Landsbygdsutveckling 

Får, Hejdeby.
Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Information om startstöd för unga lantbrukare

 

Under januari och februari har det funnits möjlighet att söka startstöd från outnyttjade pengar ur det gamla landsbygdsprogrammet 2007- 2013. Pengar till startstödet har funnits i en central pott hos Jordbruksverket som Länsstyrelserna kunnat avropa pengar från. Jordbruksverket har nu meddelat att ytterligare medel finns. Tänk på att sista ansökningsdag är den 1 april. Medlen går åt fort och vi ber er kontakta Kjell Genitz innan en ansökan påbörjas för att stämma av den dagsaktuella situationen.  

Sista ansökningsdag är den 1 april 2015. Reglerna för startstöd är samma som för tidigare utbetalda startstöd under perioden. För Gotlands del innebär det 200 000 kronor i startstöd.  

I samband med besked om möjlighet att ansöka startstöd ur det gamla programmet meddelar Jordbruksverket att öppnandet av det nya landsbygdsprogrammet kommer att försenas. Beräknad ny öppningstid är hösten 2015. Hur de nya stödreglerna kommer att se ut och vilka belopp som kommer att gälla är fortfarande okänt.  

Kontakta oss om ni har några frågor.  

Caroline Gränefjord, 010-223 92 28

Kjell Genitz, 010-223 92 26

Karin Jacobsson, 010-223 92 42

eller läs mer om startstöd här.

 

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. De pengar som finns i programmet ska användas till att skapa fler lönsamma och livskraftiga företag, stimulera aktiva bönder som håller landskapet öppet med hjälp betande djur, och till en modern landsbygd.  
Läs mer om det nya landsbygdsprogrammet här.  

Vad kan jag söka?

Företagsstöd 2014

Nu går det att söka stöd till investeringar för om-, till- och nybyggnad av djurstallar. Det krävs att antalet djurplatser ökar genom byggnationen. Länsstyrelsen kommer tyvärr inte att kunna fatta några beslut förrän EU-kommissionen har godkänt Sveriges landsbygdsprogram. Det blir enligt tidsplanen tidigast våren 2015.  
Läs mer om företagsstöd 2014 här.  

Nationellt finns det nu möjligheter att söka projektstöd för bredbandsutbyggnad. Det är inte aktuellt på Gotland med anledning av att utbyggnaden kommit långt och det finns en konkurrerande marknad. Det finns inte heller möjlighet att söka stöd för stängsel för rovdjur. Det är inte aktuellt eftersom de rovdjur som avses inte finns på Gotland.

Hur söker jag?

Nu kan du söka investeringsstöd via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd. E-tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt.
Här hittar du länk till inloggning.       

 

Tidsplan

Företagsstöd 2015 – 2020

I september 2015 öppnas åtgärder (inriktningar) av företagsstöden. Det handlar, t ex om olika miljöinriktade investeringar, t ex inom området förnybar energi. Andra företag än jordbruksföretag på landet kommer också kunna söka vissa investeringsstöd då, t ex inom området turism och livsmedelsförädling.
Läs mer om företagsstöd 2015-2020 här.

Miljöinvesteringar 2015-2020

Miljöinvesteringar, som i huvudsak handlar om våtmarker och annat som har med vatten och minskat näringsläckage att göra, ska enligt planen starta under september 2015.
Läs mer om miljöinvesteringar här.

Projektstöd 2015 – 2020

Projektstöden ska gå att söka från och med september 2015.
Om projektstöd samt övriga stöd kan du läsa vidare här:  

Kontakta oss

Karin Jacobsson
Landsbygdsenheten
Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239242
Caroline Gränefjord
Landsbygdsenheten
Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239228
Kjell Genitz
Landsbygdsenheten
Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239226
Gunilla Lexell
Landsbygdsenheten
Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239261