Färnebofjärden 

Färnebofjärden
Publiceringsår:
2010 
Färnebofjärdens nationalpark är en del av Nedre Dalälven. Området är en mosaik av speciella miljöer som älvängar, strandkärr, översvämningsmark och gammelskog. Färnebofjärdens nationalpark invigdes 1998 och omfattar cirka 10.000 ha av ett unikt älvlandskap.

Kontakta oss

Jennie Dalethsson
Naturumförståndare
Natur- och viltenheten
Jennie punkt Dalethsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jennie punkt Dalethsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251555
070-5084332
Jessica Berg
Naturumföreståndare
Natur- och viltenheten
Jessica punkt Berg snabela lansstyrelsen punkt se¤Jessica punkt Berg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251550
070-6021045