Gårdsstöd 

Gårdsstödet ska bidra till att produktionen mer inriktas mot det som konsumenterna efterfrågar och utgår därför i stort sett oberoende av vad och hur mycket som produceras.

Gotländskt rapsfält
Gotländskt rapsfält. Foto: Linnea Hoas

Stödrätter

Det krävs stödrätter för att erhålla utbetalning av gårdsstödet, motsvarande arealen jordbruksmark. Stödrätterna är inte bundna till ägandet av marken. Det går att köpa, sälja, hyra eller hyra ut stödrätter inom respektive region. 

Sverige har beslutat att jordbrukare måste ha minst 4 hektar stödberättigande jordbruksmark och minst 4 stödrätter i motsvarande region för att ha rätt till gårdsstöd. Denna arealbegränsning gäller inte för miljöstöd. Det går alltså fortfarande att söka åtagande för miljöersättning även om man brukar mindre än 4 hektar.

Mark du inte kan få gårdsstöd för:

  • mark som du använder för annat än jordbruksverksamhet
  • alvarbete och skogsbete
  • betesmark som inte uppfyller kraven för gårdsstöd även om den ingår i ett befintligt betesmarksåtagande

Läs mer om gårdsstödet här.

 

Den som söker gårdsstöd måste uppfylla tvärvillkoren, som består av skötselkrav för jordbruksmarken och verksamhetskrav för jordbruksverksamheten.

Läs mer om tvärvillkoren här.

 

Kontakta oss

Johan Duckarve
Landsbygdsenheten
johan punkt duckarve snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt duckarve snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239244