Holmhällar

Bild: Holmhällar
Vackert raukfält med spännande fossilrika stenjättar. Passa på att ta en fika på det närbelägna pensionatet.

Raukområdet vid Holmhällar är upp till 40 meter brett, har en längd av närmare en kilometer och följer strandlinjen i en båge från Skvalpvik i norr till Holms fiskeläge i sydväst. Raukarna står tätt, och många av dem är stora och märkligt utformade. De högsta har en höjd av närmare fem meter.

Bergarten, som består av revkalksten, tillhör stratigrafiskt Sundrelagren och är rik på fossil av framför allt stromatoporoidéer (svampdjur som i folkmun kallas ”kattskallar” eller ”aitlar”) men innehåller även koraller, sjöliljor och mossdjur.

Ovanför raukområdet är berggrunden täckt av klappersten som är avsatt i markanta vallar.

Växter

Klapperstensvallarna är endast fläckvis vegetationstäckta. Vanliga växter här är blåeld, tulkört, gulmåra, klibbkorsört, mattfibbla och liten blåklocka. På några ställen står enar och rosbuskar.

Värt att veta

Närmare 600 meter utanför Holmhällar ligger ön Heligholmen som är fågelskyddsområde. Här häckar ett stort antal fåglar av olika arter, bland annat storskarv, vitkindad gås, ejder, silltrut, silvertärna, strandskata och rödbena.


 

Fakta om Holmhällar

Bildat: 2008
Storlek: 6 hektar
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Ca 300 m sydost om Holmhällar pensionet.
Service: Informationsskylt, P-plats (vid pensionatet)

 Mer om området

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight