Länsstyrelsen - Nyheterhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborgNyhetsarkiv¤Nyhetsarkiv_RSSBeskrivningFjäderfän ska hållas inomhushttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/fjaderfan-ska-hallas-inomhus.aspxJordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.2014-11-19 08:52:23Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastödhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/distansutbildning-i-forebyggandets-konst---foraldrastod.aspxFör dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december. 2014-11-18 09:50:11Länsstyrelsen, länets kommuner, räddningstjänster och polismyndigheten genomför en kriskommunikationsövninghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-lanets-kommuner-raddningstjanster-och-polismyndigheten-genomfor-en-kriskommunikationsovning.aspxI Gävleborgs län genomförs en kriskommunikationsövningen, X-ray, under veckorna 46 - 49. Denna övning är framtagen i ett projekt som Länsstyrelsen driver inom ramen för farliga ämnen (CBRNE)*. Projektets syfte är företrädelsevis att öka länets förmåga hos blåljusmyndigheterna att hantera en händelse med farliga ämnen. I projektet identifierades behovet av att genomföra en kriskommunikationsövning i länet kopplat till en sådan händelse.2014-11-13 15:21:48Arbetsmarknadsministern och de tre ansvariga myndigheterna manifesterade i tisdags gemensamt startskottet för EU-fonder 2014-2020http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/arbetsmarknadsministern-och-de-tre-ansvariga-myndigheterna-manifesterade-i-tisdags-gemensamt-startskottet-for-eu-fonder-201.aspxSvenska ESF-rådet, Jordbruksverket och Tillväxtverket arrangerade i tisdags en konferens på Munchenbryggeriet i Stockholm som startskott på den nya programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder. Arbetsmarknadsministern inledde dagen och medverkade gjorde även statssekreterare från Landsbygdsdepartementet, EU-kommissionärer med flera. Dagen var välbesökt med cirka 400 deltagare från hela Sverige.2014-11-13 14:53:16Nej till skyddsjakt på varg i Ljusdals kommunhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nej-till-skyddsjakt-pa-varg-i-ljusdals-kommun.aspxLänsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att avslå en ansökan om skyddsjakt på samtliga vargar i Prästskogsreviret i Ljusdals kommun. Ansökan inkom efter vargangrepp på jakthund.2014-11-12 15:39:27Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/ny-i-sverige-–-vilken-service-finns-i-kommunen.aspxAtt hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Alla Sveriges 290 kommuner finns presenterade tillsammans med en praktisk servicekarta. 2014-11-10 13:23:58Nytt beslut om strandskyddet längs kusten i Söderhamnhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nytt-beslut-om-strandskyddet-langs-kusten-i-soderhamn.aspxLänsstyrelsen har den 3 november beslutat vilka delar av Söderhamnskusten som kommer att behålla sitt utvidgade strandskydd.2014-11-04 15:44:26Trygghetsmätning för Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/trygghetsmatning-for-gavleborg.aspxUnder augusti-september 2014 har en trygghetsmätning genomförts i länets samtliga kommuner. Sammanlagt har 7 200 enkäter skickats ut till slumpvis utvalda personer i 19 geografiska områden i länet. Dessa har fått möjlighet att besvara 33 frågor som rör trygghetssituationen i Gävleborgs län.2014-11-03 15:56:36Störningar på webbplatsen torsdag kväll 30/10http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/storningar-pa-webbplatsen-torsdag-kvall-3010.aspxIkväll kan det bli kortare avbrott på våra webbplater på grund av en planerad uppdatering. Vi har också driftstörningar på våra karttjänster.2014-10-30 14:45:37Länsstyrelsen får rätt att fatta beslut om licensjakt på varghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-far-ratt-att-fatta-beslut-om-licensjakt-pa-varg.aspxNaturvårdsverket har nu överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Det är därmed länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda.2014-10-30 14:02:12Att förse tonåringen med alkohol inför festen ger falsk trygghethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/att-forse-tonaringen-med-alkohol-infor-festen-ger-falsk-trygghet.aspxNästan åtta av tio tonårsföräldrar i länet vet att de inte kan ha kontroll över tonåringens drickande genom att själva köpa ut alkohol. Men hos var sjunde lever myten fortfarande kvar.2014-10-29 13:16:18Nu öppnar vi upp för ansökan om startstödhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/ansokan-om-startstod.aspxDen 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd.2014-10-23 12:53:22MiljöXtra nummer 2 2014http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/miljoxtra-nummer-2-2014.aspxMiljöXtra är nyhetsbrevet som tar upp allehanda miljöarbete runt om i länet. Här kommer ett nytt nummer som PDF.2014-10-23 10:29:31Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetarehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/positiva-betyg-till-lansstyrelsens-medarbetare.aspxFör sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser genomfört en brukarundersökning där drygt 6 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som länsstyrelserna utför. Resultatet visar att Gävleborgs län får högt betyg när det gäller bemötande, engagemang och information.2014-10-22 13:50:54Mellanljusnan i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/mellanljusnans-naturreservat-pa-remiss.aspxLänsstyrelsen föreslår att Mellanljusnan ska bli naturreservat. Mellanljusnan omfattar en outbyggd del av älven Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen, samt omgivande skogsmark, ett område på sammanlagt 1042 ha. Här finns fritt strömmande forsar, höga geomorfologiska värden och en rik flora och fauna. Området är välbesökt och det finns goda möjligheter till fiske, vandring och naturupplevelser.2014-10-22 12:18:36Mottagning för europeiskt nätverk för boendefrågorhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/mottagning-for-europeiskt-natverk-for-boendefragor.aspxTisdag 21 oktober har landshövding Barbro Holmberg välkomstmottagning på Gävle Slott för det europeiska nätverket Eurhonet i samband med deras årsstämma i Gävle.2014-10-21 12:39:43Recept för miljön i Gävleborghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/recept-for-miljon-i-gavleborg.aspxLänsstyrelsen Gävleborg har bjudit in alla skolkök i länet till en recepttävling med fokus på lokala och miljösmarta råvaror. Det går att laga god, näringsriktig och miljösmart skolmat med råvaror från länet och det finns mycket goda råvaror att inspireras av under den här tiden på året.2014-10-21 12:23:29Stor miljösatsning invigd av landshövdingenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/stor-miljosatsning-invigd-av-landshovdingen.aspxMåndagen den 20 oktober invigde landshövding Barbro Holmberg Gävle Environmental 2015, en stor miljöinvestering som görs inom BillerudKorsnäs i Gävle. Investeringen uppgår till cirka en halv miljard svenska kronor.2014-10-20 15:48:40Hur kan jag använda mig av VISS?http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/hur-kan-jag-anvanda-mig-av-viss.aspxVattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014. 2014-10-20 12:11:55Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationerhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/socialnamnders-och-vardgivares-ansvar-i-arbetet-mot-vald-i-nara-relationer.aspxSocialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.2014-10-17 15:37:51Klimatanpassning Gävleborg – Informationsdag om ny regional handlingsplan för klimatanpassninghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/klimatanpassning-gavleborg-informationsdag-om-ny-regional-handlingsplan-for-klimatanpassning.aspxDen regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Gävleborgs län är publicerad och presenteras vid en informationsdag i Bollnäs den 22 oktober. Planen syftar till att studera, informera om och kartlägga kommunernas arbete med klimatanpassning, samt identifiera de områden där behovet av klimatanpassningsåtgärder är stort. Arbetet med planen har i samråd med kommunerna och andra aktörer utmynnat i ett antal åtgärder som skall genomföras till och med 2020.2014-10-17 10:08:26Nu betalar vi ut miljöersättningar och kompensationsbidraghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-betalar-vi-ut-miljoersattningar-och-kompensationsbidrag-.aspxFredag den 17 oktober betalas miljöersättningar och kompensationsbidrag ut till de flesta av länets lantbrukare som sökt stöden.2014-10-17 10:04:08Svenska ambassaden i Finland besöker Gävleborg 21 oktoberhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/svenska-ambassaden-i-finland-besoker-gavleborg-21-oktober.aspxTjänstemän från svenska ambassaden i Finland kommer på besök till Gävle för att dela med sig av erfarenheter och kunskap inför Gävleborgs genomförande av evenemanget ”Sverige i bord och toner” nästa sommar. Landshövding, representanter för Region Gävleborg, företagare, näringsliv m.fl. ska diskutera hur vi på bästa sätt kan visa upp vårt starka näringsliv och attraktiva län i Helsingfors.2014-10-17 09:14:30Änga-Tjännåsen föreslås bli naturreservathttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/anga-tjannasen-foreslas-bli-naturreservat.aspxLänsstyrelsen föreslår att Änga-Tjännåsen, ett bergsmassiv 4 km nordväst om Enånger i Hudiksvalls kommun, ska bli naturreservat. 2014-10-16 13:29:25Störningar på webbplatsen under helgenhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/storningar-pa-webbplatsen-under-helgen-2.aspxDet kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.2014-10-16 08:27:06Länsstyrelserna söker nya begravningsombudhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nya-begravningsombud.aspxLänsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 2014-10-15 12:39:02Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskartahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelserna-lanserar-sveriges-lanskarta-.aspxSveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.2014-10-15 09:54:52Sandvik Coromants nya besökscenter invigthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/sandvik-coromants-nya-besokscenter-invigt.aspxOnsdagen den 8 oktober invigdes Sandvik Coromants nya besökscenter i Sandviken. Landshövding Barbro Holmberg höll tal och medverkade vid bandklippningen tillsammans med vd Klas Forsström.2014-10-10 13:24:50Nu behöver vi spara vatten i Gävlehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-behover-vi-spara-vatten-i-gavle.aspxGästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten till Gävle. Grundvattennivån är mycket låg efter den torra sommaren och hösten. Dessutom har en brunn vid vattenverket stängts av för att säkra vattnet efter en lastbilsolycka med ett dieselutsläpp. Gästrike Vatten behöver nu invånarnas hjälp att spara vatten. Uppmaningen gäller dig i Gävle, Valbo, Forsbacka och Hedesunda.2014-10-07 16:09:18Elmopedturnén, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen sprider miljöinspiration till gymnasieskolorhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/elmopedturnen-hogskolan-i-gavle-och-lansstyrelsen-sprider-miljoinspiration-till-gymnasieskolor.aspxLänsstyrelsen kommer under vecka 41, 6 – 9 oktober, att besöka sex gymnasieskolor i länet. Det görs i samarbete med Högskolan i Gävle samt Pär Holmgren och Staffan Lindberg, Elmopedturnén. Skolorna kommer att få några timmars inspiration, information samt underhållning i första hand på temat klimat och energi men även miljö och hållbar utveckling.2014-10-03 15:18:33Forskarna på slottet 30 oktoberhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/forskarna-pa-slottet-30-oktober.aspxForskarna på slottet är en seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.2014-10-03 11:09:30Utdelning av Sveriges största innovationspris – SKAPA-stipendiernahttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/utdelning-av-sveriges-storsta-innovationspris-–-skapa-stipendierna.aspxDen 2 oktober delas landets mest spridda och uppmärksammade innovationspris ut vid stiftelsen SKAPA:s Innovationsgala på Nalen i Stockholm. Värd för Gävleborgsbordet under galakvällen är landshövding Barbro Holmberg. Bland gästerna finns länets finalister Marina Nylund från Söderhamn samt Daniel Efverström och Johan Efverström.2014-10-02 13:14:07Omfattande skadegörelse på skarvkolonierhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/omfattande-skadegorelse-mot-skarvkolonier.aspxLänsstyrelsen upphävde i juli ett tidigare fattat beslut om skyddsjakt på skarv i länet. Detta sedan en omfattande skadegörelse på skarvkolonier upptäckts utanför Gävles kust.2014-10-01 08:28:09Länsstyrelsens slutliga röstsammanräkning är klarhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsens-slutliga-rostsammanrakning-ar-klar.aspxFredag 26 september blev Länsstyrelsen Gävleborg färdiga med den slutliga röstsammanräkningen2014-09-26 15:10:33Utvidgat strandskydd för utvalda inlandsvatten ute på remisshttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/oversyn-av-utvidgat-strandskydd.aspxFörslag till beslut om utvidgat strandskydd för Dalälven, Dellensjöarna, Ljusnan, Testeboån och Voxnan är nu ute på remiss fram till den 24 november 2014.2014-09-26 14:40:03Pojkar och unga män i ett hederkontexthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/kalender/2014/Pages/pojkar-och-unga-man-i-ett-hederkontext.aspxLänsstyrelsen i Gävleborg bjuder in till en dag om hedersrelaterat våld- och förtryck med fokus på pojkar och unga män i ett hederskontext och om deras dubbla roller.2014-09-25 09:03:21Ungas utsatthet på nätethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/kalender/Pages/ungas-utsatthet-pa-natet.aspxLänsstyrelsen i Gävleborgs län i samarbete med Socialtjänsten, Polisen, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket anordnar en dag som handlar om unga som säljer sex via internet. Vilka är de, hur kan vi nå dem och vad finns det för stöd att erbjuda dem. 2014-09-25 08:56:47Viltförvaltningsdelegationen har haft höstmötehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/viltforvaltningsdelegationen-har-haft-hostmote.aspxUnder tisdagen hade Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län sitt näst sista möte i nuvarande konstellation. Vid mötet beslutade Viltförvaltningsdelegationen att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på förvaltningsnivåer för rovdjuren i Gävleborgs län. Detta sker nu som ett nästa steg efter att länen i mellersta Sverige nyligen gemensamt överlämnat förslag på miniminivåer för rovdjur till Naturvårdsverket. 2014-09-23 10:13:17Inspirationskväll för lanthandlarehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/inspirationstraff-pa-gavle-slott.aspxTisdagen den 16 september hölls en inspirationskväll på Gävle slott för lanthandlare i länet. Bland deltagarna som landshövding Barbro Holmberg bjudit in fanns också kommunrepresentanter som är ansvariga för servicefrågor. Kvällens två inspiratörer engagerade och inspirerade deltagarna till nytänkande och nya idéer.2014-09-22 15:27:41Låga halter av miljögifter i gös och gädda från Storsjönhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/laga-halter-av-miljogifter-i-gos-och-gadda-fran-storsjon.aspxLänsstyrelsen och Storsjöns FVOF har under året analyserat ett flertal miljögifter i fisk (gös och gädda) från Storsjön, Sandviken. Resultatet visade på låga halter av miljögifterna. Nu fortsätter undersökningarna av fisk från flera sjöar i länet.2014-09-22 10:36:43Klimatanpassningsdag Gävleborg i Bollnäs 22 oktoberhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/klimatanpassningsdag-gavleborg-i-bollnas-22-oktober.aspxLänsstyrelsen bjuder in till en dag om klimatanpassning. Temat för dagen är skyfall och översvämningar i tätbebyggda områden. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän i kommunerna, politiker, huvudmän för VA och beredskapssamordnare.2014-09-22 10:30:10Avbrott på webbplatsen måndag kvällhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/avbrott-pa-webbplatsen-22-september.aspxPå måndag kväll klockan 21.00 och en halvtimme framåt kan det vara svårt att nå vår webbplats.2014-09-22 08:46:33Utnämning av ”Årets nybyggare i Gävleborgs län”http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/utnamning-av-arets-nybyggare-i-gavleborgs-lan.aspxFör 11 året i rad anordnar Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) utdelning av näringslivspriset ”Årets Nybyggare i Gävleborg”. Priset som går till en företagare med utländsk bakgrund är uppdelat i två kategorier; nystart och pionjär.2014-09-17 15:52:48Minskad älgstam och gynnsam vinter ger mindre betesskador på ungskoghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/minskad-algstam-och-gynnsam-vinter-ger-mindre-betesskador-pa-ungskog.aspxÅrets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på mindre färska betesskador på tallungskogar och en tydlig minskning mot tidigare år. Skadenivåerna ligger mellan två och åtta procent. En minskad älgstam och en gynnsam vinter bedöms vara orsakerna till de minskade skadorna.2014-09-17 09:27:27Röstsammanräkningen pågårhttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/rostsammanrakningen-pagar.aspxJust nu arbetar Länsstyrelsens rösträknare för fullt med den slutliga sammanräkningen av valsedlar.2014-09-15 11:15:01Förlängning av skogsbrandbevakning med flyghttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/forlangning-av-skogsbrandflyget.aspxSäsongen för skogsbrandbevakning med flyg är normalt 1 maj till 31 aug i Gävleborg. Då vi fick in varmare väder och högre brandriskprognoser efter sistnämnda datum, förlängdes beredskapen för skogsbrandflyget till den 22 september.2014-09-12 11:00:17Länsstyrelsens arbete med valethttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsens-arbete-med-valen.aspxDen 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning. 2014-09-11 11:21:58Tekniksprånget – Barbro Holmberg besökte Polhemsskolan i Gävlehttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/teknikspranget-barbro-holmberg-besokte-polhemsskolan-i-gavle.aspxOnsdag 3 september besökte bland andra Barbro Holmberg och Sandviks vd Olof Faxander Polhemsskolan tillsammans med representanter från ingenjörsprogrammet Tekniksprånget. Syftet med besöket är att locka fler elever och arbetsgivare att delta i praktikprogrammet Tekniksprånget.2014-09-05 15:14:01Grattis till FRAMFÖR-företagen 2013http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/grattis-till-framfor-foretagen-2013.aspxOnsdag 27 augusti delade landshövding Barbro Holmberg ut utmärkelser till FRAMFÖR-företagen 2013 vid en ceremoni på Gävle Slott. Det var för fjortonde året i rad som 50 företag uppmärksammades i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.2014-09-01 13:57:22Nu inleds årets älgjakthttp://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-inleds-arets-algjakt.aspxMåndagen den 1 september inleds älgjakten för älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Voxna, Ljusnan-Voxnan, Öster-Ljusnan, Långvind, Söder-Voxnan och Gruvberget inrättade i Gävleborgs län.2014-09-01 10:59:19