Landshövdingens agenda

Här följer ett urval av landshövdingens agenda under de följande veckorna.

Vecka 6

5/2

Interna möten, Länsstyrelsen Gävleborg

7/2

Intera möten, Länsstyrelsen Gävleborg

Gästriklandsfonden

8/2

Landshövdingamöte, Rosenbad

9/2

Ledningsgruppsmöte, Gävle Slott

Invigning företagsetablering, Gävle

Intervju Arbetsgivarverket

 

Vecka 7

12/2

Interna möten

Lunch och möte Insynsrådet, Gävle Slott

Möte Skogsintresset, Gävle Slott

Middag med Chargé de affaires David.E.Lindwall,

U.S.Embassy Sthlm, Gävle slott

13/2

Interna möten

16/2

Regionalt kommunsamråd,Hudiksvall

Mill Award BillerudKorsnäs,Gasklockorna

 

Vecka 8