Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
  • Jurist
    Referensnummer 112-7990-2016 har tillsatts med Gabriella Grimm.

    Beslut om tillsättningen fattades 2016-12-19.
    Överklagas senast 2017-01-25.

 Överklaga