Länets författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Gävleborgs läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Vägverket har utfärdat.

Länsstyrelsen Gävleborg upprättar varje år en sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse inom länet.

Till författningssamlingen