Bredband

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.

Regeringen beslutade 2009 om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. En hög användning av IT och internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

I strategin ställer man upp det konkreta målet att år 2020 bör
90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans arbetat fram en bredbandsstrategi för länet. Arbetet har skett i nära samverkan med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. 

Kanalisationsstöd

Från och med den 1 januari 2015 tar Region Gävleborg över ansvaret för kanalisationsstödet. Du som vill söka stöd för kanalisation kan ringa växeln, telefon 026-15 40 00.