Märkning och journalföring av djur 

Den inre marknaden inom EU förutsätter att djur ska kunna förflyttas fritt mellan länder och regioner.

bild: Märkta kvigor
Märkta kvigor.

Smittrisken ökar när djur flyttas och blandas med djur från andra platser. Därför är det viktigt att djurens identitet och ursprung kan fastställas. EU har därför beslutat att alla nötkreatur, svin, får och getter ska märkas och journalföras.

Märkningsregler finns även för häst, hund och katt.

Vid förflyttning av djur har både den som lämnar djuren och den som tar emot dem ansvar för att djuren är korrekt märkta. Vid förmedling eller annan handel med djur ska de djur som flyttas från en produktionsplats åtföljas av exempelvis en faktura eller en leveranssedel. Detta dokument ska visa antalet djur, deras identitet, kön, födelsedatum och senaste produktionsplats före förflyttningen av djuret.

Kontakta oss

Karin Nilsson
Landsbygdsenheten
Karin punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239271