Klimat för tillväxt - Möjligheter och utmaningar för näringslivet i Gävleborg när vårt klimat förändras 

Klimat för tillväxt - Möjligheter och utmaningar för näringslivet i Gävleborg när vårt klimat föränd
Diarienummer:
451-2995-11 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
16 
 

Kontakta oss

Lise Ekenberg
Enhetschef
Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd
Lise punkt Ekenberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lise punkt Ekenberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251289
070-5171289