Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningLänsrådet invigde ponny-SM i dressyrhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansradet-invigde-ponny-sm-i-dressyr.aspxOnsdag 15 juli invigningstalade länsråd Veronica Lauritzsen och Gävle fritidsnämnds ordföranden Lena Åhlander på årets ponny-SM i dressyr. Tävlingarna sker på Gävle Ponnyklubb och invigningen såg av cirka 500 personer.2015-07-16 10:19:34Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvarahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ny-motesplats-kring-mojligheterna-med-svensk-ravara.aspxKom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till en spännande konferens.2015-07-13 10:32:33Unikt avtal för skydd av värdefulla vattendraghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/unikt-avtal-for-skydd-av-vardefulla-vattendrag-.aspxEtt vattenvårdsavtal för nationellt värdefulla vattendrag i Nissans källområde har tecknats mellan Länsstyrelsen i Jönköping och Sveaskog.2015-07-13 09:54:14Naturvårdsbränning i skyddad naturhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/naturvardsbranning-i-lomtjarn.aspxUnder den 2:a och 3:e juli när vädret var som varmast genomförde Länsstyrelsen, i samarbete med externa konsulter, tre naturvårdsbränningar. Dessa ägde rum i naturreservaten Djupsjön-Römmaberget, Lomtjärn och Stora Korpimäki. 2015-07-10 11:01:06Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2015http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-fattar-beslut-om-licensjakt-efter-bjorn-2015.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 37 björnar i Gävleborgs län 2015. Jakten får bedrivas inom hela länet. 2015-07-02 15:35:01Årets bostadsmarknadsanalyshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/arets-bostadsmarknadsanalys.aspxLänsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är länsstyrelsen i Gävleborgs redovisning av detta uppdrag. 2015-07-01 11:32:08Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökarehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kris-och-panik-i-almedalen-2015.aspxDe tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.2015-06-30 13:49:13Nytt stöd för lokala klimatinvesteringarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspxLänsstyrelsen ska hantera ett nytt klimatinvesteringsstöd. Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna och ska syfta till att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. 2015-06-30 11:46:59Kris och panik i Almedalenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kris-och-panik-i-almedalen.aspxHur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.2015-06-30 10:46:43Nytt nummer av ViltXtrahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-nummer-av-viltxtra.aspxI ViltXtra, länsstyrelsens nyhetsbrev om viltet i Gävleborg, får du en tillbakablick på vad som hänt inom länets viltförvaltning under vintern och våren.2015-06-30 08:21:01Enighet kring etik vid björnjaktenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/enighet-kring-etik-vid-bjornjakten.aspxTisdagen den 16 juni höll länsstyrelsen ett möte i Falun om jaktetik och den lagstiftning som reglerar licensjakten på björn. - Vi är övertygade om att just jaktetik är en viktig fråga för framtida acceptans för jakt, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare vid Länsstyrelsen Dalarnas viltfunktion.2015-06-29 07:11:41Glädjande tillskott för skyddad naturhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/gladjande-tillskott-for-skyddad-natur.aspxRastplatser rustas upp, naturområden skyddas och tillgängligheten för besökare ökar i naturreservat och nationalpark. Det är några av de åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg använder extrapengarna i vårbudgeten till.2015-06-26 11:05:47Per Bill ny landshövding i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/per-bill-ny-landshovding-i-gavleborg.aspxRegeringen har idag utsett Per Bill till ny landshövding i Gävleborg. Hans förordnande gäller från och med den 1 augusti 2015 till och med den 31 juli 2021. 2015-06-25 11:36:41Mellanljusnan nytt naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/mellanljusnan-nytt-naturreservat.aspxLänsstyrelsen beslutade idag den 25 juni att bilda Mellanljusnans naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet är 1041 ha stort och omfattar en 24 km lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen, samt omgivande skogsmark. Här finns fritt strömmande forsar, intressanta landskapsformer skapade av älven och inlandsisen, och en rik flora och fauna. Området är välbesökt och det finns goda möjligheter till fiske, vandring och naturupplevelser. 2015-06-25 10:30:14Regeringen beviljar extra pengar till myggbekämpning vid Nedre Dalälvsområdethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/regeringen-beviljar-extra-pengar-till-myggbekampning-vid-nedre-dalalvsomradet.aspxRegeringen beslutar i dag torsdag 25 juni om att bevilja en ansökan om extra bidrag på fem miljoner kronor till myggbekämpningen vid Nedre Dalälvsområdet. Bakom ansökan står Länsstyrelsen i Gävleborg som för fyra läns räkning ansökt hos regeringen om bidraget för att ha en beredskap ifall det behövs ytterligare bekämpning under säsongen 2015. 2015-06-25 10:02:43Förvaltningsplan för skarv i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forvaltningsplan-for-skarv-i-gavleborg.aspxLänsstyrelsen har tagit fram en regional förvaltningsplan för skarv. Tanken är att den ska ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län.2015-06-23 20:44:22Landshövding Barbro Holmberg avtackadeshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/landshovding-barbro-holmberg-avtackades.aspxTisdagen den 16 juni avtackades Barbro Holmberg efter 7,5 år som landshövding i Gävleborg. Mottagningen hölls på Gävle slott och det var många som kom för att visa sin uppskattning för de insatser som landshövdingen bidragit med. 2015-06-23 15:41:11Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendraghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/upptack-kulturarv-vid-sjoar-och-vattendrag.aspxVid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen av Länsstyrelserna som informerar om olika typer av kulturarv vid vatten och uppmanar till vård och bevarande av dessa.2015-06-22 14:00:46Skolavslutningarna - en positiv trend i Gävleborgs länhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/skolavslutningarna---en-positiv-trend-i-gavleborgs-lan.aspxLänet har nu flera år i rad haft en positiv trend när det gäller skolavslutningarna. Våra ungdomar sköter sig väl och skolavslutningarna blir mer och mer något positivt och glatt att minnas. 2015-06-22 10:28:46Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/klart-med-beslut-om-§-37a-medel-flyktingguider-och-familjekontakter.aspxLänsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 2015-06-18 15:51:12Andersvallsslåtten i Bollnäs och Ljusdals kommuner föreslås bli naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/andersvallslatten-i-bollnas-och-ljusdals-kommuner-foreslas-bli-naturreservat.aspxLänsstyrelsen föreslår att ett område kallat Andersvallsslåtten, 20 km nordväst om Arbrå, ska bli naturreservat. Området är 196 ha och består av ett stort intakt våtmarksområde där man tidigare har bedrivit myrslåtter på slåtterängarna, och som också omfattar sumpskogar med höga naturvärden.2015-06-18 13:16:59Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-i-gavleborg-2014.aspxSedan 2012 genomför länsstyrelserna i Sverige en gemensam och rikstäckande enkätuppföljning av hur arbetet med mottagandet och etableringen av nyanlända ser ut i landets kommuner. Senast svarade kommunerna på enkäten under hösten 2014.2015-06-17 09:00:55Ändrade öppettider vecka 26 t.o.m. 33http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/andrade-oppettider-vecka-26-tom-33.aspxUnder sommaren har Länsstyrelsen Gävleborg ändrade öppettider. Vardagar har vi öppet mellan 08.30 – 15.30. Receptionen är bemannad vardagar 09.00-12.00.2015-06-16 13:46:42Satsningar i miljöarbetet till 2020http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/satsningar-i-miljoarbetet-till-2020.aspxLänsstyrelsen skrev den 10 juni överenskommelser med länets kommuner, Region Gävleborg och Gästrike återvinnare för att stimulera miljö- och klimatarbete i länet fram till år 2020. En rad satsningar är planerade som kommer bidra till levande vatten, biologisk mångfald, en mer giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Arbetet med klimatanpassning tar också fart genom nya åtgärder. 2015-06-10 10:43:57Älgbetesinventeringar är genomförda i Gävleborgs länhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/arets-algbetesinventeringar-ar-genomforda-i-gavleborgs-lan.aspxÅrets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på en fortsatt trend av minskande betesskador på tallungskogar. Skadenivåerna ligger i år mellan en och tio procent. 2015-06-10 08:14:44Två naturreservat blir störrehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/tva-naturreservat-blir-storre.aspxLänsstyrelsen har idag, den 8 juni, fattat beslut om att utöka två befintliga naturreservat; Blacksås naturreservat i Hudiksvalls kommun och Hästmyrbergets naturreservat i Nordanstigs kommun.2015-06-08 16:53:40Lyckad Gävleborgsdag på Sveriges ambassad i Helsingforshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lyckad-gavleborgdag-pa-sveriges-ambassad-i-helsingfors.aspxGävleborgs medverkan under evenemanget "Sverige i bord och toner" den 4 juni på Sveriges ambassad i Helsingfors blev en lyckad och givande dag. De positiva kommentarerna var många när gäster som bjudits in av ambassaden och de medverkande företagen lämnade gårdfesten på torsdagkvällen. 2015-06-05 16:09:34Tradition och innovation när Gävleborg möter finska aktörer på Sveriges ambassad i Helsingforshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/tradition-och-innovation-nar-gavleborg-moter-finska-aktorer-pa-sveriges-ambassad-i-helsingfors.aspxDen 4 juni deltar Gävleborg i det uppskattade arrangemanget ”Sverige i bord och toner” på Sveriges ambassad i Helsingfors. Inbjudan kommer från ambassadören som varje år bjuder ett svenskt län att delta i arrangemanget. Syftet med länets medverkan är att knyta finskt och svenskt näringsliv närmare varandra och presentera våra traditioner och innovationer. Under dagen ges möjlighet för de kommuner och företag som deltar från Gävleborg att vårda befintliga affärskontakter, nätverka och skapa nya kontakter. Bakom satsningen står Länsstyrelsen tillsammans med Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Föreningen Matvärden och Mellansvenska handelskammaren. 2015-06-02 12:40:40Världsarvskonferens i Hälsinglandhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/varldsarvskonferens-i-halsingland.aspxDen 26 till 28 maj hölls årets nationella världsarvskonferens. Ett 70-tal delegater från alla världsarven runt om i Sverige samlades på Orbaden i Vallsta, mitt i Hälsingland. Träffen arrangerades gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Syftet med de årliga träffarna är att utbyta erfarenheter, nätverka och lära. Den här gången var det de unika världsarvsgårdarna i Hälsingland som stod i fokus.2015-06-01 12:37:52Information om skyddsjakt på säl i skyddade områdenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/information-om-skyddsjakt-pa-sal-i-skyddade-omraden.aspxNaturvårdsverkets beslutade 2015-03-30, dnr NV-00969-15, om skyddsjakt på 60 gråsälar i Gävleborgs län under 2015. En av nyheterna i detta beslut är att man får bedriva skyddsjakt på annans jaktområde. Inom skyddade områden kan det dock finnas andra regler för skyddsjakt efter säl. 2015-05-27 06:46:13Sveriges världsarv på nationell Världsarvskonferens i Hälsinglandhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/sveriges-varldsarv-pa-nationell-varldsarvskonferens-i-halsingland.aspxSverige har idag 15 världsarv upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Världsarvet Hälsingegårdar är det senaste. Den 26-28 maj samlas ett 70-tal delegater från alla världsarven runt om i Sverige till en årlig konferens. Syftet är att utbyta erfarenheter, nätverka, lära och naturligtvis; besöka de unika världsarvsgårdarna i Hälsingland.2015-05-25 11:03:10Den 27 april arrangerade Trygghetsrådet (TRR) i Gävle en kundaktivitet tillsammans med Barbro Holmberg på Gävle slotthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/den-27-april-arrangerade-trr-i-gavle-en-kundaktivitet-tillsammans-med-gavleborgs-lans-landshovding-barbro-holmberg-pa-gavle.aspxVid kundaktiviteten höll Cloettas tidigare personalchef Susanne Corse och kvalitetschef Stefan Hägg ett mycket uppskattat seminarium under rubriken "Omställning med Lean som verktyg".2015-05-21 16:44:26Öppet öga – för naturens bästahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/oppet-oga-–-for-naturens-basta.aspxPolisen och Länsstyrelsen i Gävleborg startar nu gemensamt kampanjen Öppet öga, för att öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. Kanske du kan hjälpa till?2015-05-18 10:40:15Behöver du hjälp med att röja under ditt rovdjursstängsel?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/behover-du-hjalp-med-att-roja-under-ditt-rovdjursstangsel--.aspxFör att ett rovdjursavvisande stängsel ska fungera krävs det att man håller rent från gräs ochunder tråden, så att den höga spänningen i stängslet upprätthålls. Får många djurägare kan detta vara ett bekymmer, då stängslen är långa och röjningen blir tidskrävande. 2015-05-18 10:14:38Information om närgångna björnarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nargangna-bjornar-ett-problem-som-kan-forebyggas.aspxVanligtvis undviker björnar människor, men den här tiden på året händer det att björnar rör sig nära bebyggelse. Det är inget onaturligt beteende hos en björn, men däremot oönskat. En björn som blir van vid människor kan snabbt förlora sin skygghet och därmed utvecklas till en farlig björn. Länsstyrelsen vill därför uppmana boende i björnområden att förebygga problem med närgångna björnar.2015-05-13 09:32:11Försäljningen av folköl och tobak till länets ungdomar måste minskahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forsaljningen-av-folkol-och-tobak-till-lanets-ungdomar-maste-minska.aspxNio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag i tobak är att köpa den själv. Det innebär att många av länets butiker slarvar med att fråga om legitimation. Åtta av landets länsstyrelser genomför nu en gemensam utbildningssatsning för att förbättra kommunernas arbete med att kontrollera butikerna. 2015-05-12 15:21:56Årets SKAPA-pris utdelathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/arets-skapa-pris-utdelat.aspxNu är vinnarna i Gävleborg av Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset utsedda. Vid en ceremoni på Gävle slott den 11 maj fick gävleborna Joakim Engberg och Monica Strömbom ta emot sin utmärkelse för sin marina fjärrstyrda rengöringsrobot och som kommer att innebära en stor miljövinst. Till Framtidens Innovatör utsågs Sandvikenborna Christoffer Hamin och Viktor Prim som utvecklat en spårledningsmätare för järnvägen som i tid varnar för signalfel och stopp i tågtrafiken. Med hjälp av denna idé kommer man att kunna reducera antalet signalfel vilket har stor betydelse för järnvägstrafiken. 2015-05-11 14:44:51Effektivare djurskyddskontroller under 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/djurskyddskontroller-2014.aspxUnder 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen är stora. 2015-05-06 10:45:01Trollberget skyddas som naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/trollberget-skyddas-som-naturreservat.aspxLänsstyrelsen har fattat beslut om att bilda ett nytt naturreservat, Trollberget, i Ockelbo kommun. Naturreservatet ligger ca 10 km norr om Ockelbo, vid sjön Ekaren och är ca 70 ha stort. Området kommer att göras i ordning för besökare, med stigar, skyltar och rastplats.2015-05-04 09:52:45Naturums månadsprogram majhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/naturums-manadsprogram-maj.aspxNytt månadsprogram från naturum Färnebofjärden. I maj spanar vi efter fåglar, lär oss fota naturen och firar Nationalparkernas dag.2015-05-01 16:00:43Basttjärnsrönningen i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/basttjarnsronningen-i-nordanstigs-kommun-foreslas-bli-nytt-naturreservat.aspxLänsstyrelsen föreslår att ett område cirka 13 km nordväst om Hassela, kallat Basttjärnsrönningen, ska bli naturreservat. Basttjärnsrönningen omfattar ett 178 ha stort område med naturskogsartade skogar, myrar och mindre vattendrag.2015-04-30 12:59:44TÄNK OM inför Valborg - om ungdomar och alkoholhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/valborg-med-tank-om.aspxFolkhälsomyndigheten är initiativtagare till den riksomfattande informationssatsningen TÄNK OM i syfte att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. 2015-04-29 16:40:34Miljösmart mat på menyn – TV-kock inspirerade på Närbogårdens förskolahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/miljosmart-mat-pa-menyn-–-tv-kock-inspirerade-pa-narbogardens-forskola.aspxDen 23 april besökte ekokocken Carola Magnusson, som varit med i TV-serien Matakuten, Närbogårdens förskola i Gävle för att laga miljösmart skolmat. 2015-04-24 15:44:48Temadag om strandskyddethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/kalender/2015/Pages/temadag-strandskyddet.aspxLänsstyrelsen anordnar, tillsammans med Strandskyddsdelegationen, en temadag om tillämpningen av strandskyddslagtiftningen.2015-04-22 15:04:42Nytt naturreservat på Stora Blybergethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-naturreservat-pa-stora-blyberget.aspxLänsstyrelsen har fattat beslut om att bilda ett nytt naturreservat, Stora Blyberget. Naturreservatet ligger ca 4 km sydost om Annefors, i Bollnäs kommun, och är 47 ha stort. Reservatet utgörs av äldre barrskog som ligger i en norrsluttning. Initiativet till att skydda området kommer från markägaren själv, som anmält sitt intresse genom Kometprogrammet.2015-04-16 15:13:20Avslutning på kommunbesökenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/avslutning-pa-kommunbesoken.aspxLandshövding Barbro Holmberg och länsråd Veronica Lauritzsen har under vårvintern besökt länets samtliga kommuner. Som avslutning bjöd Barbro Holmberg in kommunerna till en middag på Gävle Slott tisdag 14 april.2015-04-14 09:48:13Knowit belönar innovativt examensarbetehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/knowit-belonar-innovativt-examensarbete.aspxMåndagen den 13 april får Simon Johansson, studerande vid Högskolan i Gävle, ta emot Knowit Gävleborgs stipendium för årets innovativa examensarbete. Stipendiet på 34 100 kronor delas ut av landshövding Barbro Holmberg, högskolans rektor Maj-Britt Johansson och vd för Knowit Gävleborg Hans Reinikainen.2015-04-13 09:58:31Informationskvällar om älgförvaltningen i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/informationskvallar-om-algforvaltningen-i-gavleborg-.aspxUnder fyra måndagkvällar med start den 13 april arrangerar Länsstyrelsen i Gävleborg, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Skogsnäringen och Studiefrämjandet informationskvällar med inriktning på den 2015-04-10 07:28:21Gävleborg möter finskt näringsliv på svenska ambassaden i Helsingforshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/gavleborg-moter-finskt-naringsliv-pa-svenska-ambassaden-i-helsingfors.aspxVarje år bjuds ett svenskt län in till ambassaden i Helsingfors, ett uppskattat och omtalat arrangemang. Nu har Sveriges ambassadör i Finland bjudit in Gävleborgs län till evenemanget som kallas ”Sverige i bord och toner”. Gävleborg har därmed fått en exklusiv möjlighet till kontakter och nätverkande. Näringslivsseminarier med intressanta gäster kopplat med nätverkande, mingel, på ambassadens innergård är huvudingredienserna. Till minglet bjuds representanter för näringsliv, kultur och politik i Finland. Mat och dryck från länet kombineras med kulturinslag. Allt sker den 4 juni 2015. 2015-04-09 13:38:53Pollenmätningar startar i Gävle igenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/pollenmatningar-startar-i-gavle-igen.aspx1 april monterades en pollenfälla på Länsstyrelsen Gävleborgs tak. Det är Naturhistoriska riksmuseet som med Länsstyrelsens hjälp börjar samla in pollen för att få ett bättre underlag till sina pollenprognoser. Prognoserna publiceras på internet, www.pollenrapporten.se, och också på SVT:s hemsida.2015-04-09 08:53:57