Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden

Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden
Löpnummer:
2007:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publicerad:
2007
Sidantal:
62
Tjugofem våtmarker med höga naturvärden besöktes i fält för att avgöra om vegetationen på våtmarkerna förändrats under de senaste 20 åren. De flesta av dem hade valts ut bland våtmarker som i satellitbilder visat indikation på förändrad vegetation. På en knapp tredjedel av de undersökta våtmarkerna (7 st) hade mer än 5% av myrytan växt igen. Där var vegetationen så förändrad att våtmarkens naturvärde minskat eller riskerar att minska. I resten av våtmarkerna var bara en liten del förändrad, så att våtmarkens naturvärde inte påverkats nämnvärt.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: