Lättläst om Länsstyrelsen

Vad är Länsstyrelsen?  Information om vad Länsstyrelsen arbetar med. Det finns 21 län i Sverige.

Sverige är indelat i 21 län. Ett län består av flera kommuner. Men på Gotland är det bara en kommun.

I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Gotlands landshövding heter Cecilia Schelin Seidegård.

Länsstyrelsen i Gotlands län har cirka 120 anställda. Vi arbetar med många olika saker.

Här följer några exempel:

Vi övervakar miljön och naturen i länet.

Vi ser till att djuren har det bra.

Vi bildar naturreservat i länet och sköter sedan om dem.

 

Läs mer om vad Länsstyrelsen gör här