Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningÄgardirektiv till allmän nyttahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/agardirektiv-till-allman-nytta.aspxMånga kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelserna som i en gemensam rapport har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina bostadsaktiebolag.2015-11-25 15:32:32Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstödhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/intensivt-arbete-infor-arets-utbetalningar-av-jordbrukarstod-.aspxJust nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. 2015-11-24 12:50:59Förslag till Orarnas naturreservat ute på remisshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forslag-till-orarnas-naturreservat-ute-pa-remiss.aspxFörslag till beslut och skötselplan för Orarnas naturreservat i Gävle kommun är ute på remiss fram till den 22 januari 2016. 2015-11-20 14:05:54Restauranger i Gävleborgs län har blivit bättre på att neka berusade personer alkoholhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/restauranger-i-gavleborgs-lan-har-blivit-battre-pa-att-neka-berusade-personer-alkohol.aspxUnder april till och med september 2015 har Länsstyrelsen i Gävleborg tillsammans med sex kommuner i länet, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Kommunalförbundet södra Hälsingland (Bollnäs kommun och Söderhamns kommun), Ljusdals kommun, Hudiksvalls kommun, undersökt restaurangers benägenhet att servera alkohol till märkbart berusade personer. Detta har gjorts genom att skådespelare som spelat märkbart berusade besökt olika restauranger och försökt beställa starköl. 2015-11-20 13:07:21Förslag till beslut för Klovbackens naturreservat ute på remisshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/remisser/Pages/index.aspxKlovbacken i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat. Förslag till beslut och skötselplan för Klovbackens naturreservat finns att läsa på vår sida om aktuella remisser.2015-11-18 14:05:22Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikanhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/myndigheter-och-organisationer-arbetar-for-att-skydda-antibiotikan.aspxGenom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.2015-11-18 11:16:26Utbildningar i systemet VISShttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/utbildningar-systemet-i-viss.aspxVattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.2015-11-16 14:38:38Länsstyrelsen fattar två beslut gällande skyddsjakt på varg i Gästriklandhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-fattar-tva-beslut-gallande-skyddsjakt-pa-varg-i-gastrikland.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har beslutat att avslå en ansökan om skyddsjakt på varg i Glamsen-reviret söder om Gävle. Dessutom har en ansökan om skyddsjakt förlängd och geografiskt utvidgad skyddsjakt i Järbo beviljats.2015-11-16 14:32:30Seminarium - miljögifter i småbåtshamnarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/kalender/Pages/Seminarium-miljogifter.aspxLänsstyrelsen Gävleborg och Söderhamns kommun inbjuder berörda parter till ett seminarium om miljögifter i småbåtshamnar. Seminariets syfte är att öka kunskapen kring miljöproblematiken i småbåtshamnar. Föreläsare berättar om vilka miljöproblem som finns samt hur de kan åtgärdas/förhindras. Som ett första steg i åtgärdsarbetet med miljögifter i länets småbåtshamnar ska Sandarne båtklubb, Söderhamns kommun, anlägga en stationär båttvätt.2015-11-16 11:02:45Invigning av utställningen Hembygd - Någonstans i Sverigehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/invigning-av-utstallningen-hembygd---nagonstans-i-sverige.aspxLandshövding Per Bill invigde den 13 november utställningen Hembygd – Någonstans i Sverige på Hälsinglands museum. Den är baserad på material från unga med olika bakgrund, intressen och förutsättningar.2015-11-13 14:57:26Medverkan vid Radiogalan "Välkommen till Gävleborg!"http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/medverkan-vid-radiogalan-valkommen-till-gavleborg!.aspxUnder Radiongalan ”Välkommen till Gävleborg!”, som sändes direkt från E-center i Söderhamn den 13 november, samlade P4 Gävleborg artister, frivilliga, kommuner och myndigheter som har det gemensamma att de vill hjälpa mera.2015-11-13 14:50:59Gävleborgs finalister till Matverk 2016 utseddahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/gavleborgs-finalister-till-matverk-2016-utsedda.aspxDen 9 november utsågs Hälsinglands och Gästriklands kandidater till Matverk 2016. Det är en tävling i produktutveckling och där råvaruproducenter och förädlare tävlar tillsammans med nya produkter som inte finns på marknaden ännu. Vinnare blev Gästriklands Nordic Wagyu-burgare och Hälsinglands energibar Hälsinge Boost.2015-11-13 10:47:35Busstur med byggnadsminnesägarehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/busstur-med-byggnadsminnesagare.aspxLänsstyrelsen har ett särskilt ansvar för byggnadsminnena och anordnade den 3 november en studieresa för byggnadsminnesägarna. Resan gick till Hälsingland och stopp gjordes vid tre byggnadsminnesförklarade bondgårdar.2015-11-13 10:22:39Ministermöte om kompetensförsörjning via utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ministermote-om-kompetensforsorjning-via-utvecklingsmojligheter-for-vuxenutbildningen.aspxOnsdagen den 11 november medverkade landshövding Per Bill tillsammans med representanter för vuxenutbildningen i Gävleborgs län vid ett möte med Helena Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsluftsminister. Syftet var att diskutera kompetensförsörjning via utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningen.2015-11-11 15:32:44225 000 kronor till lokala klimatinvesteringar i Gävleborgs länhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/225-000-kronor-till-lokala-klimatinvesteringar-i-gavleborgs-lan.aspxI den första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet har Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län fått pengar för att byta ut en oljepanna till uppvärmning med pellets/flis. Det är en åtgärd som på lång sikt beräknas minska koldioxidutsläppen med cirka 37,5 ton per år.2015-11-11 15:13:56Beslut om licensjakt på varg i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/beslut-om-licensjakt-pa-varg-i-gavleborg.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Åmot/Ockelbo. Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2016 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. 2015-11-11 11:26:45Regional samverkansövning med scenario oljeutsläpp till havshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/regional-samverkansovning-med-scenario-oljeutslapp-till-havs.aspxUnder veckorna 45-48 genomför Länsstyrelsen Gävleborg, tre av länets fyra kustkommuner och Kustbevakningen en regional samverkansövning kallad Marita. Scenariot är oljeutsläpp till havs med fokus på sanering när oljan lagt sig på stränderna.2015-11-10 08:16:34Länsledningen på besök hos Hudiksvalls kommun och evakueringsboende i Nordanstighttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansledningen-pa-besok-hos-hudiksvalls-kommun-och-evakueringsboende-i-nordanstig.aspxFredag 6 november besöker landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen Hudiksvalls kommun. Tillsammans med kommunens företrädare kommer de att diskutera aktuella frågor, framtida möjligheter och utmaningar. 2015-11-06 11:15:52Ovanlig slåttermyr och värdefulla sumpskogar skyddashttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ovanlig-slattermyr-och-vardefulla-sumpskogar-skyddas.aspxLänsstyrelsen har beslutat att bilda Andersvallsslåttens naturreservat. Reservatet är 196 ha stort och ligger ca 20 km nordväst om Arbrå i Bollnäs och Ljusdals kommun. Det är ett stort intakt våtmarksområde som tidigare har varit en viktig slåttermyr där man bärgat myrhö till vinterfoder för kreatur. Runt våtmarken finns gamla sumpskogar med höga naturvärden.2015-11-04 10:07:30Kinesiskt besök på Länsstyrelsenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kinesiskt-besok-pa-lansstyrelsen.aspxEn delegation från Gävleborgs vänregion Guandong i Kina besöker idag Länsstyrelsen Gävleborg. Gruppen består av 4 personer som kommer från Havs- och fiskeadministrationen i Guangdongprovinsen.2015-11-04 10:03:23Ny analys visar stora förändringar i länets klimathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ny-analys-visar-stora-forandringar-i-lanets-klimat.aspxSMHI presenterade den 2 november nya länsspecifika klimatanalyser med hög detaljeringsgrad. Rapporten för Gävleborgs län visar att länets aktörer och medborgare måste förbereda sig för mer nederbörd och ökade temperaturer. Medeltemperaturen kan komma att stiga med mer än fem grader fram till slutet av detta sekel.2015-11-03 08:17:30Per Bill inviger Kulturhuset i Gävle och Berghotellet i Järvsöhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/per-bill-inviger-kulturhuset-i-gavle.aspxLandshövding Per Bill inviger Kulturhuset i Gävle lördag 31 oktober. Senare på kvällen inviger han även Berghotellet i Järvsö.2015-10-30 10:33:45Studiebesök på Länsstyrelsen av moldavisk delegationhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/studiebesok-pa-lansstyrelsen-av-moldavisk-delegation.aspxDen 28 oktober hade vi besök av en delegation från Moldavien vid länsstyrelsen. Besöket är en del av ett twinningprojekt som leds av Swedesurvey (en del av Lantmäteriet).2015-10-29 10:56:28Per Bill på resa med LRFhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/per-bill-pa-resa-med-lrf.aspxDen 23 oktober reste Per Bill och enhetschef Jenny Larsson runt i västra Gästrikland tillsammans med Lotta Zetterlund och Maria Jonsson från LRF.2015-10-29 09:00:03Riksdagsledamot Ulla Andersson besöker Länsstyrelsen Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/riksdagsledamot-ulla-andersson-besoker-lansstyrelsen-gavleborg.aspxMåndagen den 26 oktober besöker riksdagsledamot Ulla Andersson,(v) Länsstyrelsen Gävleborg. Mötet inleds av landshövding Per Bill och därefter ges en allmän presentation av Länsstyrelsens verksamhet.2015-10-26 15:39:0466 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängligahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/66-000-nya-platser-for-tillfalliga-asylboenden-tillgangliga.aspxLandshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.2015-10-23 09:57:28Seminarium om tjejer och cannabishttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/seminarium-om-tjejer-och-cannabis.aspxTorsdag 22 oktober hölls ett seminarium på Högskolan i Gävle om en forskningsstudie angående tjejer och cannabis. Mattias Gullberg, auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med 20 års erfarenhet av att arbeta med ungdomar och deras familjer kring drogproblem presenterade sin forskningsstudie från Trestad2.2015-10-22 13:24:20PBL-frågor i samband med flyktingsituationenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/pbl-fragor-i-samband-med-flyktigsituationen.aspxBoverket har öppnat en e-postadress där kommuner och länsstyrelser har möjlighet att ställa frågor kring plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets byggregler, BBR. 2015-10-22 10:26:04Målbildsdagen 2030http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/malbildsdagen-2030.aspx16 oktober arrangerade Region Gävleborg den första av ett antal återkommande framtidsdagar i Söderhamn. Från Länsstyrelsen Gävleborg medverkade landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen. Förutom länsledningen var det 18 personer från olika enheter på länsstyrelsen som medverkade.2015-10-20 16:26:29Länsstyrelsen Gävleborg – bäst i Sverige!http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-gavleborg-bast-i-sverige.aspxFör sjunde året i rad har länsstyrelserna i hela landet genomfört en brukarundersökning. Drygt 3 300 intervjuer har genomförts kring frågor som bland annat rör personalens bemötande och kompetens samt hur vårt arbete värderas. Resultatet visar att Gävleborgs län får det bästa helhetsintrycket och högst nöjd-index av alla länsstyrelser. Länsstyrelsen har även fått högst betyg för personalens bemötande och lyhördhet samt handläggningstider och svarstid för e-post.2015-10-20 14:41:35Siken tillbaka i Gavleånhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/siken-tillbaka-i-gavlean.aspx1974 byggdes betongtrösklar i Gavleån utanför nuvarande konserthuset i Gävle. Då visste man inte att man därmed hindrade sik och flera andra fiskarter att nå sina reproduktionsmål längre upp i Gavleån. Siken har sedan dess fört en tynande tillvaro och sikbeståndet i Gavleån är idag akut hotat..2015-10-19 09:25:15Utdelning av ”Årets Kooperativ i Gävleborg”http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/utdelning-av-arets-kooperativ-i-gavleborg.aspxUtmärkelsen ”Årets Kooperativ i Gävleborg” gick i år till Företagsutbildarna för sitt bidrag till ökad medlemsnytta och samhällsnytta. Priset delades ut av landshövding Per Bill vid en ceremoni på Gävle slott den torsdagen den 15 oktober.2015-10-16 15:45:21Besök hos livsmedelsproducenter i länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/besok-hos-livsmedelsproducenter-i-lanet.aspxDen 14 oktober besökte landshövding Per Bill företagen Trollharens Fisk i Axmar, Hälsinge Ångbryggeri, Ljusne och Viltmarken i Trödje, några av länets många duktiga livsmedelsproducenter. Syftet med besöken var att få en inblick i företagens verksamhet och få ta del av deras erfarenheter och utvecklingsidéer. 2015-10-16 13:33:16Nationell samling om nyanländas etableringhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nationell-samling-om-nyanlandas-etablering.aspxMåndagen den 12 oktober deltog landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen i den nationella samlingen, Sverige tillsammans. Värd för dagen var statsminister Stefan Löfven. Bland de cirka 800 deltagarna fanns representanter från landets kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer. Syftet med konferensen var att samla alla krafter som kan bidra till att förbättra nyanländas etablering och genom bl.a. olika seminarier ge deltagarna möjlighet att ta del av framgångsrika arbetssätt som tillämpas runt om i landet. 2015-10-15 11:13:0416 oktober betalas miljöersättningar uthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/16-oktober-betalas-miljoersattningar-ut-.aspxFredag den 16 oktober betalas miljöersättningar från det tidigare landsbygdsprogrammet ut till de flesta av länets lantbrukare som sökt stöden. Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Perioden för det tidigare landsbygdsprogramet var 2007-2013 och perioden för det nya är 2014-2020.2015-10-15 10:27:15Länsstyrelsen har fattat två beslut gällande skyddsjakt på varg i länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-har-fattat-tva-beslut-gallande-skyddsjakt-pa-varg-i-lanet--.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har beslutat att avslå en ansökan om skyddsjakt på varg i Ljusdals kommun. Samtidigt har en ansökan om skyddsjakt på varg i Sandvikens kommun beviljats. 2015-10-15 09:20:27Inspirationsdag för integrationhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/inspirationsdag-for-integration.aspxTorsdag 8 oktober arrangerades en inspirationsdag på Kulturhuset i Bollnäs. Temat var kultur, religion och integration. Dagen bjöd bland annat på åtta olika seminarier och workshops inom integrationsområdet.2015-10-14 14:53:28Ny rapport om alkoholkonsumtionhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ny-rapport-om-alkoholkonsumtion.aspxHur står det till med alkolkonsumtionen i länet? Och finns det skillnader i dryckesvanor hos kvinnor och män? Den 13-14 oktober samlas representanter från åtta län i Örebro för prata om alkohol- och brottsförebyggande arbete. Dessutom presenteras en ny rapport om svenskarnas alkoholvanor. 2015-10-14 08:18:39Årets Nybyggare i Gävleborg 2015http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/arets-nybyggare-i-gavleborg-2015.aspxFredagen den 9 oktober anordnade Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) utdelning av näringslivspriset ”Årets Nybyggare i Gävleborg”. Landshövding Per Bill överlämnade utmärkelserna till länets pristagare vid en ceremoni på Gävle slott. Det är 12:e året i rad som priset går till en företagare med utländsk bakgrund. Det är uppdelat i två kategorier; nystart och pionjär. Årets Nybyggare 2015 i kategorin Pionjär är Radovan (Rajko) Kovacic från Gävle som driver fastighetsbolaget Kovacic Fastigheter AB. Utmärkelsen i kategorin nystart gick till Remi Arabi el Eter som har företaget Gefle RenService AB, eller som det också heter, Swedish TrainCare AB. 2015-10-09 16:11:38Utvärderingsmöte av Sveriges miljömålhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/utvarderingsmote-av-sveriges-miljomal.aspxLedningarna för länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har träffats 7-8 oktober, i Stockholm för att diskutera årets utvärdering av Sveriges miljömål. Utvärderingen med konkreta förslag till åtgärder lämnas till regeringen i slutet av oktober.2015-10-09 08:35:29Artrik granskog i nordsluttning skyddashttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/artrik-granskog-i-nordsluttning-skyddas.aspxLänsstyrelsen har beslutat att bilda Basttjärnsrönningens naturreservat. Reservatet är 178 ha stort och ligger ungefär 13 km nordväst om Hassela i Nordanstigs kommun. Det är ett område med naturskogsartade skogar, myrar och mindre vattendrag.2015-10-07 09:50:13Utbildning i praktiska metoder och verktyg för att stärka unga att vara tobaksfriahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/utbildning-i-praktiska-metoder-och-verktyg-for-att-starka-unga-att-vara-tobaksfria.aspxTisdag 29 september hölls en antitobaksutbildning i Uppsala. Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak (PmT), Länsstyrelsen Uppsala, Gävleborg och Västmanland tillsammans med Landstinget i Uppsala län erbjöd en utbildning i praktiska metoder och verktyg för att stärka unga att vara tobaksfria.2015-10-06 09:44:52VISS – ett verktyg för att nå bättre vattenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/viss-ett-verktyg-for-att-na-battre-vatten.aspxNya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal. 2015-10-06 08:12:05Kunskapsdag om narkotikarelaterad dödlighethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kunskapsdag-om-narkotikarelaterad-dodlighet.aspxVarje år genomförs cirka 5000 rättsmedicinska obduktioner i Sverige. I majoriteten av dessa obduktioner görs blodanalyser för att få veta vilka läkemedel personen haft i kroppen. I vissa fall görs även screening för narkotika. Länsnätverket för ANDT uppmärksammade frågan om den narkotikarelaterade dödligheten vid sin nätverksträff den 29 september i Gävle.2015-10-02 10:56:58Möte på Gävle Slott rörande årets budgetprepositionhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/mote-rorande-arets-budgetpreposition.aspxLandshövding Per Bill hade möte på Gävle Slott torsdag 1 oktober med bland andra riksdagsledamöter och företrädare för statliga myndigheter. Mötet handlade om årets budgetproposition och övriga frågor som är aktuella för länet.2015-10-02 08:15:14Miljöövervakningsdagarna i Högbo inleddahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/miljoovervakningsdagarna-i-hogbo-inledda.aspxLandshövding Per Bill inledde Miljöövervakningsdagarna i Högbo 30 september. I år är det Länsstyrelsen Gävleborg som arrangerar dagarna. Temat i år är "Från datafångst till miljöåtgärder".2015-09-30 16:15:40Vargar fällda vid skyddsjakthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/vargar-fallda-vid-skyddsjakt.aspxI september har varg vid två tillfällen skjutits under pågående angrepp på tamdjur, båda i Ljusdals kommun.2015-09-30 14:38:22Landshövdingen fortsätter sin rundresa i länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/landshovdingen-fortsatter-sin-rundresa-i-lanet.aspxTisdagen den 29 september besökte Per Bill kommunledningarna i Bollnäs och Gävle, i sällskap med Mats Hindström, stabschef vid Länsstyrelsen Gävleborg. Under onsdagseftermiddagen fortsatte de till Söderhamn och på fredag väntar ett besök i Ljusdal och Nordanstig. Syftet med dessa möten är främst att diskutera vilka möjligheter och utmaningar kommunerna och Länsstyrelsen ser framför sig. 2015-09-30 13:58:28Vad tycker du om vår webbplats?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/vad-tycker-du-om-var-webbplats.aspxFrån och med den 1 oktober kommer vi ha en enkät på vår webbplats. Enkäten kommer innehålla frågor kring användbarheten och innehållet på webbplatsen.2015-09-28 15:16:26Viltförvaltningsdelegationen hade höstens första möte på Grimsöhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/vilforvaltningsdelegatioen-har-haft-mote.aspxUnder onsdagen den 23 september höll viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg sitt första höstmöte tillsammans med sin nya ordförande, landshövding Per Bill. Mötet hölls på Grimsö forskningsstation i Bergslagen där ledamöterna haft utbildningsdagar under tisdagen och onsdagen.2015-09-24 11:07:56