Organisation 

Organisation
Foto: www.sxc.hu

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakta oss

Chefer och andra kontaktpersoner hittar ni under kontakta oss.

 

Organisation

Större version av organisationsschemat 

Kontakta oss

Mats Hindström
Stabschef
Staben
Mats punkt Hindstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats punkt Hindstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251433