Landsbygdsutveckling 

Får, Hejdeby.
Foto: Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

 

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. De pengar som finns i programmet ska användas till att skapa fler lönsamma och livskraftiga företag, stimulera aktiva bönder som håller landskapet öppet med hjälp betande djur, och till en modern landsbygd.  
Läs mer om det nya landsbygdsprogrammet här.  

Vad kan jag söka?

Företagsstöd 2014

Nu går det att söka stöd till investeringar för om-, till- och nybyggnad av djurstallar. Det krävs att antalet djurplatser ökar genom byggnationen. Länsstyrelsen kommer tyvärr inte att kunna fatta några beslut förrän EU-kommissionen har godkänt Sveriges landsbygdsprogram. Det blir enligt tidsplanen tidigast våren 2015.  
Läs mer om företagsstöd 2014 här.  

Nationellt finns det nu möjligheter att söka projektstöd för bredbandsutbyggnad. Det är inte aktuellt på Gotland med anledning av att utbyggnaden kommit långt och det finns en konkurrerande marknad. Det finns inte heller möjlighet att söka stöd för stängsel för rovdjur. Det är inte aktuellt eftersom de rovdjur som avses inte finns på Gotland.

Hur söker jag?

Nu kan du söka investeringsstöd via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd. E-tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt.
Här hittar du länk till inloggning.       

 

Tidsplan

Företagsstöd 2015 – 2020

Det ska bli möjligt att söka startstöd för unga lantbrukare i januari 2015.I maj 2015 öppnas andra åtgärder (inriktningar) av företagsstöden. Det handlar, t ex om olika miljöinriktade investeringar, t ex inom området förnybar energi. Andra företag än jordbruksföretag på landet kommer också kunna söka vissa investeringsstöd då, t ex inom området turism och livsmedelsförädling.
Läs mer om företagsstöd 2015-2020 här.

Miljöinvesteringar 2015-2020

Miljöinvesteringar, som i huvudsak handlar om våtmarker och annat som har med vatten och minskat näringsläckage att göra, ska enligt planen starta under sommaren 2015.
Läs mer om miljöinvesteringar här.

Projektstöd 2015 – 2020

Projektstöden ska gå att söka från och med sommaren 2015.
Om projektstöd samt övriga stöd kan du läsa vidare här:  

Kontakta oss

Karin Jacobsson
Landsbygdsenheten
Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239242
Caroline Gränefjord
Landsbygdsenheten
Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239228
Kjell Genitz
Landsbygdsenheten
Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239226
Gunilla Lexell
Landsbygdsenheten
Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239261