Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Personalassistent
  Referensnummer 8083-2017 har tillsatts med Youla Ammari.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-12-08.
  Överklagas senast 2018-01-08.

 • Integrationsassistent
  Referensnummer 7389-2017 har tillsatts med Majd Mohamed.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-12-08.
  Överklagas senast 2018-01-02.

 • Naturinformatör/handläggare skötsel
  Referensnummer 7447-2017 har tillsatts med Anna Kjellander.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-11-28.
  Överklagas senast 2017-12-27.

 • Chefsjurist
  Referensnummer 6058-2017 har tillsatts med Caroline Näslund.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-12-04.
  Överklagas senast 2017-12-27.

 • Enhetschef för Samhällsutveckling
  Referensnummer 4762-2017 har tillsatts med Patrik Havermann.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-11-24.
  Överklagas senast 2017-12-15.

 

 Överklaga