Landshövdingens agenda

Här följer ett urval av landshövdingens agenda under de följande veckorna.

Vecka 48

27/11

Personalinformation Länsstyrelsen Gävleborg, heldag, Lst stängt.

28/11

Interna möten

Ledningsgrupp, Gävle slott

29/11

Styrelsemöte Sociala Fonden, Iggesund

Möte i Bergsjö med Nordanstigs kommun

30/11

Möte  SKY angående kompetensfrågor

Möte  Strukturfondparterskapet Region Gävleborg

Dialogmöte Ostkustbanan på Gävle Slott

1/12

Lybecksfonden, Mellansvenska Handelskammaren

Möte Justitiedepartementet kring Gävleborgs läns krisberedskap,                   skydd mot olyckor och civilt försvar , Gävle Slott

3/12

 

Vecka 49

4/12

Möte på Högskolan i Gävle

Ledningsgruppsmöte, Gävle slott

Lunch och möte med Insynsrådet, Gävle Slott

5/12

Miljömålsdag i Järvsö

6/12

Deltagande vid krisövningen X-Stream

7/12

Strukturfondparterskap möte, Järvsö

8/12

Möte med regionpolischef Carin Götblad i Uppsala

Jurymöte Mill Award , BillerudKorsnäs

Länsstyrelsen julfest , Gävle Slott 

9/12

Gävles Lucia på Gävle Slott  (kl.15.00 i Sessionssalen)

Vecka 50

Möte och lunch med Handelskammaren och Exportföretag, Gävle Slott

12/12

Gästriklandsfonden, Länsmuseet Gävleborg

Interna möten

14/12

Samverkansrådet, Länsstyrelsen Stockholm

Landshövdingamöte, Rosenbad

16/12

Gefle Hantverksförening firar 275 år, Spegelsalen Gävle Stadshus

 

Vecka 51

18/12

Ledningsgrupp Gävle Slott

Interna möten

20/12

Noor och avtackning pensionärer, Gävle Slott

 

Vecka 1

7/1