Miljöersättningar 

Det svenska miljöersättningsprogrammet bygger på 5-åriga åtaganden där brukaren åtar sig att vårda och bevara odlingslandskapet eller att använda mer miljövänliga metoder.

bild: fjordhästar på bete
Fjordhästar på bete Foto: Gunilla Lexell

Miljöersättningarna finansieras dels av EU-medel och dels av svenska medel. Samhället har som målsättning att bevara det svenska odlingslandskapet, bevara miljöer där sällsynta växter och djur kan trivas och använda miljövänliga metoder i jordbruket.

Från och med 2014 kan du inte längre söka nya åtagande inom miljöersättningarna men dina befintliga åtaganden gäller. Enda undantaget är ersättning för skötsel av våtmarker. 
Du hittar de olika ersättningarna i spalten till vänster.

Nuvarande programperiod för miljöersättningar sträcker sig över åren 2007 - 2014.

Kontakta oss

Karin Nilsson
Landsbygdsenheten
Karin punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239271