Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Naturumvärd vid Färnebofjärdens nationalpark
  Referensnummer 1628-2017 har tillsatts med Karin Haulin,
  Marie Melander och Erik Kohlström.

  Beslut om tillsättningen fattades 2017-04-24.
  Överklagas senast 2017-05-16.

 • Projektassistent
  Referensnummer 1456-2017 har tillsatts med Nebras Assaf.

  Beslut om tillsättningen fattades 2017-03-27.
  Överklagas senast 2017-04-31.

 

 Överklaga