Vaktbackar

Bild: Vaktbackar

Vaktbackar naturreservat är beläget på den södra delen av det kuperade höjdparti som dominerar den nordvästra delen av Sundre socken. Höjdområdet präglas av öppna hällmarker som saknar jordtäcke eller bara täcks av ett tunt lager vittringsgrus. Det allra högsta partiet, som ligger i den nordöstra delen av reservatet, täcks dock av ett upp till 2 m tjockt lager av strandgrus. Gruset har avsatts i markanta vallar som ringformigt omger krönet. Den högsta delen av denna strandgrusavlagring når hela 45,3 m över havet och utgör därmed den högsta punkten på södra Gotland.

Strandvallarna på Vaktbackar bildades för ca 10 300 år sedan, då den högsta delen av höjdpartiet just började att sticka upp ur den Baltiska Issjön. En kort tid därefter avtappades den Baltiska Issjön plötsligt, varvid vattenytan sjönk hela 25 m!

Växter m.m.

Karaktärsväxter i reservatet är grusslok, fårsvingel, älväxing, tulkört, solvända, fältmalört, timjan, spåtistel och våradonis. Buskskiktet domineras av lågväxande enbuskar. Under våren blommar våradonisen i stort antal.

Under högsommaren kan man se apollofjärilar flyga i stort antal över reservatets alvarmarker.

Bild: Apollofjäril

 

Fakta om Vaktbackar

Bildat: 1972
Storlek: 15 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: 1,2 km sydväst om Sundre k:a och omedelbart norr om vägen mot Hallbjäns.
Service: Informationsskylt

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight