Natura 2000Naturreservat

Skenholmen 

Foto: Skenholmen
Skenholmen.

Låglänt, fårbetad och nästan helt trädlös ö belägen utanför nordöstra Gotland.
   
Ön har ett mycket rikt fågelliv och till de häckande fågelarterna hör bl.a. grågås, vitkindad gås, ejder (flera hundra par), skärfläcka, kärrsnäppa, brushane, ljungpipare, storspov och småtärna. Vintertid uppehåller sig ofta havsörn på ön.

Det är förbjudet att vistas på ön under tiden 15 mars-15 juli.

Kontakta oss

Tomas Johansson
Naturvårdsenheten
Tomas punkt I punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt I punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239248

Fakta om Skenholmen

Bildat: 1999
Storlek: 255 hektar
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: Ca. 7 km sydost om Rute k:a.
Service: Informationsskylt

Get Microsoft Silverlight