Lantbruk och landsbygd 

Bild: En väg på Gotlands landsbygd
Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsen arbetar regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik. Målet är att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart, samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Det mesta av arbetet som rör jordbruk och landsbygd sköts av Landsbygdsenheten.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är indelade i följande områden:

Länsstyrelsen handlägger även Greppa näringen, behörighetskurser för sprutförarebiodlingsfrågor, våtmarker m.m.

Kontakta oss

Kjell Norman
Landsbygdsenheten
Kjell punkt Norman snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Norman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239273
Gösta Cedergren
Landsbygdsenheten
Gosta punkt Cedergren snabela lansstyrelsen punkt se¤Gosta punkt Cedergren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239214
Agneta Karlsson.Norström
Landsbygdsenheten
Agneta punkt Karlsson punkt Norstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Karlsson punkt Norstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239230
Gunilla Lexell
Landsbygdsprogrammet
Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239261