slutrapport på ett treårigt framgångsrikt projekt för att stoppa plundring av fornlämningar. Redan under arbetets gång kunde fyra personer fällas. 

Ett plundrat kulturarv heter den rapport som Länsstyrelsen på Gotland sammanställt.  

- Det är ett projekt för att förebygga och motverka plundring av fornlämningar, som  Länsstyrelsen tog initiativ till, berättar Majvor Östergren, som har varit projektledare tillsammans med Marie-Louise Hellqvist. Anledningen till att detta arbete startades var att plundringen hade ökat rejält under 2007 och 2008.    

Målet med projektet var att ta fram en modell för hur man kan arbeta för att stoppa plundringen. Det skulle vara en modell som kunde användas även i andra län.   Det var Länsstyrelsen på Gotland som tog initiativet och Riksantikvarieämbetet som bidrog med finansiering.   Den modell som nu presenteras bygger framförallt på samarbete med berörda myndigheter och organisationer i länet. Men en annan viktig del är samarbete med lantbrukare och markägare där just inventeringsarbetet lett till många värdefulla kontakter.   Projektet har varit framgångsrikt på många fronter. Det ledde bland annat till att fyra personer dömdes i Gotlands tingsrätt för grovt fornminnesbrott. Första gången någon dömts i Sverige för detta brott.   När nu rapporten är klar är det Riksantikvarieämbetet som ansvarar för hur modellen ska överföras till andra län.  

-          På Gotland jobbar vi nu vidare efter denna framgångsrika metod och hoppas att vi satt stopp för den negativa utvecklingen av fornlämningar, säger Majvor Östergren, och tillägger; Våra fornlämningar är vår historia och den ska vi värna om.

Rapporten hittar du härLänk.