Landshövdingens agenda

Här följer ett urval av landshövdingens agenda under de följande veckorna.

Vecka 9

27/2

Ledningsgrupp Gävle slott

Interna möten

28/2

Frukostmöte Gävle slott

Interna möten

1/3

Ledig

2/3

Lunch Gävle slott med nya regiondirektören Johan Färnstrand, Eva Lindberg och länsledningen

Samhällsrådet

Årsmöte Hushållsföreningen Gävle slott

3/3

Interna möten

Möte och lunch med Viltförvaltningsdelegationen Gävle slott

 

 

Vecka 10

6/3

Strategisk planeringsdag med Ledningsgrupp Gävle slott

7/3

Regionalt ledningsforum på Region Gävleborg

Interna möten

8/3

Interna möten

9/3

Samverkansråd

Landshövdingamöte i Stockholm

10/3

Frukostmöte Gävle slott

Interna möten

Begravning Margareta B Kjellin, Hudiksvall