Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Naturinformatör
  Referensnummer 228-2017 har tillsatts med  Anna Kjellander.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-03-13.
  Överklagas senast 2017-04-10.

 • Registrator
  Referensnummer 112-7871-2016 har tillsatts med Sara Pärsdotter.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-02-17.
  Överklagas senast 2017-04-03.  

 • Samhällsplanerare
  Referensnummer 112-8665-2016 har tillsatts med Johanna Norelius och Nicolas Orozco.
  Beslut om tillsättningarna fattades 2017-02-24 resp. 2017-02-28.
  Överklagas senast  2017-04-03.

 • Kvalificerad miljöhandläggare
  Referensnummer 112-8541-2016 har tillsatts med Gunnar Hägg.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-02-21.
  Överklagas senast 2017-04-03.

 • Jämställhetsstrateg inom verksamhetsområdet
  "Mäns våld mot kvinnor"
  Referensnummer112-7648-2016 har tillsatts med Klara Westerlund.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-02-20.
  Överklagas senast 2017-03-29.

 • Handläggare skötsel naturreservat
  Referensnummer 112-8522-2016 har tillsatts med Beke Regelin.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-02-15.
  Överklagas senast 2017-03-24.

 Överklaga