Konsekvensutredning - förslag på väjningsplikt på enskild väg 19807.1 till Puttersjaus före utfart på väg 678

Förare av fordon på enskilda vägen 19807.1 från Puttersjaus har väjningsplikt före infart på väg 678. Länsstyrelsen i Gotlands län har lämnat förslag till lokal trafikföreskrift om väjningsplikt för förare av fordon på enskild väg 19807.1 från Puttersjaus före infart på väg 678, Rute Socken, Gotlands kommun, dnr 258-2850-11.

Förslag till föreskriften kan du läsa här, bifogas i bilagd länk.