Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1027 träffar
 • Länsstyrelsens redogörelse för statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för översiktsplanens aktualitet

  2014-04-23

  Den kommunala översiktsplaneringen är ett viktigt instrument för att bevara och utveckla värdena i vårt län. På översiktlig nivå kan mellankommunala frågor samordnas och med översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Länsstyrelsens länsövergripande redogörelse b...

 • Lövsalens naturreservat får nytt beslut och skötselplan

  Stenlämning i Lövsalens naturreservat
  2014-04-14

  Länsstyrelsen har idag fattat ett nytt beslut för Lövsalens naturreservat på Hornslandet i Hudiksvall. Samtidigt har en ny skötselplan antagits för området. I naturreservatet kan man uppleva flera oli...

 • Fördelning av utvecklingsmedel

  Stenlämning i Lövsalens naturreservat
  2014-04-08

  Socialstyrelsens fördelning av utvecklingsmedel för arbete med våld är klart.

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  Stenlämning i Lövsalens naturreservat
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Glada Hudikgymnasium tar emot utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Stenlämning i Lövsalens naturreservat
  2014-04-03

  Torsdag 3 april får Glada Hudikgymnasiet ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Priset delas ut av Kungen vid en ceremoni på Glada Hudikgymnasiet dit bland andra Anna-Lena Österborg, tillförordnad landshövding, är inbjuden att närvara.

 • Skyddsjakt på skarv inleds 5 april

  Stenlämning i Lövsalens naturreservat
  2014-04-01

  Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt på storskarv år 2014 och 2015 i Gävlebukten och Ljusnefjärden. För yrkesfiskare är skyddsjakten tillåten i hela länet inom 300 meter från fasta redskap för yrkesfisket. Totalt får 650 skarvar fällas per år i länet.

 • Behöver du hjälp med att röja under ditt rovdjursstängsel?

  Stenlämning i Lövsalens naturreservat
  2014-04-01

  För att ett rovdjursavvisande stängsel ska fungera krävs det att man håller rent från gräs och sly under tråden, så att den höga spänningen i stängslet upprätthålls. Får många djurägare kan detta vara ett bekymmer, då stängslen är långa och röjningen blir tidskrävande.

 • Veronica Lauritzsen blir nytt vikarierande länsråd i Gävleborg

  Vikarierande länsråd Vernoica Lauritzsen
  2014-03-28

  Torsdag den 27 mars utsåg regeringen, på förslag från landshövding Barbro Holmberg, Veronica Lauritzsen till nytt vikarierande länsråd i Gävleborgs län.

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-27

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och förstå v...

 • Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på varg i Ockelbo

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-24

  Naturvårdsverket avslår Ockelbo kommuns ansökan om skyddsjakt på de två vargar som uppehållit sig runt Ockelbo och Åmot under februari och mars.

 • Earth Hour

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-24

  Nu på lördag, den 29 mars kl 20.30, är det dags igen för Earth Hour – den största miljömanifestationen genom tiderna. Då släcker vi, liksom miljontals människor världen över, ljuset under en timmes tid för att skicka en signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar.

 • Landshövding Barbro Holmberg deltar vid varvsinvigning

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Fredag 21 mars invigs Gävleborgsregionens största privata industriella nyetableringsprojekt.

 • Viltförvaltningsdelegationen har haft sammanträde

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-20

  På onsdagen höll länets viltförvaltningsdelegation sitt andra möte för året. På dagordningen stod förvaltningsplan för vildsvin, framtagande av miniminivåer för rovdjuren, finansiering av älginventeringar, sälskador, samråd om skyddsjakt på skarv samt information om älgjakt och lodjursjakt.

 • Årets Eldklotet Roadshow på Gävle Slott

  Eldklotet
  2014-03-19

  Vid ett evenemang på Gävle Slott kvällen 18 mars presenterades de Gävleföretag som tagit sig vidare i tävlingen Årets företagare 2013.

 • Länsråd Anna-Lena Österborg lämnar Länsstyrelsen och blir ny överdirektör på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

  Eldklotet
  2014-03-13

  Anna-Lena Österborg lämnar den 1 maj sin tjänst som länsråd vid Länsstyrelsen i Gävleborg för att börja som överdirektör vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Stockholm där Österborg tidigare varit avdelningschef innan hon kom till Länsstyrelsen 2010.

 • Webbplatser stängda lördag 15 mars 10.00-12.00

  Eldklotet
  2014-03-11

  Under två timmar på lördag förmiddag är det driftavbrott på länsstyrelsernas webbplatser och projektwebbar samt Vattenmyndighetens webbplats.

 • Licensjakten på lodjur i Gävleborgs län har överklagats

  Eldklotet
  2014-03-10

  Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på sex lodjur i Gävleborgs län har överklagats. Jakten skulle ha startat den 11 mars. Överklagan innebär att jakten inte kan starta som planerat.

 • Sienapriset till Hamra nationalpark

  Eldklotet
  2014-03-10

  Hamra nationalpark fick i november det prestigefyllda Sienapriset för bästa landskapsarkitektur på Arkitekturgalan 2013.

 • Informationsmöte "Hur mår Storsjön?"

  Eldklotet
  2014-03-07

  Sandvikens Kommun tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till ett möte för allmänheten gällande Storsjön.

 • Regional ANDT strategi med handlingsplan

  Eldklotet
  2014-03-06

  Samlad nationell ANDT-strategi med det övergripande målet.” Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727