Gröntjärn

bänkar och bord vid trädäcket

Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Nivån på det turkosgröna vattnet i tjärnen varierar naturligt med mer än 13 meter! Mosippa och getväppling är några arter som trivs på de torra markerna i området.

> Läs mer

Fakta

Läge: Ca 2 mil norr om Ljusdal
Kommun: Ljusdals och Hudiksvalls kommun
Storlek: ca 150 ha
Bildat: 1978, nytt beslut 2016
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och vatten
Service: Parkeringsplats, informationsskylt, vindskydd, rastplats, eldplats, stigar (3,5 km), toalett och sophantering.

Mer information och bilder om tillgängligheten i Gröntjärn
Tillgänglighet_Gröntjärn.pdf