Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Djurskyddshandläggare
  Referensnummer 2520-2017 har tillsatts med Annika Pättiniemi.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-06-13.
  Överklagas senast 2017-07-11.

 • Handläggare vattenförvaltningen
  Referensnummer 2229-2017 har tillsatts med Eva Husson.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-06-02.
  Överklagas senast 2017-07-07.

 • Djurskyddshandläggare
  Referensnummer 2520-2017 har tillsatts med Sofia Karlsson.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-31.
  Överklagas senast 2017-06-29.

 • Handläggare Jordbrukarstöd
  Referensnummer 1908-2017 har tillsatts med Erik Molin Boije.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-11.
  Överklagas senast 2017-06-28.

 • Limnolog skötsel naturreservat
  Referensnummer 787-2017 har tillsatts med Peter Mathisen.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-11.
  Överklagas senast 2017-06-28.

 • Servicemedarbetare för enklare uppgifter inom internservice
  Referensnummer 1456-2017 har tillsatts med Lars Svedell.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-26.
  Överklagas senast 2017-06-29

 • Marinbiolog – handläggare och projektledare
  Referensnummer 1381-2017 har tillsatts med Magnus Danbolt.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-10.
  Överklagas senast 2017-07-28.

 • Feriearbete, miljöenheten
  Referensnummer 2247-2017 har tillsatts med Sofie Jansson.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-12.
  Överklagas senast 2017-06-20.

 • Feriearbete, miljöenheten
  Referensnummer 2247-2017 har tillsatts med Mattias Furunäs.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-05-10.
  Överklagas senast 2017-06-20.

 


 

 

 Överklaga