Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 1250 träffar
 • Naturums månadsprogram augusti

  2015-08-01

  Nytt månadsprogram från naturum Färnebofjärden. I augusti har vi sommargudstjänst, utomhus vid vackra Strångnäs, och du kan vara med och rösta på din favoritbild i fototävlingen "Nationalparken i bilder".

 • Länsrådet invigde ponny-SM i dressyr

  2015-07-16

  Onsdag 15 juli invigningstalade länsråd Veronica Lauritzsen och Gävle fritidsnämnds ordföranden Lena Åhlander på årets ponny-SM i dressyr. Tävlingarna sker på Gävle Ponnyklubb och invigningen såg av cirka 500 personer.

 • Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-07-13

  Kom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustr...

 • Unikt avtal för skydd av värdefulla vattendrag

  Vattenvårdsavtal
  2015-07-13

  Ett vattenvårdsavtal för nationellt värdefulla vattendrag i Nissans källområde har tecknats mellan Länsstyrelsen i Jönköping och Sveaskog.

 • Naturvårdsbränning i skyddad natur

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-07-10

  Under den 2:a och 3:e juli när vädret var som varmast genomförde Länsstyrelsen, i samarbete med externa konsulter, tre naturvårdsbränningar. Dessa ägde rum i naturreservaten Djupsjön-Römmaberget, Lomt...

 • Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2015

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-07-02

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 37 björnar i Gävleborgs län 2015. Jakten får bedrivas inom hela länet.

 • Årets bostadsmarknadsanalys

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-07-01

  Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är länsstyrelsen i Gävleborgs redovisning av detta uppdrag.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-06-30

  Länsstyrelsen ska hantera ett nytt klimatinvesteringsstöd. Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna och ska syfta till att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Kris och panik i Almedalen

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-06-30

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Nytt nummer av ViltXtra

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-06-30

  I ViltXtra, länsstyrelsens nyhetsbrev om viltet i Gävleborg, får du en tillbakablick på vad som hänt inom länets viltförvaltning under vintern och våren.

 • Enighet kring etik vid björnjakten

  Naturvårdsbränning. Foto: Peter Ståhl
  2015-06-29

  Tisdagen den 16 juni höll länsstyrelsen ett möte i Falun om jaktetik och den lagstiftning som reglerar licensjakten på björn. - Vi är övertygade om att just jaktetik är en viktig fråga för framtida acceptans för jakt, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare vid Länsstyrelsen Dalarnas viltfunktion.

 • Glädjande tillskott för skyddad natur

  Rastplats Testeboåns naturreservat
  2015-06-26

  Rastplatser rustas upp, naturområden skyddas och tillgängligheten för besökare ökar i naturreservat och nationalpark. Det är några av de åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg använder extrapengarna i vårbu...

 • Per Bill ny landshövding i Gävleborg

  Per Bill, foto: Fredrik Wennerlund
  2015-06-25

  Regeringen har idag utsett Per Bill till ny landshövding i Gävleborg. Hans förordnande gäller från och med den 1 augusti 2015 till och med den 31 juli 2021.

 • Mellanljusnan nytt naturreservat

  Vy över Håvrahällan i Mellanljusnan. Foto Helena Persson
  2015-06-25

  Länsstyrelsen beslutade idag den 25 juni att bilda Mellanljusnans naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet är 1041 ha stort och omfattar en 24 km lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Lafo...

 • Regeringen beviljar extra pengar till myggbekämpning vid Nedre Dalälvsområdet

  Vy över Håvrahällan i Mellanljusnan. Foto Helena Persson
  2015-06-25

  Regeringen beslutar i dag torsdag 25 juni om att bevilja en ansökan om extra bidrag på fem miljoner kronor till myggbekämpningen vid Nedre Dalälvsområdet. Bakom ansökan står Länsstyrelsen i Gävleborg som för fyra läns räkning ansökt hos regeringen om bidraget för att ha en beredskap ifall det behövs...

 • Förvaltningsplan för skarv i Gävleborg

  Vy över Håvrahällan i Mellanljusnan. Foto Helena Persson
  2015-06-23

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional förvaltningsplan för skarv. Tanken är att den ska ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län.

 • Landshövding Barbro Holmberg avtackades

  Vy över Håvrahällan i Mellanljusnan. Foto Helena Persson
  2015-06-23

  Tisdagen den 16 juni avtackades Barbro Holmberg efter 7,5 år som landshövding i Gävleborg. Mottagningen hölls på Gävle slott och det var många som kom för att visa sin uppskattning för de insatser som landshövdingen bidragit med.

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-22

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Skolavslutningarna - en positiv trend i Gävleborgs län

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-22

  Länet har nu flera år i rad haft en positiv trend när det gäller skolavslutningarna. Våra ungdomar sköter sig väl och skolavslutningarna blir mer och mer något positivt och glatt att minnas.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727