Miljöersättningar 

Det svenska miljöersättningsprogrammet bygger på 5-åriga åtaganden där brukaren åtar sig att vårda och bevara odlingslandskapet eller att använda mer miljövänliga metoder.

bild: fjordhästar på bete
Fjordhästar på bete Foto: Gunilla Lexell

Miljöersättningarna finansieras dels av EU-medel och dels av svenska medel. Samhället har som målsättning att bevara det svenska odlingslandskapet, bevara miljöer där sällsynta växter och djur kan trivas och använda miljövänliga metoder i jordbruket.

År 2015 börjar en ny programperiod. Vissa ersättningar kan sökas våren 2015 medan andra ersättningar inte kommer igång förrän år 2016. Reglerna i det nya programmet är ännu inte beslutade. Mer information hittar du på jordbruksverkets hemsida.

Nuvarande programperiod för miljöersättningar sträcker sig över åren 2007 - 2014.

Kontakta oss

Ingrid Jacobsson
Landsbygdsenheten
Ingrid punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239241