Husrygg

Bild: Husrygg

Naturreservatet Husrygg sträcker sig nära 3 km längs den låga kustklint som löper mot nordost från Hoburgen. Eftersom berggrunden huvudsakligen består av lättvittrad, märglig kalksten, har klinten fått en starkt avrundad form, och berget täcks till större delen av sten och vittringsjord.

Såväl i klintsluttningen som på platån ovanför växer stora mängder av den annars sällsynta våradonisen. Den är en stäppväxt som hör hemma i Sydosteuropa och i Asien. I Sverige växer den bara på Öland och Gotland, och på Gotland finner man den dels här nere vid öns sydvästspets, dels på Stora Karlsö. Den blommar från mitten av april till mitten av maj.    

Bild: Våradonis.

I Husrygg naturreservat kan man också med lite tur träffa på den sällsynta grönfläckiga paddan. Som en del i ett projekt som syftar till att bevara arten i Sverige, har hundratals unga paddor släppts ut på stranden väster om reservatet. Utsättningarna har skett i flera omgångar från 1994 och framåt.

Gullstainen

Ungefär mitt emellan Husrygg och naturreservatet Vaktbackar ligger Gullstainen, ett flyttblock som består av rapakivigranit, en rödaktig, grovkornig bergart som lätt vittrar sönder till grus. Blocket kommer från sydvästra Finland och har förts hit till Sundre av inlandsisen. Gullstainen fridlystes 1914 som naturminne.


 

Fakta om Husrygg

Bildat: 1949
Storlek: 38 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Längs kusten norr om Hoburgen.
Service: Informationsskylt, P-plats, bordbänkar

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight