Miljöersättningar

Det svenska miljöersättningsprogrammet bygger på 5-åriga åtaganden där brukaren åtar sig att vårda och bevara odlingslandskapet eller att använda mer miljövänliga metoder.
bild: fjordhästar på bete

Miljöersättningarna finansieras dels av EU-medel och dels av svenska medel. Samhället har som målsättning att bevara det svenska odlingslandskapet, bevara miljöer där sällsynta växter och djur kan trivas och använda miljövänliga metoder i jordbruket.

 

År 2015 började en ny programperiod. Vissa ersättningar kunde sökas redan våren 2015 medan andra ersättningar kom igång först under 2016.

 

Nya miljöersättningar som är möjliga att söka 2016 är:

- Miljöersättning för minskat kväveläckage

- Miljöersättning för skyddszoner

- Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.