Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningLänsstyrelsens arbete med beredskap kring kärnteknisk olyckahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelsens-arbete-med-beredskap-kring-karnteknisk-olycka.aspxLänsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk. Åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg vidtagit inom vårt ansvarsområde att hantera en kärnteknisk olycka. Detta med anledning av att det är 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.2016-04-27 15:20:28Forskare från hela världen möttes på Gävle slotthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/forskare-fran-hela-varlden-mottes-pa-gavle-slott.aspxMåndag 25 april tog landshövding Per Bill emot FPX och forskarklustret GEO LIFE Region Round Table meeting 2016 för en middag på Gävle slott. Där träffades GIS-forskare från bland annat Indien, Bristol, Los Angeles, Texas och Kalifornien.2016-04-26 08:11:23Hagmyran i Nordanstigs kommun blir naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/hagmyran-i-nordanstigs-kommun-blir-naturreservat.aspxLänsstyrelsen har idag den 25 april fattat beslut om att bilda Hagmyrans naturreservat i Nordanstigs kommun.2016-04-25 14:34:00Skrämsel av skarv i Skärsåhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/skramsel-av-skarv-i-skarsa.aspxUnder perioden 20 april-31 maj kan du höra smällar vid Skärså i Söderhamns kommun. Det pågår en störningsåtgärd för att förhindra att skarv börjar häcka på öarna Vitoren och Tvågranskär. 2016-04-22 13:37:10SAM 2016http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/sam-2016.aspxGlöm inte att idag är sista dagen att söka om EUs jordbrukarstöd. Du kan ringa länsstyrelsen hela dagen idag om du behöver hjälp med ansökan. Telefonnumret är 0771-67 00 00.2016-04-21 09:31:14Grattis Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia!http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/grattis-prins-carl-philip-och-prinsessan-sofia!-.aspxTisdag 19 april klockan 18:28 nedkom H.K.H. Prinsessan Sofia med en son. Per Bill, Länsstyrelsen Gävleborg och hela länet gratulerar de nyblivna föräldrarna och deras familjer.2016-04-20 08:34:47Granskning klar av Polisens och domstolarnas kameraövervakninghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/granskning-klar-av-polisens-och-domstolarnas-kameraovervakning.aspxUnder 2015 bedrev landets länsstyrelser en särskild tillsyn av Polisens och Svenska Domstolars kameraövervakning. Resultatet är nu klart. Av 132 kontroller ledde 52 till olika typer av anmärkning.2016-04-19 15:19:13Bostäder för alla - Hur möter Gävleborg framtidens behov?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/bostader-for-alla-hur-moter-gavleborg-framtidens-behov-.aspxIdag fredagen den 15 april anordnar Länsstyrelsen Gävleborg en bostadskonferens med ett genomgående tema socialt hållbar utveckling. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för dialog och kunskapsuppbyggnad för många av samhällets aktörer kring bostadsförsörjning.2016-04-15 12:59:48Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelserna-uppvaktar-hm-konungen.aspxLänsstyrelserna kommer den 30 april att uppvakta H.M. Konungen på 70-årsdagen med en gemensam gåva. En gåva som förhoppningsvis kommer att bringa glädje både för H.M. Konungen men också för svenska folket.2016-04-15 10:52:26Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl 2016http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/naturvardsverket-har-beslutat-om-skyddsjakt-pa-grasal-2016.aspxNaturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl för 2016. I Gävleborgs län får totalt 70 sälar fällas. I hela landet får 480 gråsälar fällas. 2016-04-08 07:10:25Siken är tillbaka i Gavleån tack vare fiskvandringslösningen vid Konserthuset: "- Det är historiskt!"http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/siken-ar-tillbaka-i-gavlean-tack-vare-fiskvandringslosningen-vid-konserthuset---det-ar-historiskt!.aspxNu har vi bevis på att siken lyckats vandra förbi de stora betongtrösklarna vid Konserthuset i Gävle där Länsstyrelsen och samarbetspartners utfört fiskvandringsåtgärder inom projekt ”Återskapa fiskvandring i Gästrikland” i somras. Länsstyrelsen har i dagarna fångat sikyngel uppe i strömvattenmiljön i Boulognerskogen/Stadsparken uppströms Konserthuset i centrala Gävle.2016-04-07 14:56:34Förslag till beslut för Rotsjöns naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-till-beslut-for-rotsjons-naturreservat-.aspxOmrådet som är föreslaget att bli Rotsjöns naturreservat är en del av ett stort äldre ursprungligt skogslandskap i södra Hälsingland och östra Dalarna. Rotsjön ligger ca 9 km sydost om Svabensverk. Det är ett 11,5 hektar stort område som framförallt består av äldre gran och barrblandskog. Remisstiden går ut 7 juni.2016-04-05 10:12:58Blåstången längs södra Gästrikekusten fortsätter återhämta sig efter kollapsen 2010http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/blastangen-langs-sodra-gastrikekusten-fortsatter-aterhamta-sig-efter-kollapsen-2010-.aspxBlåstången och dess systerart smaltång fortsätter återhämta sig efter den kraftiga minskningen i mängd och djuputbredning som observerades 2010 på lokaler mellan södra länsgränsen och Iggön. Det visar Länsstyrelsens övervakning av vegetationsklädda bottnar.2016-04-01 13:56:57Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 aprilhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/ny-anvisningsmodell-for-ensamkommande-barn-fran-1-april.aspxNu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. 2016-04-01 09:54:38Ansök om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boendehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/ansok-om-2016-ars-utvecklingsmedel-till-skyddat-boende--.aspxDet finns nu möjlighet för kommuner, andra myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende.2016-03-31 09:33:30Gemensam satsning för att hindra skarv att häcka på ön Leharen i Orarnas naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/gemensam-satsning-for-att-hindra-skarv-att-hacka-pa-on-leharen-i-orarnas-naturreservat.aspxLänsstyrelsen och Gävle kommun träffades fredagen den 18 mars för att diskutera hur man bäst ska kunna lösa frågan om skarvarna på ön Leharen utanför Limön. Frågan är inte enkel eftersom skarv är en skyddad art enligt det EU-direktiv som skyddar samtliga naturligt förekommande fågelarter inom EU.2016-03-24 12:57:24Utlysning av pengar till kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/utlysning-av-pengar-till-kompetensutvecklingsprojekt-inom-landsbygdsprogrammet.aspxLänsstyrelsen Gävleborg utlyser pengar till kompetensutvecklingsprojekt inom landsbygdsprogrammet för insatsområde Miljö och klimat samt nya jobb.2016-03-23 09:29:09Fyra uppdaterade Natura 2000-bevarandeplanerhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Pages/lansstyrelsens-pagaende-uppdatering-av-natura-2000.aspxIdag har Natura 2000-områdena Gosjön, Långsjön, Ormön och Älvåsen fått sina bevarandeplaner uppdaterade. De nya planerna finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.2016-03-18 13:16:27Störning av skarv kan orsaka oljud i Bomhushttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/smallar-i-bomhus.aspxUnder perioden 16 mars-31 maj kan du höra smällar vid Fliskärsvarvet vid Bomhus. Det pågår en störninsgåtgärd för att förhindra att skarv börjar häcka på ön Sörgrundet, s.k. Lusholmen. 2016-03-18 11:19:41Förslag till Lingarö naturreservat ute på remisshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-till-lingaro-naturreservat-ute-pa-remiss.aspxFörslag till beslut och skötselplan för Lingarö naturreservat i Hudiksvalls kommun är ute på remiss fram till den 19 maj 2016.2016-03-17 13:00:50Kompensationsstödet till jordbrukare betalas ut 17 marshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/kompensationsstodet-till-jordbrukare-betalas-ut-17-mars-.aspxFrån och med den 17 mars börjar 2015 års kompensationsstöd betalas ut till landets och länets lantbrukare. Det är 85 procent av stödet som nu betalas ut i form av en delutbetalning.2016-03-17 11:10:03Viltförvaltningsdelegationen har haft årets första mötehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/viltforvaltningsdelegationen-har-haft-arets-forsta-mote.aspxFredagen den 11 mars hade viltförvaltningsdelegationen årets första möte på Gävle Slott. På dagordningen stod bland annat en översyn av licensjakten på björn, utvärderingen av licensjakten på varg 2016 och älgjaktsåret 2015/2016, samt samråd om fällavgifter och jakttider på älg. 2016-03-15 10:26:50Orarna utanför Gävle blir naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/orarna-utanfor-gavle-blir-naturreservat.aspxLänsstyrelsen beslutade den 15 mars att bilda Orarnas naturreservat. Reservatet är 1100 ha stort och ligger bara 9 km från centrala Gävle. Trots närheten till staden är området helt oexploaterat av bebyggelse och dessutom ovanligt artrikt med många sällsynt växter och djur. 2016-03-15 09:00:56Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat i Ljusdals kommunhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelsen-bildar-tva-nya-naturreservat-i-ljusdals-kommun.aspxDen 14 mars har Länsstyrelsen fattat beslut om att bilda två nya naturreservat i Ljusdals kommun; Långtjärnsberget och Finnbrännabäcken.2016-03-14 16:37:02Kvinnodagen 8 mars - Det här gör Länsstyrelsen för jämställdhetenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/kvinnodagen-8-mars----det-har-gor-lansstyrelsen-for-jamstalldheten.aspxLänsstyrelsen Gävleborg arbetar aktivt med rättighetsfrågor. I dag på kvinnodagen, den 8 mars, vill vi uppmärksamma några av de frågor vi arbetar med kontinuerligt.2016-03-08 14:00:16Frida Nilsson ny sakkunnig inom jämställdhetsintegreringhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/ny-sakkunnig-inom-jamstalldhetsintegrering-.aspxDen 21 mars börjar Frida Nilsson på Länsstyrelsen Gävleborg. Frida ska arbeta med integreringen av jämställdhetsperspektivet i alla länsstyrelsens sakfrågor. 2016-03-08 10:55:21Länsstyrelsen Gävleborg påbörjar HBTQ-certifiering.http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelsen-gavleborg-paborjar-hbtq-certifiering-.aspxAtt förstå allas vårt lika värde och våra rättigheter är ett viktigt inslag både i den goda arbetsmiljön som i ett gott bemötande. 2016-03-08 10:52:57Grattis H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel till er lille prins!http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/grattis-hkh-kronprinsessan-victoria-och-hkh-prins-daniel-till-er-lille-prins!.aspxI ett telegram till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel gratulerar landshövding Per Bill till prinsen.2016-03-03 11:00:43Per Bill besökte Stora Vall på ett företagsbesökhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/per-bill-besokte-stora-vall-pa-ett-foretagsbesok.aspxOnsdag 2 februari besökte Per Bill Stora Vall där han mötte Marie Berg på företaget Personalpartner och Pia Pettersson som är ansvarig för Stora Vall. De ville bland annat diskutera hur man som företagare kan hjälpa till med människor på flykt.2016-03-03 08:10:51Länsstyrelserna aktiv samverkanspart i Miljömålsrådets kraftsamling för miljömålenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelserna-aktiv-samverkanpart-i-miljomalsradets-kraftsamling-for-miljomalen.aspxMiljömålsrådet har tagit ett helhetsgrepp över miljöfrågorna och presenterade den 1 mars sin första lista över gemensamma åtaganden som de 16 nationella myndigheter och länsstyrelserna ska genomföra i samverkan.2016-03-02 10:28:05Per Bill besökte Brynäs IFhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/per-bill-besokte-brynas-if.aspxLandshövding Per Bill besökte Brynäs IF:s idrottsföreningen tisdag 1 februari. Där träffade han bland andra klubbdirektören Johan Stark.2016-03-02 09:34:21Nu träder nya bosättningslagen i krafthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/nu-trader-nya-bosattningslagen-i-kraft.aspxDen 1 mars i år träder den nya bosättningslagen i kraft. Det innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning. – Syftet med den nya lagen är att få ett jämnare mottagande över landet samt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden, säger Anneli Wirtén, vikarierande landshövding i Jönköpings län samt länsråd med ansvar för integrationsfrågor.2016-03-01 08:55:57Oväntat möte gav skjuts till ny innovationhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/ovantat-mote-gav-skjuts-till-ny-innovation.aspxNär entreprenören och innovatören Gösta Sundberg från Ljusne deltog i målbildsdagen i Söderhamn hösten 2015 mötte han landshövding Per Bill redan på parkeringsplatsen. 2016-02-26 08:42:37Fortsatt givande samarbete mellan Länsstyrelsen och Högskolan i Gävle kring hälsahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/fortsatt-givande-samarbete-kring-halsa.aspxLänsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle fortsätter sitt samarbete kring hälsa. Samtliga medarbetare på Länsstyrelsen erbjuds under två dagar att få en hälsokoll utförd av 21 blivande personliga tränare. De kommer alla från utbildningen med samma namn på Högskolan i Gävle. Testerna genomförs den 25 och 26 februari i länsstyrelsens lokaler. 2016-02-25 14:14:23Per Bill delade ut Hedvig Ulfsparres minnesgåvahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/per-bill-delade-ut-hedvig-ulfsparres-minnesgava.aspxStyrelsen för Gästriklandsfonden beslutade att dela ut Hedvig Ulfsparres minnesgåva 2016 till Benno Eriksson. Stipendiet på 20000 SEK delades ut av Per Bill, tillika fondens styrelseordförande, vid en lunchcermoni på Gävle slott 19 februari.2016-02-22 14:53:21Strategi för ANDT-arbetet 2016-2020http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/strategi-for-andt--arbetet-2016-2020.aspxDen svenska regeringen har en strategi för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som gäller mellan åren 2016 till 2020. Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen samordnar arbetet mot ANDT i länet.2016-02-22 11:40:31Per Bill deltog på Kungsbergets presskonferenshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/per-bill-deltog-pa-kungsbergets-presskonferens.aspxTorsdag 18 februari deltog landshövding Per Bill på Kungsbergets presskonferens angående deras stora satsning på utbyggnad och bostäder.2016-02-18 14:58:32Förslag till beslut för Hagmyrans naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-till-beslut-for-hagmyrans-naturreservat.aspxOmrådet som är föreslaget att bli Hagmyrans naturreservat ligger på en svag sydvästsluttning cirka 12 km nordöst om Hassela. Det är ett 42 hektar stort område som framför allt består av en gammal granskog. Remisstiden går ut 15 april.2016-02-18 13:47:56Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet - verksamheten 2015http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelserna-stodjer-och-samordnar-foraldrastodet-verksamheten-2015.aspxAtt stödja föräldrar i sitt föräldraskap är ett sätt att öka möjligheterna till ett gott liv för barn och ungdomar. Det konstateras i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla, som är ett led i regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.2016-02-18 12:08:48Prins Daniel besökte Ockelbohttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/prins-daniel-besokte-ockelbo.aspxTisdagen 16 februari 2016 invigdes nya Perslundaskolan i Ockelbo av Prins Daniel som tidigare varit elev på skolan. Invigningen skedde i form av ett Öppet Hus för allmänheten på kvällstid, och en ceremoni utomhus.2016-02-17 14:13:42Landshövding Per Bill invigde Utbildningschansen 2016http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/landshovding-per-bill-inviger-utbildningschansen-2016.aspxFredag 12 februari kl. 10.00 invigde landshövding Per Bill Utbildningschansen 2016 – Vuxenutbildningens mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare och utbildningsanordnare.2016-02-12 16:03:27Påkörd varg var invandrare från Finland-Rysslandhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/pakord-varg-var-invandrare-fran-finland-ryssland.aspxDet har nu visat sig att en varg som blev ihjälkörd i Bjuråker, Hudiksvalls kommun, den 22 december var av finsk-rysk härkomst.2016-02-11 12:38:45H.M. Konungens medalj tilldelades Åsa Jinder för betydande insatser som riksspelman. Foto: Kungahuset.seRiksspelman Åsa Jinder tilldelades H.M. Konungens medaljhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/riksspelman-asa-jinder-tilldelades-hm-konungens-medalj.aspxVid en ceremoni på Kungliga Slottet 4 februari delade H.M. Konung Carl XVI Gustaf ut H.M. Konungens medalj 8:e storleken i högblått band till bland andra Riksspelman Åsa Jinder ”för betydande insatser”. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster. Åsa Jinder bor sedan 2006 i Acktjära utanför Bollnäs, Hälsingland.2016-02-09 12:44:54En varg fälld efter att tilldelningen på licensjakten utökadeshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/en-varg-falld-.aspxMåndagen den 1 februari beslutade Länsstyrelsen att utöka tilldelningen på licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området. 2016-02-06 19:39:58Konferensen Sverige tillsammans invigdhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/nu-bygger-vi-vidare-pa-sverige-tillsammans.aspxRegeringen genomförde den 12 oktober 2015 en nationell samling under namnet ”Sverige tillsammans” för att diskutera integrationsfrågor. Nu fortsätter det arbetet på regional nivå i hela landet.2016-02-05 10:17:56Stor satsning på värdefull naturhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/stor-satsning-pa-vardefull-natur.aspxAnslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. Resultatet kommer bli fler naturreservat, utökad skötsel och större möjligheter till upplevelser i våra skyddade naturområden.2016-02-04 10:32:43Två system för rovdjursrapportering blir etthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/tva-system-for-rovdjursrapportering-blir-ett.aspx15 april kommer Länsstyrelsen Gävleborg att helt övergå från Rovobs till Skandobs, ett skandinaviskt rapporteringssystem för observationer av stora rovdjur. Där kan du enkelt registrera observationer med hjälp av datorn eller mobilen. Du kan också kommunicera med länsstyrelsens fältpersonal och se uppgifter som andra lägger in medan du rör dig ute i skog och mark.2016-02-04 08:53:55Klovbacken nytt naturreservat i Nordanstighttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/klovbacken-nytt-naturreservat-i-nordanstig.aspxLänsstyrelsen beslutade den 3 februari att bilda Klovbackens naturreservat. Reservatet är 12 ha stort och ligger ca 9 km norr om Bergsjö och ca 8 km väster om Gnarp. 2016-02-03 09:41:38Länsstyrelsen beslutar att utöka tilldelningen för licensjakten efter varghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/lansstyrelsen-.aspxLänsstyrelsen beslutade under måndagen den 1 februari att utöka tilldelningen för licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området. 2016-02-01 07:59:29Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknadenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2016/Pages/bostad-at-alla-kommunerna-och-bostadsmarknaden.aspxBostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden ska få ett bra boende.2016-01-29 10:49:47