Hamra nationalpark

Hamra nationalpark
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
6 (folder)
Sedan Hamra nationalpark bildades 1909 har den
blivit mer och mer ovanlig. Att vandra in mellan
gammeltallarna är en resa bakåt i tiden, till skogen
så som den en gång var. Omkring skogarna öppnar
sig ett stort myrland, där tranorna dansar i högtidlig
stillhet om våren. Obrutna myrar har blivit sällsynta,
liksom de vilda forsarna, flodpärlmusslorna och
riktigt, ostört stjärnmörker.

Välkommen ut!
Kommentar: