Miljöersättningar 

Det svenska miljöersättningsprogrammet bygger på 5-åriga åtaganden där brukaren åtar sig att vårda och bevara odlingslandskapet eller att använda mer miljövänliga metoder.

bild: fjordhästar på bete
Fjordhästar på bete Foto: Gunilla Lexell

Miljöersättningarna finansieras dels av EU-medel och dels av svenska medel. Samhället har som målsättning att bevara det svenska odlingslandskapet, bevara miljöer där sällsynta växter och djur kan trivas och använda miljövänliga metoder i jordbruket.

Tidigare programperiod för miljöersättningar sträcker sig över åren 2007 - 2014.

År 2015 börjar en ny programperiod. Vissa ersättningar kan sökas våren 2015 medan andra ersättningar inte kommer igång förrän år 2016. Reglerna i det nya programmet är ännu inte beslutade. Mer information hittar du på jordbruksverkets hemsida 

Uppdateringar om miljöersättningarna kommer att läggas ut allteftersom vi får ny information.

 

Kontakta oss

Ingrid Jacobsson
Landsbygdsenheten
Ingrid punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239241