Organisation 

Organisation
Foto: www.sxc.hu

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakta oss

Chefer och andra kontaktpersoner hittar ni under kontakta oss.

 

Organisation

Större version av organisationsschemat 

 

Chefer och kontaktpersoner

 

Ekonomichef
Jan Höglund tel. 010-225 14 08

Enheten för djurskydd, jordbrukarstöd & veterinära frågor
Jenny Larsson tel. 010-225 14 57

Enheten för kulturmiljö och folkhälsa
Nelli Kopola tel. 010-225 13 79

Enheten för landsbygd och tillväxt
Berit Löfgren tel. 010-225 14 36

Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd
Lise Ekenberg tel. 010-225 12 89

Miljöenheten 
Anna Bredberg tel. 010-225 12 72

Natur och viltenheten
Carl-Johan Lindström tel. 010-225 12 40

Naturvårdsenheten
Ann Gudéhn tel. 010-225 12 60

Personalchef
Folke Flomyhr tel. 010-225 12 10

Pressekreterare
Eva Malmborg tel. 010-225 12 78

Rättsenheten
Daniel Ström tel. 010-225 12 17

Staben
Mats Hindström tel. 010-225 14 33

Verksamhetsstödsenheten
Erik Lennmalm tel. 010-225 14 91

Kontakta oss

Mats Hindström
Stabschef
Stab
Mats punkt Hindstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats punkt Hindstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251433