Insynsråd 

Ledamöterna representerar en stor bredd av samhället. Här finns både politiker, företrädare för näringsliv, forskning och intresseorganisationer. Landshövdingen är ordförande. Insynsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Insynsrådets medlemmar
Barbro Holmberg, landshövding (ordföranden)
Hanna Bruce, VD, Växbo Lin
Stig Jönsson, GD, Lantmäteriet
Maj-Britt Johansson, rektor, Högskolan i Gävle
Margareta B. Kjellin, riksdagsledamot
Per Lundman, VD, Arizona Chemicals
Raimo Pärssinen, riksdagsledamot
Hans Wahlbom, ombudsman, Korsnäs AB
Lotta Zetterlund, ombudsman, LRF

Kontakta oss

Anders Enqvist
Handläggare
Staben
Anders punkt Enqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Enqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251423