Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Medarbetare för praktiskt arbete inom naturbevakning
  Referensnummer 969-2018 har tillsatts med Abraham Hailemariam Gebreamlak.
  Beslut om tillsättningen fattades 2018-03-12
  Överklagas senast 2018-04-06.

 • Timanställning Färnebofjärdens nationalpark
  Referensnummer 645-2018 har tillsatts med Karin Haulin, Marie Melander och Per Johansson.
  Beslut om tillsättningen fattades 2018-02-08.
  Överklagas senast 2018-04-02.

 • Jurist
  Referensnummer 8455-2017 har tillsatts med Bert-Ola Jonsson.
  Beslut om tillsättningen fattades 2018-02-22.
  Överklagas senast 2018-03-30.

 • Handläggare inom vattenskyddsområde och vattenverksamhet
  Referensnummer 8571-2017 har tillsatts med Karl Johan Berg.
  Beslut om tillsättningen fattades 2018-02-20.
  Överklagas senast 2018-03-26.

 

 Överklaga