Lantbruk och landsbygd 

Bild: En väg på Gotlands landsbygd
Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsen arbetar regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik. Målet är att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart, samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Det mesta av arbetet som rör jordbruk och landsbygd sköts av Landsbygdsenheten.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är indelade i följande områden:

Länsstyrelsen handlägger även Greppa näringen, behöringhetskurser för sprutförarebiodlingsfrågor, våtmarker m.m.

Kontakta oss

Kjell Norman
Landsbygdsenheten
010-2239273
Gösta Cedergren
010-2239214
Agneta Karlsson.Norström
010-2239230
Gunilla Lexell
Landsbygdsprogrammet
010-2239261