Märkning av djur

Information om hästpass och märkning av hundar och katter.
Bild: Russ på Lojsta Hed Foto: Anna Ericsson

Häst

Enligt ett EU-beslut skall alla hästar förses med en identitetshandling, ett hästpass. Identifiering av hästar för detta ändamål sker genom s.k. konturdiagram eller genom chipmärkning. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

 

Hund
Sedan den 1 januari 2001 skall alla hundar vara märkta och registrerade i Jordbruksverkets register. De hundar som tidigare har ID-märkts behöver inte märkas om, men alla ska registreras i Jordbruksverkets register.

Enligt lagen om märkning och registrering av hundar skall länsstyrelser och polismyndigheter ha tillgång till Jordbruksverkets register. För att få upplysning om ägare till en upphittad hund eller katt som är identitetsmärkt kan man alltså ringa till någon av dessa myndigheter.

Utförlig information om registret kan hämtas på Jordbruksverkets hemsida

 

Katt 
Katter kan, och bör, märkas och registreras. Register finns hos Svenska Kennelklubben. För att komma åt uppgifterna i detta register kontaktas Svenska Kennelklubben telefon: 08-795 30 00. Märkningen sker genom att en veterinär tatuerar katten i vänster öra med ett löpnummer, eller sätter in ett chip under huden i nacken.

Läs mer om märkning av katt här.

 

 

 

Bild: kviga med öronmärken
Lantbrukets djur
Information om märkning av lantbrukets djur finns under ämnesområde Lantbruk och på Jordbruksverkets webbplats.