Gotlandssnok, Natrix natrix ssp gotlandica

Bild: Gotlandssnok
De snokar som lever på Gotland skiljer sig i många avseenden från dem på fastlandet och brukar därför skiljas ut som en egen underart. Kroppens färg och teckning varierar kraftigt mellan olika individer, och många är mer eller mindre helsvarta. Andra är storfläckiga eller har breda mörka tvärband längs kroppssidorna. De flesta – men inte alla – har orange nackfläckar.

Snoken är den i särklass vanligaste av de ormar som finns på Gotland och påträffas oftast i anslutning till vatten av olika slag – havsstränder, sjöar, dammar, myrar och liknande.    

Födan består främst av fisk och grodor.