LUJ - Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet

Länsstyrelsen i Gotlands län har i uppdrag att genomföra en utvecklingssatsning för länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering.

Länsstyrelserna arbetar för jämställdhet. Illustration.

Uppdraget innehåller tre delar:

  1. Samordning, ökad samverkan och samordningsvinster genom erfarenhetsutbyten. Vi ska även identifiera och sprida lärande exempel
  2. Stöd till arbetet med jämställdhetsintegrering och uppdraget om länsstrategier
  3. Kompetensutvecklingsaktiviteter  

Den första projektperioden, 2013-2014, avrapporterades med en slutrapport i början av 2015. I samband med årets regleringsbrev fick länsstyrelsen i Gotlands län fortsatt förtroende att driva utvecklingsarbetet i ytterligare ett år.  

Du hittar slutrapporten för första projektperioden här.