Att jobba hos oss

Länsstyrelsen i Gävleborg är en spännande arbetsplats. Få har så stor bredd i sin verksamhet. Vår verksamhet sträcker sig från länsutveckling till myndighetsutövning.

I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet mm. Detta innebär att de flesta akademiska yrken finns representerade på myndigheten.