Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningMiljösmart mat på menyn – TV-kock inspirerade på Närbogårdens förskolahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/miljosmart-mat-pa-menyn-–-tv-kock-inspirerade-pa-narbogardens-forskola.aspxDen 23 april besökte ekokocken Carola Magnusson, som varit med i TV-serien Matakuten, Närbogårdens förskola i Gävle för att laga miljösmart skolmat. 2015-04-24 10:47:22Temadag om strandskyddethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/kalender/2015/Pages/temadag-strandskyddet.aspxLänsstyrelsen anordnar, tillsammans med Strandskyddsdelegationen, en temadag om tillämpningen av strandskyddslagtiftningen.2015-04-22 13:20:17Nytt naturreservat på Stora Blybergethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-naturreservat-pa-stora-blyberget.aspxLänsstyrelsen har fattat beslut om att bilda ett nytt naturreservat, Stora Blyberget. Naturreservatet ligger ca 4 km sydost om Annefors, i Bollnäs kommun, och är 47 ha stort. Reservatet utgörs av äldre barrskog som ligger i en norrsluttning. Initiativet till att skydda området kommer från markägaren själv, som anmält sitt intresse genom Kometprogrammet.2015-04-16 15:13:20Avslutning på kommunbesökenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/avslutning-pa-kommunbesoken.aspxLandshövding Barbro Holmberg och länsråd Veronica Lauritzsen har under vårvintern besökt länets samtliga kommuner. Som avslutning bjöd Barbro Holmberg in kommunerna till en middag på Gävle Slott tisdag 14 april.2015-04-14 09:48:13Knowit belönar innovativt examensarbetehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/knowit-belonar-innovativt-examensarbete.aspxMåndagen den 13 april får Simon Johansson, studerande vid Högskolan i Gävle, ta emot Knowit Gävleborgs stipendium för årets innovativa examensarbete. Stipendiet på 34 100 kronor delas ut av landshövding Barbro Holmberg, högskolans rektor Maj-Britt Johansson och vd för Knowit Gävleborg Hans Reinikainen.2015-04-13 09:58:31Informationskvällar om älgförvaltningen i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/informationskvallar-om-algforvaltningen-i-gavleborg-.aspxUnder fyra måndagkvällar med start den 13 april arrangerar Länsstyrelsen i Gävleborg, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Skogsnäringen och Studiefrämjandet informationskvällar med inriktning på den 2015-04-10 07:28:21Gävleborg möter finskt näringsliv på svenska ambassaden i Helsingforshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/gavleborg-moter-finskt-naringsliv-pa-svenska-ambassaden-i-helsingfors.aspxVarje år bjuds ett svenskt län in till ambassaden i Helsingfors, ett uppskattat och omtalat arrangemang. Nu har Sveriges ambassadör i Finland bjudit in Gävleborgs län till evenemanget som kallas ”Sverige i bord och toner”. Gävleborg har därmed fått en exklusiv möjlighet till kontakter och nätverkande. Näringslivsseminarier med intressanta gäster kopplat med nätverkande, mingel, på ambassadens innergård är huvudingredienserna. Till minglet bjuds representanter för näringsliv, kultur och politik i Finland. Mat och dryck från länet kombineras med kulturinslag. Allt sker den 4 juni 2015. 2015-04-09 13:38:53Pollenmätningar startar i Gävle igenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/pollenmatningar-startar-i-gavle-igen.aspx1 april monterades en pollenfälla på Länsstyrelsen Gävleborgs tak. Det är Naturhistoriska riksmuseet som med Länsstyrelsens hjälp börjar samla in pollen för att få ett bättre underlag till sina pollenprognoser. Prognoserna publiceras på internet, www.pollenrapporten.se, och också på SVT:s hemsida.2015-04-09 08:53:57Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/positiva-erfarenheter-av-hur-mottagandet-av-ensamkommande-barn-fungerar.aspxMånga kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.2015-04-07 09:00:56Medborgarskapsceremonierhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/medborgarskapsceremonier.aspxDen 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse.2015-04-02 13:00:49Prostitution i Sverige 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/prostitution-i-sverige-2014.aspxNu finns en kartläggning klar som visar att sexuella tjänster marknadsförs mer öppet än någonsin i Sverige. Det är Länsstyrelsen i Stockholm som haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige. I slutrapporten identifieras ett antal kunskapsluckor när det gäller prostitutionens omfattning och former. Det gäller bland annat ensamkommande barn, personer som vistas tillfälligt i Sverige, transpersoner och den dolda prostitutionen på till exempel massagesalonger. Länsstyrelsen Gävleborg har i uppdrag att genomföra insatser för stärkt regional samverkan för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt öka skyddet och stödet till utsatta och ser kartläggningen som ett bra stöd i det fortsatta arbetet. 2015-04-01 15:36:45Månadsprogram naturumhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/manadsprogram-naturum.aspxDetta händer på naturum i APRIL! PÅSKLOV och FÖREDRAG om miljögifter i barns vardag m.m.2015-03-31 15:26:31Landsbygdsministern bjuder in till en dialog i Borlängehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/kalender/2015/Pages/landsbygdsministern-bjuder-in-till-en-dialog.aspxDalarna bjuder in till den svenska livsmedelsdialogen den 13 april i Borlänge. Under mötet ska olika lokala och regionala företrädare delge sina förväntningar på livsmedelsstrategin, vilken utvecklingspotential som finns i våra områden och hur utvecklingen kan stärkas livsmedelskedjan.2015-03-30 15:52:09Informationsträffar om nya jordbrukarstöden och kontrollerhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/informationstraffar-om-nya-jordbrukarstoden-och-kontroller.aspxUnder våren kommer Länsstyrelsens medarbetare från enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor samt från enheten för landsbygd och tillväxt att hålla informationsträffar om de nya jordbrukarstöden. Vi kommer också att informera om djurskyddskontroller, projekt- och företagsstöd, integrerat växtskydd samt berätta om nyheter som rör SAM Internet. 2015-03-30 09:44:49Earth Hour - Länsstyrelsen släcker nedhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/earth-hour-lansstyrelsen-slacker-ned.aspxNu på lördag, den 28 mars kl 20.30, är det dags igen för Earth Hour – den största miljömanifestationen genom tiderna. Då släcker vi, liksom miljontals människor världen över, ljuset under en timmes tid för att skicka en signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar. 2015-03-26 09:55:5972 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar gävleborgarnahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/enkat-ska-ge-svar-hur-miljon-paverkar-gavleborgarna.aspxDen här veckan får 3 300 gävleborgare ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska (hjälpa till att) kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.2015-03-24 11:11:48Firande av Nordens daghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/firande-av-nordens-dag.aspxMåndagen den 23 mars firas Nordens dag till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet. På kvällen kl. 18.00 håller Föreningen Norden Gävle sitt årsmöte på Gävle slott. En av de som inbjudits att medverka vid mötet är landshövding Barbro Holmberg som kommer att berätta om sina kontakter med de nordiska länderna.2015-03-23 16:08:14Fynd av fågelinfluensa hos svanarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/fagelinfluensa-hos-svanar.aspxJordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.2015-03-20 15:12:37Hur kan jag använda mig av VISS?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/viss-utbildningar-i-april.aspxVattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder nu ytterligare webbutbildningar i april för er som missade de som hölls i mars. 2015-03-20 09:48:07Länsledningen besöker Sandviken, Bollnäs, Ovanåker och Hoforshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansledningen-besoker-sandviken-bollnas,-ovanaker-och-hofors.aspxUnder vecka 12 fortsätter landshövding Barbro Holmberg och länsråd Veronica Lauritzsen sina kommunbesök och besöker Sandviken, Bollnäs, Ovanåker och Hofors. Tidigare har länsledningen besökt Gävle, Ockelbo, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn.2015-03-17 09:50:55Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på två vargar i reviret Åmot/Ockelbohttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-tillater-skyddsjakt-pa-tva-vargar-i-reviret-amotockelbo.aspxLänsstyrelsen i Gävleborgs län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt efter två vargar inom reviret Åmot/Ockelbo i Ockelbo kommun mellan den 23 mars och den 20 april 2015. Skyddsjakten får endast bedrivas inom området som avgränsas på kartan i beslutet och ska starta med spår eller synobservation i närheten av eller i tätbebyggt område. Beslutet har föregåtts av två ansökningar om skyddsjakt efter återkommande störningar av oskygga revirmarkerande vargar i området Åmot-Ockelbo sedan vintern 2013/2014. 2015-03-16 13:33:03Viltförvaltningsdelegationen har haft sammanträdehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/viltforvaltningsdelegationen-har-haft-sammantrade-.aspxPå onsdagen höll länets nytillsatta viltförvaltningsdelegation sitt första möte för året. På dagordningen stod förvaltningsplan för kronhjort, förvaltningsplan för skarv, utvärdering av älgjakten och sälskador. Viltförvaltningsdelegationen fick även övergripande information om vad arbetet i delegationen innebär. 2015-03-13 12:32:11Forskarna på slottet – en lyckad mötesplats mellan forskning och företagandehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forskarna-pa-slottet-en-lyckad-motesplats-mellan-forskning-och-foretagande.aspxDet blev en lyckad final på tisdagskvällen för Forskarna på slottet, seminarieserien som Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg arrangerat tillsammans genom 4 seminarier under ett år. Temat för det sista seminariet handlade om att skapa konkurrens- och innovationskraft genom hållbara och förtroendefulla affärsrelationer. 2015-03-12 11:14:48Driftstörning på vår webbhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/driftstorning-pa-var-webb.aspxVår webb är långsam då och då. Vi ber om ursäkt för besväret och arbetar för att lösa det. 2015-03-11 15:09:43Att skapa konkurrens- och innovationskrafthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/att-skapa-konkurrens--och-innovationskraft.aspxForskning, företagande, god arbetsmiljö, innovation och samarbete är temat för kvällens seminarium på Gävle slott i seminarieserien Forskarna på Slottet. Företagare från länet kommer att träffa forskare inom området som presenterar sin forskning och beskriver vilken nytta resultaten kan ha för olika verksamheter. Under kvällen kommer de inbjudna att få en bild av hur samarbeten kan ske och vilket stöd det finns att få för att skapa samverkan mellan forskning och företagande.2015-03-10 10:52:32Internationellt utbytehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/internationellt-utbyte.aspxGävleborg har haft besök av en forskare från Japan, Takahito Ogino som arbetar med utveckling av att mottagande av kvotflyktingar i Japan. Han har under vistelsen här besökt bland annat Länsstyrelsen, Ljusdals kommun, Arbetsförmedlingen, SFI, olika projekt samt Migrationsverket i Norrköping.2015-03-10 09:54:59Länsstyrelsen beviljar störningsåtgärder mot skarvhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-beviljar-storningsatgarder-riktade-mot-skarv.aspxLänsstyrelsen har fattat beslut om att bevilja störningsåtgärder riktade mot skarv i Vintergatsfjärden i Hudiksvalls kommun.2015-03-05 17:29:41Störningar på webbplatsen lördagen den 7 marshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/storningar-pa-webbplatsen-lordagen-den-7-mars.aspxI helgen kommer underhållsarbete att utföras i länsstyrelsernas IT-miljö. Det medför störningar på webbplatsen till och från mellan klockan 9.00 och 21.00 lördagen den 7 mars. 2015-03-05 09:36:10Tillfälligt tillträdesförbud i Ålsjönhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/tillfalligt-tilltradesforbud-i-alsjon.aspxLänsstyrelsen har beslutat om tillfälligt tillträdesförbud inom delar av Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun. Förbudet innebär att man inte får befinna sig på Ålsjöns vattenyta (t ex med båt) eller i omgivande våtmarker och vassruggar under tiden 15 mars till 31 juli. De stigar, vägar, spänger och fågeltorn som finns i reservatet påverkas inte av förbudet. Karta över förbudsområdet finns längre ner på denna sida. Ålsjön är en viktig fågelsjö och syftet med beslutet är att bevara områdets fågelliv genom att hindra aktiviteter som kan störa det. 2015-03-04 12:28:58Bergsområde med gammelskog skyddashttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/bergsomrade-med-gammelskog-skyddas.aspxIdag den 4 mars har Änga-Tjännåsens naturreservat bildats i Hudiksvalls kommun. Det är 380 ha stort och ligger nordväst om Enånger. Naturreservatet består av ett bergsmassiv med gammal barrskog med höga naturvärden. Här finns också vidsträckta klapperstensfält, hällmarker och bergstoppar som bjuder på en fantastisk utsikt över den flikiga kusten och havet.2015-03-04 11:29:22Tekniska problem vid betalning av fällda älgarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/tekniska-problem-vid-betalning-av-fallda-algar.aspxDet är för tillfället tekniska problem när man försöker betala för fällda älgar. 2015-03-03 12:43:14Marsprogrammet för Naturum Färnebofjärdenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/marsprogrammet-for-naturum-farnebofjarden.aspxUr innehållet märks ugglespaning, påsklovsaktiviteter och tillverkning av biholkar.2015-03-02 13:36:17Olaglig kameraövervakning på sjukhus och vårdcentralerhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/olaglig-kameraovervakning-pa-sjukhus.aspx27 procent av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014. 2015-03-02 09:47:42Lär dig mer om systemet VISShttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lar-dig-mer-om-systemet-viss.aspxVattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars. 2015-03-02 09:45:50Länsledningen på nya kommunbesökhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansledningen-pa-nya-kommunbesok.aspxTorsdag den 26 februari besökte landshövding Barbro Holmberg och länsråd Veronica Lauritzsen Ljusdals kommun. Den 27 februari genomförs ytterligare ett kommunbesök, denna gång hos Nordanstigs kommun.2015-02-26 16:10:44Klimat- och miljöminister Åsa Romson på besök i Gävlehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/klimat--och-miljominister-asa-romson-pa-besok-i-gavle.aspxOnsdagen den 25 februari besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson Norrsundet och Gästrike Återvinnare i Gävle. Dagen avslutades på Länsstyrelsen Gävleborg där ministern informerades om Länsstyrelsens natur- och miljöarbete.2015-02-25 16:12:15Utdelning av Hedvig Ulfsparres minnesgåva 2015http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/utdelning-av-hedvig-ulfsparres-minnesgava-2015.aspxStyrelsen för Gästriklandsfonden har beslutat att dela ut Hedvig Ulfsparres minnesgåva 2015 till Birgitta Lundblad. Stipendiet på 20 000 kronor delades ut vid en lunch på Gävle slott måndagen den 23 februari. Fondens styrelseordförande är landshövding Barbro Holmberg. 2015-02-23 14:02:41Veronica Lauritzsen, nytt länsråd i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-lansrad-vid-lansstyrelsen-gavleborg.aspxRegeringen har på förslag från landshövding Barbro Holmberg i dag torsdag 19 februari utsett Veronica Lauritzsen till nytt länsråd i Gävleborgs län. Hon tillträder tjänsten fredagen den 20 februari.2015-02-19 16:23:28Varierande stöd till föräldrar med barn i tonårenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/varierande-stod-till-foraldrar-med-barn-i-tonaren.aspxAtt vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet. 2015-02-17 09:59:45Om bemötande av barn som misstänks fara illahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/om-bemotande-av-barn-som-misstanks-fara-illa.aspxDen 11 februari anordnade Länsstyrelsen, Barnahus Gävleborg och Rädda Barnen en utbildningsdag i Gävle om barn i utsatta livssituationer och som växer upp i riskmiljö.2015-02-13 15:46:43Arsenik, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel påvisade i insjöfiskhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/arsenik,-kvicksilver-och-bromerade-flamskyddsmedel-pavisade-i-insjofisk.aspxLänsstyrelsen och Hudiksvalls kommun har analyserat ett flertal miljögifter i gädda från sjöarna Lillfjärden, Långsjön i Forsa och Södra Dellen i Hudiksvalls kommun. Gäddorna samlades in under sommaren 2014. Därefter genomfördes omfattande analyser av bland annat dioxiner, PCB, bromerade flamskyddsmedel1, fluorerade ämnen (PFOS/PFOA), metaller. Resultatet visar på allmänt låga halter av miljögifterna. 2015-02-12 13:42:05Säkerhet inför och under Skid-VMhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/sakerhet-infor-och-under-skid-vm.aspxLänsstyrelsen Gävleborg genomförde idag 6 februari ett regionalt samverkansmöte med Länsstyrelsen Dalarna och relevanta aktörer från Gävleborgs län. Syftet med detta möte var att göra en avstämning för att få en samlad bild av läget inför och under Skid-VM i Falun och se om det föreligger några samverkansbehov i vårt län eller Dalarnas län.2015-02-06 13:35:49H.K.H. Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill på besök i Gävlehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/hkh-prinsessan-madeleine-besoker-gavle.aspxMåndagen den 2 februari besökte Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, H.K.H. Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill Gävle. Värd för besöket var landshövding Barbro Holmberg. 2015-02-02 15:59:11Ingen skyddsjakt på varg i Prästskogen/Haverö-revirethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ingen-skyddsjakt-pa-varg-i-prastskogenhavero-reviret.aspxNaturvårdsverket upphäver länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på en varg i Prästskogen/Haverö-reviret i Ljusdals kommun.2015-02-02 13:29:35Forskarna på slottet: Hur kan små- och medelstora företag lyckas med energieffektivisering?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forskarna-pa-slottet-hur-kan-sma-och-medelstora-foretag-lyckas-med-energieffektivisering.aspxDet är den övergripande frågan för kvällens seminarium, torsdagen den 29 januari, på Gävle slott i seminarieserien Forskarna på Slottet. Företagare från länet kommer att få träffa forskare från området för Byggd miljö. Forskarna har arbetat med en energikartläggning i nästan 500 små och medelstora företag och kommer att presentera resultat och slutsatser från den. Det handlar både om vad som krävs tekniskt för att det ska lyckas, men även hur olika mjuka faktorer i företagandet påverkar framgången i och med energieffektivisering. Bakom satsningen står landshövding Barbro Holmberg och rektor för Högskolan i Gävle, Maj-Britt Johansson. Syftet med seminarieserien är att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv. Målet är att mötet som blir mellan företag och forskare ska leda till nya idéer och samarbeten som på sikt ger synergieffekter för näringslivet och tillväxt i länet.2015-01-29 12:45:41Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäderhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ny-rapport-hemloshet-en-fraga-om-bostader.aspxFör tre år sedan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. 2015-01-28 08:35:42Jordbruksverket chattar om de nya stödenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/jordbruksverket-chattar-om-de-nya-stoden.aspxPå tisdag den 27 januari chattar Jordbruksverket om de nya stöden. I år finns en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Det innebär att det blir nya stöd och nya villkor som måste följas.2015-01-23 15:19:45Länsstyrelsen kritisk till förslag om tågstopp på Norra stambananhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-kritisk-till-forslag-om-tagstopp-pa-norra-stambanan.aspxTrafikverkets förslag om dagligt tågstopp för underhållsarbete på Norra stambanan kritiseras av bland andra Länsstyrelsen Gävleborg.2015-01-23 14:49:27Barbro Holmberg inviger Ockelbos första ungdomsgalahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/barbro-holmberg-inviger-ockelbos-forsta-ungdomsgala.aspxSom en del av länsledningens serie av kommunbesök inviger Barbro Holmberg ungdomsgalan i Ockelbo lördagen den 22 januari. På galan kommer prischeckar och diplom delas ut till det gångna årets främsta ungdomar inom idrott eller kultur.2015-01-23 10:28:49Länsledningen på kommunbesökhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansledningen-pa-kommunbesok.aspxDen 21 januari besökte landshövding Barbro Holmberg och vikarierande länsråd Veronica Lauritzsen Gävle kommun. Det är det första kommunbesöket på deras resa genom länet under våren. Syftet är att få träffa samtliga kommunledningar efter valet för att tillsammans diskutera bland annat vilka möjligheter och utmaningar kommunen och Länsstyrelsen ser framför sig.2015-01-22 11:13:30