Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Djurskyddshandläggare
  Referensnummer 4410-2017 har tillsatts med Madeleine Karlsson.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-07-07.
  Överklagas senast 2017-09-05.
 • Krisberedskap och räddningstjänst
  Referensnummer 3714-2017 har tillsatts med Jimmy Westin.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-07-31.
  Överklagas senast 2017-09-04.

 • Integrationsutvecklare
  Referensnummer 3000-2017 har tillsatts med Agneta Morelli.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-07-31.
  Överklagas senast 2017-09-04.

 • Arkivarie
  Referensnummer 3056-2017 har tillsatts med Matilda Rune.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-08-10.
  Överklagas senast 2017-08-31.

 • Djurskyddshandläggare
  Referensnummer 4410-2017 har tillsatts med Susanna Svens.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-07-07.
  Överklagas senast 2017-08-24.

 • Registrator
  Referensnummer 3006-2017 har tillsatts med Anton Liedgren.
  Beslut om tillsättningen fattades 2017-07-14.
  Överklagas senast 2017-08-24. 

 Överklaga