Tillsatta jobb

Här informerar vi om tillsatta jobb. Om du vill att tillsättningen ska prövas måste vi ha ditt överklagande inom tre veckor efter det att tillsättningen anslagits (datum som anges nedan).
 • Administratör för enklare uppgifter inom administration
  Referensnummer 807-2017 har tillsatts med Lina Al Malouf.

  Beslut om tillsättningen fattades 2017-02-13.
  Överklagas senast 2017-03-05.

 

 • Personalhandläggare
  Referensnummer 112-8134-2016 har tillsatts med Katarina Enegren.

  Beslut om tillsättningen fattades 2017-01-27.
  Överklagas senast 2017-03-10.

 

 Överklaga