Miljö och klimat 

Vattenklöver Bild: Pia Lindberg

Miljö och klimat

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Kontakta oss

Karin Fager
Enhetschef
010-2239222


Vi vet att vår webbplats är ostrukturerad och lite svår att hitta i, men vi jobbar på att uppdatera alla våra sidor och dokument

Om det är något du saknar på våra sidor eller om det är något du vill kommentera, så skicka gärna ett mejl till oss, så att vi kan bli bättre.