Bredband 

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.

Länsstyrelsen beviljar två olika stöd till bredbandsutbyggnad, kanalisationsstöd och landsbygdsstöd. Läs mer om stöden i menyn till vänster.

Regeringens bredbandsstrategi
Regeringen beslutade 2009 om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. I strategin ställer man upp det konkreta målet att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. I menyn till höger kan du läsa regeringens bredbandsstrategi.

 

Kontakta oss

Annica Aneklev
Bredbandssamordnare
Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd
Annica punkt Aneklev snabela lansstyrelsen punkt se¤Annica punkt Aneklev snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251343