Fiska i Gävleborg

Fiska i Gävleborg
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
68
Fiskguide för Gästrikland och Hälsingland. Gävleborgs län, med landskapen Gästrikland och Hälsingland, erbjuder en fantastisk natur med ett brett utbud av intressant fiske. Här finns utmärkta möjlighet till fiske i både sötvatten och bräckvatten, lugna sjöar, strömmande vatten och i skärgårdshav. Det som gör Gävleborg extra intressant ur ett fiskeperspektiv är mötet mellan norr och söder. Här stiger både lax och öring för att nå sina lekplatser och här finns Sveriges sydligaste strömmar med harr. Positivt för sportfisket i länet är också närheten till de fina fiskevattnen. Många ligger nära våra tätorter och är lättillgängliga, andra ligger mer ostört och bjuder på en ”fjällnära” känsla med rödingfiske från ett naturligt bestånd. I länet finns också ett bra fiske efter Norrlands övriga arter, men också ett givande fiske efter arter med mer sydlig karaktär som till exempel gösen.
Kommentar: