Hästmyrberget

Utsikt från Hästmyrberget. Foto: Länsstyrelsen

Längs Hästmyrberget finns två naturreservat på varsin sida om länsgränsen. Hästmyrbergets naturreservat i Gävleborg breder ut sig på bergets syd- och ostsluttningar. I norr ansluter reservatet Malungsfluggen i Västernorrlands län.

Skogen på Hästmyrberget är gammal, uppemot 150-200 år. Granarna är grova och höga och lite varstans finns det många äldre lövträd av asp, sälg, björk och rönn. Vid den senaste stormen Ivar 2013 knäcktes och fälldes flera av de höga och grova granarna, vilket har gjort det svårare att ta sig fram i skogen. För att ta sig upp på bergets topp och blicka ut över landskapet och sjön Malungen kan du gå längs den grusväg som går tvärs igenom naturreservatet. Längs med bergets sluttning sipprar markvatten fram i källor, fuktstråk och små bäckar. Här trivs mossor utmärkt och 25 rödlistade* mossarter har upptäckts i området. Där markvattnet bryter fram är det på vissa ställen mycket näringsrikt och här växer gullpudra, grönkulla, tibast och kärrfibbla. På våren möts du av blåa och vita mattor av blåsippor och vitsippor.

Den gamla skogen har inte påverkats av skogsbruk i någon större utsträckning, men det finns murkna högstubbar som berättar om att man i äldre tider har avverka genom plockhuggning och blädning*.

Fakta
Läge
: Intill länsgränsen 14 km nordost om Hassela.
Entrén har koordinaterna  X: 599000, Y: 6893981
Kommun: Nordanstigs kommun
Storlek: 162 ha
Bildat: 1999, utvidgat 2015
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och myr
Service: Vid reservatsgränsen finns informationsskylt och parkering. En vägbom hindrar biltrafik från att köra in i naturreservatet, men det är enkelt att vandra längs grusvägen upp till bergets topp för att beskåda utsikten.
 


Varning

På grund av många vindfällen
kan stigar i reservatet vara
oframkomliga. Tänk på att
det kan vara farligt att
röra sig i trädbrötar. 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Hästmyrberget

Get Microsoft Silverlight