Behöver du hjälp med att gräsröja under ditt rovdjursstängsel?

För att ett rovdjursavvisande stängsel ska fungera krävs det att man håller rent från gräs under tråden, så att den höga spänningen i stängslet upprätthålls.

Därför erbjuder Länsstyrelsen Gävleborg kostnadsfri hjälp med röjning under betessäsongen 2018. Utförare är Skogsstyrelsen som, inom ramen för satsningen Naturnära jobb, har arbetslag som kan användas i hela Gävleborgs län. Dessa arbetslag är specialiserade på röjningsarbeten och har all nödvändig utrustning. 

Om du är intresserad av att få röjning under rovdjursstängsel kontakta Simon Viklund på länsstyrelsen senast 15 maj.