Människa och samhälle 

Flicka som blåser såpbubbla Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Kontakta oss

Kicki Scheller
Enhetschef
Enheten för samhälle och kulturmiljö
Kicki punkt Scheller snabela lansstyrelsen punkt se¤Kicki punkt Scheller snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239288