Landsbygdsutveckling 

Får, Hejdeby.
Foto: Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

 

Landsbygdsprogrammet

 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå och innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Från och med år 2014 startar en ny programperiod som löper fram till år 2020. Information  om processen för arbetet med landsbygdsprogrammet (länk till http://www.jordbruksverket.se/4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html)

 

Kontakta oss

Gunilla Lexell
Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239261
Malin Wiginder
malin punkt wiginder snabela lansstyrelsen punkt se¤malin punkt wiginder snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239305
Karin Jacobsson
Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239242