Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningRapporter om mycket flyghavre i länethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/rapporter-om-mycket-flyghavre-i-lanet.aspxDet har kommit rapporter till Länsstyrelsen Gävleborg om att det finns åkrar i länet med mycket flyghavre. Länsstyrelsen uppmanar alla lantbrukare att se över sina skiften efter flyghavre på åkrarna. Om ni har flyghavre på era skiften måste den plockas och förstöras snarast, innan fröna drösar. Plockade plantor bränns för att förhindra spridning. 2014-07-17 14:53:43Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt på varg i Färilahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-beslutar-om-skyddsjakt-pa-varg-i-farila-.aspxLänsstyrelsen har i dag måndagen den 14 juli, beslutat om skyddsjakt på en varg i Färila i Ljusdals kommun i Hälsingland. Detta efter den senaste tidens händelser, då en varg rört sig nära bebyggelse och tidigare angripit får. Länsstyrelsen avslog den 24 juni en ansökan om skyddsjakt på varg i samma område. Sedan dess har vargen fortsatt att uppehålla sig i området och skrämt tamdjur.2014-07-14 16:52:38Länsstyrelsen fattar nytt beslut om skyddsjakt på skarvhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-fattar-nytt-beslut-om-skyddsjakt-pa-skarv.aspxLänsstyrelsen har fattat beslut om att upphäva det tidigare beslutet om skyddsjakt 2014-03-31, dnr 218-2277-14, om tillstånd till skyddsjakt på storskarv samt tillstånd till jakt på allmänt vatten efter storskarv år 2014 och 2015. Länsstyrelsen har samtidigt fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på storskarv år 2014 för yrkesfiskare i hela länet inom 300 meter från fasta redskap för yrkesfisket.2014-07-08 08:39:22 På tal om kvinnor och män 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/pa-tal-om-kvinnor-och-man-2014.aspxSCB publicerar ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var insatser för ökad jämställdhet fortfarande behöver göras.2014-07-04 18:10:40Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-fattar-beslut-om-licensjakt-efter-bjorn-2014.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 36 björnar i Gävleborgs län 2014. Nytt för i år är att rapporteringstiden för fälld eller påskjuten björn kortats ner till en timme från och med det att 10 st björnar återstår av tilldelningen. Dagens beslut ersätter tidigare beslut som fattades den 5 juni, som därmed upphävs.2014-07-03 16:03:34Satsning på observationsbesök under sommarens festivalerhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/satsning-pa-observationsbesok-under-sommarens-festivaler.aspxLänsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull tillståndsgivning och en effektiv tillsyn – det är en del av receptetet för att minska risken för fylla och skador på våra festivaler.2014-07-01 08:42:21Jordbärsmurens naturreservat får nytt besluthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/jordbarsmurens-naturreservat-far-nytt-beslut.aspxLänsstyrelsen har den 1 juli fattat ett nytt beslut och gjort en ny skötselplan för Jordbärsmurens naturreservat. Reservatet är 988 ha stort och ligger 10 km sydväst om Hedesunda intill Dalälven. 2014-07-01 06:00:14Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/vatten-i-fokus-vid-lansstyrelsernas-seminarier-i-almedalen.aspxVatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.2014-06-30 15:47:32Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskyddhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/strategi-oljeskadeskydd.aspxSveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räddningsledare före, under och efter en insats.2014-06-30 15:30:33Anmälningar fortsatt stor andel av djurskyddskontrollernahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/djurskyddskontrollerna.aspxAnmälningsärendena fortsätter att utgöra en stor andel av länsstyrelsernas djurskyddskontroller. I hälften av fallen är dock djurhållningen som anmäls utan anmärkning. Det visar sammanställningen av statistiken för 2013.2014-06-30 13:36:06Samla reservatsbesök i sommar!http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/samla-reservatsbesok-i-sommar.aspxHur vill du tillbringa sommarlovet eller semestern? Vill du upptäcka nya utflyktsmål och samtidigt samla ”besökskryss” från länets reservat och nationalparker? Då är vår nya utflyktsguide något för dig, ”HITTA UT Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland”2014-06-27 08:30:09Information om stormen Ivarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/stormen-ivar/Pages/default.aspxPå den här sidan samlar vi information om hur det ser ut i befintliga och blivande naturreservat efter stormen Ivar. Vi berättar också vad vi planerar att göra i dessa områden. 2014-06-26 16:16:50Landshövding Barbro Holmberg håller tal vid midsommarfirande i Högbo Brukhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/landshovding-barbro-holmberg-mid.aspxÅrets talare vid midsommarfirandet i Högbo Bruk utanför Sandviken är landshövding Barbro Holmberg.2014-06-18 16:00:08Nytt beslut om strandskyddet längs Hudiksvallskusten http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/beslut-om-utokat-strandskydd-for-nordanstigs-och-gavle-kommun.aspxDen 16 juni fattade Länsstyrelsen beslut om vilka kustområden i Hudiksvalls kommun som ska behålla sitt utvidgade strandskydd.2014-06-18 10:49:23Öppet öga – för naturens bästahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/oppet-oga-–-for-naturens-basta.aspxLänsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter och djur. 2014-06-17 11:11:02Hådells gammelskog växer!http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/hadells-gammelskog.aspxLänsstyrelsen beslutade idag att utvidga Hådells gammelskogs naturreservat. Reservatet, som nu är 35 ha stort, ligger norr om Bergby i Gävle kommun. Initiativet till ett utökat skydd kommer från markägarna.2014-06-16 16:44:01Förslag om tydligare styrning av livsmedelskontrollerhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/forslag-om-tydligare-styrning-av-livsmedelskontroller.aspxDet finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna. Länsstyrelserna har som mål att minst en procent av livsmedelsföretagen i primärproduktionen ska kontrolleras varje år, men når inte upp till det målet, konstaterar Riksrevisionen. 2014-06-13 10:29:55 ViltXtra ersätter Rovdjursnytt - läs nya numret härhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/viltextra-ersatter.aspxVälkommen till det första numret av ViltXtra, länsstyrelsens nya nyhetsbrev om viltförvaltningen i Gävleborg. 2014-06-12 15:28:34Ny rapport om rovdjursförekomsten i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/ny-rapport-om-rovdjursforekomsten-i-gavleborg.aspxI en ny rapport redovisar länsstyrelsen resultaten från inventeringarna av lodjur, varg och kungsörn 2013/2014, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i länet.2014-06-11 14:52:42Länsstyrelserna deltar i Nordiskt Forumhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelserna-deltar-i-nordiskt-forum.aspxExperter inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från Sveriges 21 länsstyrelser deltar gemensamt i den största kvinnopolitiska konferensen på 20 år; Nordiskt Forum.2014-06-11 14:11:17Landshövdingen högtidstalar på nationaldagenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/landshovdingen-hogtidstalar-pa-nationaldagen.aspxLandshövding Barbro Holmberg kommer i år att hålla högtidstal på två platser i länet i samband med firandet av nationaldagen fredagen den 6 juni.2014-06-05 16:43:35Elever i Hudiksvall och Gävle vann första pris i tävling om alkohol, narkotika, dopning och tobakhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/skolklass-i-hudiksvall-och-gavle-vann-forsta-pris-i-tavling-om-alkohol,-narkotika,-dopning-och-tobak.aspxI dag torsdag 5 juni överlämnade Länsstyrelsen första pris, en Gröna Lund-resa, till de elever som tagit fram den bästa populärversion av länets strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT. Första pris gick till SA12a vid Bromangymnasiet i Hudiksvall, och som de delar med Polhemsskolan i Gävle. De som inbjudits att delta i länstävlingen är elever och lärare i årskurs 6 upp till gymnasiet. 2014-06-05 15:51:35Anmälningar från allmänheten fortsatt stor andel av djurskyddskontrollernahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/anmalningar-fran-allmanheten-fortsatt-stor-andel-av-djurskyddskontrollerna.aspxAnmälningsärendena fortsätter att utgöra en stor andel av länsstyrelsernas djurskyddskontroller. I hälften av fallen är dock djurhållningen som anmäls utan anmärkning. Det visar sammanställningen av statistiken för 2013. 2014-06-02 11:07:34Nya fällavgifter för älg efter samråd med viltförvaltningsdelegationenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nya-fallavgifter-for-alg-efter-samrad-med-viltforvaltningsdelegationen.aspxLänsstyrelsen har beslutat om fällavgifter för älgjakt i Gävleborg län jaktåret 2014/2015. Beslutet fattades efter samråd med länets viltförvaltningsdelegation och innebär en sänkning av fällavgiften för kalv. På mötesdagordningen stod också förvaltning av kronhjort, vildsvin och rovdjur.2014-06-02 09:18:42Varsel vid Telepreformancehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/varsel-vid-telepreformance.aspx– Vi har haft en rad varsel i länet och beskedet från Telepreformance i Söderhamn känns tungt. Det för med sig oro både i kommunerna och i hela länet, säger landshövding Barbro Holmberg.2014-06-02 08:56:26Skogar från Bergvik blir till 21 nya naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/skogar-fran-bergvik-blir-till-21-nya-naturreservat.aspxBergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att byta marker. Det innebär att cirka 6 600 ha mark med höga naturvärden blir nya naturreservat i Gävleborgs län, en areal motsvarande drygt 8 x 8 kilometer. Länsstyrelsen kommer nu de närmaste åren att arbeta för att färdigställa de nya reservaten. 2014-05-28 10:19:29Nytt nummer av MiljöXtrahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/miljoxtra-2014-1.aspxMiljöXtra är nyhetsbrevet som tar upp allehanda miljöarbete runt om i länet. Här kommer ett nytt nummer som PDF.2014-05-28 09:50:19Ny rapport om miljökrav i offentlig upphandlinghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/miljokrav-i-offentlig-upphandling.aspxLänsstyrelsen i Gävleborgs län har gett i uppdrag åt Sweco att ta fram en rapport innehållande goda exempel på miljökrav som ställts i olika offentliga upphandlingar.2014-05-28 09:49:27Landshövding Barbro Holmberg invigningstalade på Nordiskt Forum för handel med Östafrikahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/barbro-holmberg-invigningstalade-pa-nordiskt-forum-for-handel-med-ostafrika-.aspxI dag invigningstalade landshövding Barbro Holmberg på Nordiskt Forum för handel med Östafrika som pågår i Gävle den 27-28 maj. Forumet har till syfte att öka handeln mellan de nordiska länderna och de östafrikanska länderna Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda.2014-05-27 14:27:34Gävleregionen bäst i världenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/gavleregionen-bast-i-varlden.aspxGävleregionen har utsetts till vinnare av ”Geospatial World Leadership Award 2013- Gävle- Geospatial Business Hub”, som är ett av världens främsta priser för utvecklingsarbete inom geografisk informationsteknik (GIS).2014-05-22 15:29:30Flera av länets skolor delaktiga i det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobakhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/flera-av-lanets-skolor-delaktiga-i-det-forebyggande-arbetet-mot-alkohol,-narkotika,-dopning-och-tobak.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har under delar av 2013 och 2014 involverat skolelever och lärare i arbetet med länets nya handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning och tobak, (ANDT). Skolklasser i årskurs 6 upp till gymnasiet och intresserad personal inom skolan har erbjudits utbildning för att sätta sig in i de olika delarna av planen. Länsstyrelsen har också utlyst en tävling där deltagarna ska skapa en populärversion av handlingsplanen utifrån sin förmåga och med olika uttryckssätt genom bland annat film, bild och musik. 2014-05-22 11:08:43Naturvårdsbränning i Gryssjömyrans naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/naturvardsbranning-i-gryssjomyrans-naturreservat.aspxI söndags, den 18 maj, genomförde naturvårdsenheten en naturvårdsbränning i Gryssjömyrans naturreservat väster om Fågelsjö i länets nordvästligaste hörn. 2014-05-22 10:09:02Länet representerat på Kungaparets Sverigemiddaghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lanet-representerat-pa-kungaparets-sverigemiddag.aspxFredag 16 maj arrangerades en Sverigemiddag på Kungliga slottet för att uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt. Från Gävleborg deltog landshövding Barbro Holmberg tillsammans med Thomas Nylund, förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare.2014-05-21 12:49:05Nu ökar samarbetet mellan Norden - Östafrikahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-okar-samarbetet-mellan-norden---ostafrika.aspxDen 27-28 maj 2014 är Gävle platsen för Nordic - East Africa Investment & Trade Forum. Ett intressant och spännande forum med syfte att öka handeln mellan de nordiska länderna och de östafrikanska länderna Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda.2014-05-21 10:47:05Ny rapport: Utsatta EU-medborgare i Sverigehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/ny-rapport-utsatta-eu-medborgare-i-sverige-.aspxLänsstyrelsen i Stockholms län har publicerat en rapport om social utsatthet inom vissa grupper av utländska EU-medborgare i Sverige. – Rapporten beskriver en komplex situation med problem kopplade till utbredd fattigdom och utanförskap, säger Mats Hedenström, tillväxtdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.2014-05-13 12:36:46Närgångna björnar ett problem som kan förebyggashttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nargangna-bjornar-ett-problem-som-kan-forebyggas.aspxVanligtvis undviker björnar människor, men den här tiden på året händer det att björnar rör sig nära bebyggelse. Länsstyrelsen vill därför uppmana boende i björnområden att försöka förebygga problem med björnar. En björn som blir van vid människor kan snabbt förlora sin skygghet och därmed utvecklas till en farlig björn. En sådan björn måste ofta avlivas.2014-05-13 09:44:23SKAPA-priset utdelathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/skapa-priset-utdelat.aspxNu är det klart vilka som får representera Gävleborg vid den nationella SKAPA-tävlingen i Stockholm den 2 oktober. Det blir Daniel och Johan Efverström från Valbo och Marina Nylund från Kilafors. Stipendierna på vardera 15 000 kronor samt diplom och blommor överlämnades till länsvinnarna av landshövding Barbro Holmberg och Almi:s VD Hans Astorin vid en festceremoni på Gävle Slott den 13 maj. Stipendiet är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel Utvecklingsstipendium och syftar till att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. 2014-05-13 08:46:26Norra Hornslandets naturreservat får nytt beslut och skötselplanhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/norra-hornslandets-naturreservat-far-nytt-beslut-och-skotselplan.aspxLänsstyrelsen har idag fattat ett nytt beslut och antagit en ny skötselplan för Norra Hornslandets naturreservat i Hudiksvalls kommun. Tillgängligheten i området förbättras och reservatsgränsen har mätts in. 2014-05-12 17:10:56Inbjudan till seminarium om restaurering och hävd av älvängarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/inbjudan-till-seminarium-om-restaurering-och-havd-av-alvangar.aspxDen 27 maj bjuder Länsstyrelsen Gävleborg in till ett seminarium om restaurering och hävd av älvängar. 2014-05-12 14:28:21Hushållningssällskapet fyller 200 århttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/hushallningssallskapet-fyller-200-ar.aspxLördag 10 maj firar Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg sitt 200-årsjubileum under stämman på Wij Trädgårdar i Ockelbo. Förhandlingarna leds av landshövding Barbro Holmberg. Evenemanget börjar klockan 09:30 och avslutas 16:00.2014-05-08 16:04:23Nu är färjan i vattnet vid Orarnahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-ar-farjan-i-vattnet-vid-orarna.aspxDen 22 april vid sjutiden på morgonen rullade den första av två lastbilar från Rasbo in på Korsnäs industriområde. På flaken fanns delarna till den linfärja som Länsstyrelsen tagit över från Trafikverket. 2014-05-07 10:00:26Gävleborg deltar i nationellt naturvårdsprojekthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/gavleborg-deltar-i-nationaellt-naturvardsprojekt.aspx90 kontrollerade bränder ska ske i ett nytt EU-projekt som Länsstyrelsen Gävleborg deltar i. 14 län i Sverige deltar i projektet som ska göra så kallade naturvårdsbränningar i över 2 000 hektar skog. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.2014-05-06 13:14:50Länsstyrelsen om skogsbrandsbevakning 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-om-skogsbrandsbevakning-2014.aspxNu är upphandlingen avseende skogsbrandsbevakning med flyg klar. Det blir Gävlebygdens flygklubb som tilldelas uppdraget för 2014. Från och med 1 maj kommer skogsbrandflyget att vara beredda på att flyga längs länets två flygslingor, en i Gästrikland och en i Hälsingland.2014-05-06 09:15:54Samtal om jämställda styrelserhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/samtal-om-jamstallda-styrelser.aspxFör länets utveckling behöver vi arbeta för bättre jämställdhet på många sätt. Inte minst gäller detta för styrelser och ledningsgrupper i företag, myndigheter och organisationer. Det är länsstyrelsens uppdrag att i samverkan med andra aktörer arbeta för jämställda styrelser.2014-05-05 15:46:02Länsstyrelsen ansöker om 51,3 Mkr för sanering vid Håstaholmenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-ansoker-om-51,3-mkr-for-sanering-vid-hastaholmen.aspxF.d. Håstaholmens sågverk (Håstaholmen) i Hudiksvalls kommun är i dag länets mest prioriterade förorenade område. Tidigare verksamhetsutövare har bara ansvar för delar av kostnaden för sanering och statsbidrag behövs för att sanering ska kunna genomföras. Hudiksvalls kommun har, till länsstyrelsen, skickat in en ansökan om statsbidrag för sanering av föroreningar vid Håstaholmen (bifogas). Länsstyrelsen ställer sig bakom kommunens ansökan och ansöker i sin tur om totalt 51,3 miljoner kronor i statsbidrag hos Naturvårdsverket. 2014-04-30 10:54:55Nu händer det grejer!http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-hander-det-grejer!.aspxLänsstyrelsen lanserar nu förbättrade och mera informativa hemsidor för Jämställdhet och Folkhälsa.2014-04-29 14:48:37Viktigt att prata med sina tonårsbarn om alkohol inför valborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/Pages/Viktigt-att-föräldrar-pratar-med-sina-tonarsbarn-om-alkohol-infor-valborg-.aspxMajoriteten av föräldrar till 16-åringar förväntar sig att deras barn inte dricker alls före 18 år ålder. Trots detta har nästan var femte förälder inte pratat med sina barn om förväntningarna. 2014-04-28 15:56:43"Forskarna på Slottet" - mötesplats för forskare och företagarehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/Pages/Forskarna på Slottet.aspxForskarna på slottet är en ny seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv. 2014-04-25 13:44:52Länsstyrelsens redogörelse för statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för översiktsplanens aktualitethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsens-redogorelse-for-statliga-och-mellankommunala-intressen-som-ar-av-betydelse-for-oversiktsplanens-aktualitet.aspxDen kommunala översiktsplaneringen är ett viktigt instrument för att bevara och utveckla värdena i vårt län. På översiktlig nivå kan mellankommunala frågor samordnas och med översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Länsstyrelsens länsövergripande redogörelse behandlar statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för översiktsplanernas aktualitet i Gävleborgs län och kommer att ligga till grund för kommande kommunspecifika redogörelser. Tillsammans utgör dessa redogörelser ett av underlagen för kommunernas aktualitetsprövning av sina översiktsplaner.2014-04-23 11:22:24Lövsalens naturreservat får nytt beslut och skötselplanhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lovsalens-naturreservat-far-nytt-beslut-och-skotselplan.aspxLänsstyrelsen har idag fattat ett nytt beslut för Lövsalens naturreservat på Hornslandet i Hudiksvall. Samtidigt har en ny skötselplan antagits för området. I naturreservatet kan man uppleva flera olika skogs- och naturtyper på en relativt liten yta; tallskog, granskog, lövskog och våtmarker. Gåsmyrvallen, som är en gammal fäbodvall, är värd ett besök i sig, och den omgivande lövrika skogen med grova aspar och björkar är mycket tilltalande.2014-04-14 17:21:14