Hamra nationalpark 

Hamra nationalpark
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
6 (folder) 
Sedan Hamra nationalpark bildades 1909 har den
blivit mer och mer ovanlig. Att vandra in mellan
gammeltallarna är en resa bakåt i tiden, till skogen
så som den en gång var. Omkring skogarna öppnar
sig ett stort myrland, där tranorna dansar i högtidlig
stillhet om våren. Obrutna myrar har blivit sällsynta,
liksom de vilda forsarna, flodpärlmusslorna och
riktigt, ostört stjärnmörker.

Välkommen ut!
Övriga relaterade filer:

Kontakta oss

Rie Stagegaard
Handläggare
Naturvårdsenheten
Rie punkt Stagegaard snabela lansstyrelsen punkt se¤Rie punkt Stagegaard snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251242
070-2556086