Organisation

Organisation
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakta oss

Chefer och andra kontaktpersoner hittar ni under kontakta oss.

 

ny_org_18.jpg

Länsstyrelsen Gävleborg leds av Länsledningen. Organisationen är indelad i åtta enheter med en enhetschef. Enheterna är uppdelade i funktioner med en funktionsansvarig.

Länsstyrelsen Gävleborgs organisation_2018.pdf