Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningMöte på Gävle Slott rörande årets budgetprepositionhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/mote-rorande-arets-budgetpreposition.aspxLandshövding Per Bill hade möte på Gävle Slott torsdag 1 oktober med bland andra riksdagsledamöter och företrädare för statliga myndigheter. Mötet handlade om årets budgetproposition och övriga frågor som är aktuella för länet.2015-10-02 15:27:20Kunskapsdag om narkotikarelaterad dödlighethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kunskapsdag-om-narkotikarelaterad-dodlighet.aspxVarje år genomförs cirka 5000 rättsmedicinska obduktioner i Sverige. I majoriteten av dessa obduktioner görs blodanalyser för att få veta vilka läkemedel personen haft i kroppen. I vissa fall görs även screening för narkotika. Länsnätverket för ANDT uppmärksammade frågan om den narkotikarelaterade dödligheten vid sin nätverksträff den 29 september i Gävle.2015-10-02 10:56:58Utbildning i praktiska metoder och verktyg för att stärka unga att vara tobaksfriahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/utbildning-i-praktiska-metoder-och-verktyg-for-att-starka-unga-att-vara-tobaksfria.aspxTisdag 29 september hölls en antitobaksutbildning i Uppsala. Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak (PmT), Länsstyrelsen Uppsala, Gävleborg och Västmanland tillsammans med Landstinget i Uppsala län erbjöd en utbildning i praktiska metoder och verktyg för att stärka unga att vara tobaksfria.2015-10-02 10:54:42Störningar på webbplatsen lördagen den 3 oktoberhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/storningar-pa-webbplatsen-lordagen-den-3-oktober.aspxI helgen kommer underhållsarbete att utföras i länsstyrelsernas IT-miljö. Det innebär att det bli ett par avbrott på cirka fem minuter vardera till och från mellan klockan 8.00 och 17.00 lördagen den 3 oktober.2015-10-01 10:56:17VISS – ett verktyg för att nå bättre vattenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/viss-ett-verktyg-for-att-na-battre-vatten.aspxNya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal. 2015-10-01 10:14:02Miljöövervakningsdagarna i Högbo inleddahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/miljoovervakningsdagarna-i-hogbo-inledda.aspxLandshövding Per Bill inledde Miljöövervakningsdagarna i Högbo 30 september. I år är det Länsstyrelsen Gävleborg som arrangerar dagarna. Temat i år är "Från datafångst till miljöåtgärder".2015-09-30 16:15:40Vargar fällda vid skyddsjakthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/vargar-fallda-vid-skyddsjakt.aspxI september har varg vid två tillfällen skjutits under pågående angrepp på tamdjur, båda i Ljusdals kommun.2015-09-30 14:38:22Landshövdingen fortsätter sin rundresa i länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/landshovdingen-fortsatter-sin-rundresa-i-lanet.aspxTisdagen den 29 september besökte Per Bill kommunledningarna i Bollnäs och Gävle, i sällskap med Mats Hindström, stabschef vid Länsstyrelsen Gävleborg. Under onsdagseftermiddagen fortsatte de till Söderhamn och på fredag väntar ett besök i Ljusdal och Nordanstig. Syftet med dessa möten är främst att diskutera vilka möjligheter och utmaningar kommunerna och Länsstyrelsen ser framför sig. 2015-09-30 13:58:28Vad tycker du om vår webbplats?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/vad-tycker-du-om-var-webbplats.aspxFrån och med den 1 oktober kommer vi ha en enkät på vår webbplats. Enkäten kommer innehålla frågor kring användbarheten och innehållet på webbplatsen.2015-09-28 15:16:26Viltförvaltningsdelegationen hade höstens första möte på Grimsöhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/vilforvaltningsdelegatioen-har-haft-mote.aspxUnder onsdagen den 23 september höll viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg sitt första höstmöte tillsammans med sin nya ordförande, landshövding Per Bill. Mötet hölls på Grimsö forskningsstation i Bergslagen där ledamöterna haft utbildningsdagar under tisdagen och onsdagen.2015-09-24 11:07:56Länsstyrelsen diplomerad Cykelvänlig arbetsplatshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-diplomerad-cykelvanlig-arbetsplats.aspxTorsdagen den 17 september blev Länsstyrelsen Gävleborg diplomerad Cykelvänlig arbetsplats.2015-09-17 08:39:54Ny rapport om rovdjursförekomsten i länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ny-rapport-om-rovdjursforekomsten-i-gavleborg.aspxLänsstyrelsen bedömer att Gävleborg hyser cirka 80 lodjur, 47-70 vargar, 380 björnar och 50-65 kungsörnar. Siffrorna är endast ungefärliga uppskattningar, då det inte är möjligt att fastställa ett exakt antal djur. Det varierar under året och mellan år. Syftet med inventeringarna är framför allt att se trender, hur rovdjursstammarna utvecklas över tid.2015-09-16 15:04:42Integration Gävleborg blir Integration Gävleborg 2.0http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/integration-gavleborg-blir-integration-gavleborg-20.aspxTillsammans med Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länets kommuner bygger vi nu upp, och ansvarar för en gemensam stödfunktion för integrationsfrågor i länet.2015-09-16 08:43:01Ett attraktivt Gävleborg - sammanställning av slutsatser och lärdomar från projektet Attractive region Xhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ett-attraktivt-gavleborg---sammanstallning-av-slutsatser-och-lardomar-fran-projektet-attractive-region-x.aspxSamtidigt som det i landet och i flera av länets kommuner råder bostadsbrist måste många orter jobba för att överleva. Vare sig man vill locka till sig inflyttare eller jobba för att behålla befintliga invånare, behöver det lyftas fram vad som är speciellt attraktivt i den egna kommunen och attraktiva och efterfrågade boendelösningar synliggöras. I Länsstyrelsens rapport "Ett attraktivt Gävleborg" finns ett urval av de frågor som diskuterats och de lärdomar vi fått under de fyra seminarium som hållits inom ramen för projektet Attractive Region X som startades 2013. 2015-09-15 12:48:28Bidrag till stängsel som kan skydda tamdjur mot rovdjurhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/bidrag-till-stangsel-som-kan-skydda-tamdjur-mot-rovdjur.aspxNu är det återigen möjligt för lantbrukare i områden med varg, björn eller lodjur att söka bidrag till stängsel mot rovdjur på jordbruksmark.2015-09-14 10:50:38Avslutning av skogsbrandbevakninghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/avslutning-av-skogsbrandbevakning.aspxSäsongen för skogsbrandbevakning med flyg 2015 för Gävleborgs län avslutades söndag 13 september efter att ha förlängts. 2015-09-14 08:42:01Myndigheter och kommuner förbereder sig inför en eventuell ökning av antalet asylsökande till länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/myndigheter-och-kommuner-forbereder-sig-infor-en-eventuell-okning-av-antalet-asylsokande-till-lanet.aspxMyndigheter och kommuner i Gävleborg har inlett ett samarbete för att förbereda sig inför en eventuell ökning av antalet asylsökande i länet. Företrädare för länets alla kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Räddningstjänsten hade idag ett möte kring den aktuella situationen.2015-09-11 18:11:52Angående bombhot i Gävlehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/angaende-bombhot-i-gavle.aspxKlockan 10:29 torsdag 10 september inkom ett olaga hot mot grupp på telefon till Polisens kommunikationscenter (PKC). Hotet riktade sig mot Gefle Dagblads redaktion.2015-09-11 14:40:32Lyckad sommar för fågellivet i Ålsjöns naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lyckad-sommar-for-fagellivet-i-alsjons-naturreservat.aspxÅlsjöns naturreservat utanför Söderhamn är ett välkänt fågelparadis. Många olika änder, gäss, vadarfåglar och andra använder Ålsjön för sin häckning. Många är också de fåglar som under vår- och höstflyttningen stannar vid sjön för att vila och äta.2015-09-08 15:36:49Höstens första möte med Länsstyrelsens insynsrådhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/hostens-forsta-mote-med-lansstyrelsens-insynsrad.aspxMåndag 7 september hade insynsrådet sitt första sammanträde med den nye landshövdingen Per Bill som ordförande. Vid mötet informerade lands-hövdingen och länsrådet om aktuella länsstyrelsefrågor, till exempel att två nya enhetschefer har utsetts. Joel Isensköld blir ny chef för Natur och vilt och Charlotta Ryd blir ny chef för Miljöenheten.2015-09-08 13:34:52Per Bill inledde inspirationsdag Smak av Gävleborg i samband med mässan Svenska smaker 2015 http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/per-bill-inleder-massan-smak-av-gavleborg-med-fokus-pa-det-lokala.aspxFredagen den 4 september inledningstalade landshövding Per Bill på Gasklockorna i Gävle vid en uppstarts- och inspirationsdag i samband med mässan Svenska smaker 2015. Han berättade om sin syn på hur en satsning på livsmedel kan stärka Gävleborg. Föreningen MatVärden, som driver projektet Smak av Gävleborg - mat och dryck som grund för utveckling av vårt län står bakom dagen. Mässan pågick mellan den 4 till 6 september i Gasklockorna i Gävle.2015-09-07 10:53:04Tidsplaner för jordbrukarstöden justeras med fokus på mjölkföretagenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/tidsplaner-for-jordbrukarstoden-justeras-med-fokus-pa-mjolkforetagen.aspxI ljuset av den hårda konkurrensen på den globala mjölkmarknaden ser Jordbruksverket över tidsplaner och prioriteringar för utbetalningar av jordbrukarstöd, med fokus på att underlätta för svenska mjölkföretag. 2015-09-07 08:33:09Två besök från Japanhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/tva-besok-fran-japan.aspxGävleborg har under två veckor besök från organisationer och universitet som arbetar med att utveckla mottagandet av kvotflyktingar i Japan. De har besökt bland annat Länsstyrelsen, Ljusdals kommun, Arbetsförmedlingen, SFI, olika projekt samt flyktingar i länet under sin vistelse här.2015-09-03 12:18:52Rapport om hur alkohol- och tobakslagarna följs på festivalhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/rapport-om-hur-alkohol-och-tobakslagarna-foljs-pa-festival.aspxGod kunskap, samverkan mellan myndigheter och ansvarsfull alkohol- och tobaksförsäljning är en del av receptet för att minska risken för olyckor, fylla och langning på våra festivaler. Detta är en del av resultatet efter länsstyrelsernas kartläggning av ett antal festivaler 2014. 2015-09-02 11:14:51De representerar länet på Kungaparets Sverigemiddaghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/de-representerar-lanet-pa-kungaparets-sverigemiddag.aspxDen 4 september hålls Sverigemiddagen på Kungliga Slottet i Stockholm. Kungafamiljen vill genom Sverigemiddagen uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt. De inbjudna gästerna är representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från Sveriges 21 län samt alla landshövdingar.2015-09-01 08:32:09Nya öppettider för Länsstyrelsen Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nya-oppettider-for-lansstyrelsen-gavleborg.aspxFrån och med i 31 augusti har vi nya öppettider. Vardagar klockan 8:30-15:30. Receptionen är bemannad mellan klockan 9:00-12:00. Övrig tid nås vi på telefon, växel: 010-225 10 00.2015-08-31 15:45:22Första fisken i fiskräknarenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forsta-fisken-i-fiskraknaren.aspxSöndag 30 augusti klockan 06:47 passerade den första fisken räknaren vid Testeboån i Strömsbro, Gävle. Först att passera var en havsöring på 70 centimeter. 2015-08-31 15:13:21Björnjakten i Gävleborgs län är avlysthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/bjornjakten-i-gavleborgs-lan-ar-avlyst.aspxPå torsdag förmiddag, under björnjaktens sjunde dag avräknades den sista björnen från årets jakttilldelning när den påsköts vid Akinberget i Ljusdals kommun.2015-08-27 14:31:17Naturums program i septemberhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/naturums-program-i-september.aspxI september är det naturfotokurs med teori och praktisk träning. Det blir även höstmarknad i Gysinge med äppelsortbestämning i naturum.2015-08-26 15:53:45Landshövdingen besöker Sandvikenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/landshovdingen-besoker-sandviken.aspxTorsdagen den 28 augusti är landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen på kommunbesök i Sandviken. Vid besöket medverkar Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör, Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande och Hans Olsson, oppositionsråd.2015-08-26 15:27:12Landhövdingen medverkar vid besök från Elfenbenskustenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/landhovdingen-medverkar-vid-besok-fran-elfenbenskusten.aspxGästrike återvinnare och Högskolan gästas under två dagar av Mr Simy Gildas från Elfenbenskusten, generaldirektör för Fonds de Financement des programmes de Salubrité urbaine , som står för investeringar i avfalls- och återvinningssektorn. Onsdagen den 26 augusti kommer Mr Gildas att träffa bland andra landshövding Per Bill och Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.2015-08-26 14:43:22Förlängning av beredskap för skogsbrandbevakning med flyg i Gävleborgs länhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/forlangning-av-beredskap-for-skogsbrandbevakning-med-flyg-i-gavleborgs-lan.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har idag fattat beslut om att förlänga beredskapsperioden för skogsbrandbevakning med flyg t.o.m. den 13 september. Underlag för beslutet har skett genom samråd med SMHI samt länets räddningschefer.2015-08-25 10:39:42Glatt besked om SM-vecka vintern 2017http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/glatt-besked-om-sm-vecka-vintern-2017.aspxRiksidrottsförbundet och SVT har idag meddelat att Söderhamn tilldelats en SM-vecka år 2017, något som glädjer landshövding Per Bill. I början av augusti besökte han friidrotts-SM i Söderhamn och imponerades då av det välordnade arrangemanget. 2015-08-21 13:39:02Nu startar 2015 års licensjakt på björnhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nu-startar-arets-bjornjakt--.aspxFredag 21 augusti inleds licensjakten på björn i Gävleborg och jakten pågår som längst fram till den 15 oktober. Högst 37 björnar får fällas och jakten får ske inom hela länet. 2015-08-20 15:33:56Landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen på kommunbesökhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/landshovding-per-bill-och-lansrad-veronica-lauritzsen-pa-kommunbesok-.aspxFredagen den 21 augusti är landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen på kommunbesök i Hofors och Ockelbo. Syftet med besöken är att träffa kommunledningarna för att tillsammans diskutera bland annat vilka möjligheter och utmaningar kommunen och Länsstyrelsen ser framför sig.2015-08-20 08:49:12Skärjån i Söderhamns och Gävle kommun föreslås bli nytt naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/skarjan-i-soderhamns-och-gavle-kommun-foreslas-bli-nytt-naturreservat.aspxLänsstyrelsen föreslår att ett område cirka 17 km söder om Ljusne, kallat Skärjån, ska bli naturreservat. Skärjån omfattar ett 192 ha stort område med en ca 7 km lång sträcka av Skärjån med omgivande skogar och våtmarker.2015-08-19 12:51:41Nu saneras Håstaholmenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nu-saneras-hastaholmen.aspxUnder 2015 och 2016 ska före detta Håstaholmens sågverk i Hudiksvall saneras. Efter 130 års sågverksamhet är marken förorenad av både dioxiner/furaner och metaller som arsenik, krom, koppar och bly. Totalt ska 20 000 ton massor schaktas och ersättas av rena massor. 2015-08-12 16:45:29Naturums månadsprogram augustihttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/naturums-manadsprogram-augusti.aspxNytt månadsprogram från naturum Färnebofjärden. I augusti har vi sommargudstjänst, utomhus vid vackra Strångnäs, och du kan vara med och rösta på din favoritbild i fototävlingen "Nationalparken i bilder".2015-08-01 10:46:57Länsrådet invigde ponny-SM i dressyrhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansradet-invigde-ponny-sm-i-dressyr.aspxOnsdag 15 juli invigningstalade länsråd Veronica Lauritzsen och Gävle fritidsnämnds ordföranden Lena Åhlander på årets ponny-SM i dressyr. Tävlingarna sker på Gävle Ponnyklubb och invigningen såg av cirka 500 personer.2015-07-16 10:19:34Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvarahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/ny-motesplats-kring-mojligheterna-med-svensk-ravara.aspxKom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till en spännande konferens.2015-07-13 10:32:33Unikt avtal för skydd av värdefulla vattendraghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/unikt-avtal-for-skydd-av-vardefulla-vattendrag-.aspxEtt vattenvårdsavtal för nationellt värdefulla vattendrag i Nissans källområde har tecknats mellan Länsstyrelsen i Jönköping och Sveaskog.2015-07-13 09:54:14Naturvårdsbränning i skyddad naturhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/naturvardsbranning-i-lomtjarn.aspxUnder den 2:a och 3:e juli när vädret var som varmast genomförde Länsstyrelsen, i samarbete med externa konsulter, tre naturvårdsbränningar. Dessa ägde rum i naturreservaten Djupsjön-Römmaberget, Lomtjärn och Stora Korpimäki. 2015-07-10 11:01:06Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2015http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/lansstyrelsen-fattar-beslut-om-licensjakt-efter-bjorn-2015.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 37 björnar i Gävleborgs län 2015. Jakten får bedrivas inom hela länet. 2015-07-02 09:52:33Årets bostadsmarknadsanalyshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/arets-bostadsmarknadsanalys.aspxLänsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är länsstyrelsen i Gävleborgs redovisning av detta uppdrag. 2015-07-01 11:32:08Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökarehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kris-och-panik-i-almedalen-2015.aspxDe tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.2015-06-30 13:49:13Kris och panik i Almedalenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/kris-och-panik-i-almedalen.aspxHur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.2015-06-30 10:46:43Nytt stöd för lokala klimatinvesteringarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspxLänsstyrelsen ska hantera ett nytt klimatinvesteringsstöd. Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna och ska syfta till att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. 2015-06-30 10:38:46Nytt nummer av ViltXtrahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-nummer-av-viltxtra.aspxI ViltXtra, länsstyrelsens nyhetsbrev om viltet i Gävleborg, får du en tillbakablick på vad som hänt inom länets viltförvaltning under vintern och våren.2015-06-30 08:21:01Enighet kring etik vid björnjaktenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/enighet-kring-etik-vid-bjornjakten.aspxTisdagen den 16 juni höll länsstyrelsen ett möte i Falun om jaktetik och den lagstiftning som reglerar licensjakten på björn. - Vi är övertygade om att just jaktetik är en viktig fråga för framtida acceptans för jakt, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare vid Länsstyrelsen Dalarnas viltfunktion.2015-06-29 07:11:41Glädjande tillskott för skyddad naturhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/gladjande-tillskott-for-skyddad-natur.aspxRastplatser rustas upp, naturområden skyddas och tillgängligheten för besökare ökar i naturreservat och nationalpark. Det är några av de åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg använder extrapengarna i vårbudgeten till.2015-06-26 11:05:47