Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1128 träffar
 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  2014-10-23

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd.

 • MiljöXtra nummer 2 2014

  2014-10-23

  MiljöXtra är nyhetsbrevet som tar upp allehanda miljöarbete runt om i länet. Här kommer ett nytt nummer som PDF.

 • Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

  2014-10-22

  För sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser genomfört en brukarundersökning där drygt 6 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som länsstyrelserna utför. Resultatet visar att Gävleborgs län får högt betyg när det gäller bemötande, eng...

 • Mellanljusnan i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

  Mellanljusnan vid Håvrahällan. Foto: Helena Persson
  2014-10-22

  Länsstyrelsen föreslår att Mellanljusnan ska bli naturreservat. Mellanljusnan omfattar en outbyggd del av älven Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen, samt omgivande skogsmark, ett område på sammanla...

 • Mottagning för europeiskt nätverk för boendefrågor

  Mellanljusnan vid Håvrahällan. Foto: Helena Persson
  2014-10-21

  Tisdag 21 oktober har landshövding Barbro Holmberg välkomstmottagning på Gävle Slott för det europeiska nätverket Eurhonet i samband med deras årsstämma i Gävle.

 • Recept för miljön i Gävleborg

  Mellanljusnan vid Håvrahällan. Foto: Helena Persson
  2014-10-21

  Länsstyrelsen Gävleborg har bjudit in alla skolkök i länet till en recepttävling med fokus på lokala och miljösmarta råvaror. Det går att laga god, näringsriktig och miljösmart skolmat med råvaror från länet och det finns mycket goda råvaror att inspireras av under den här tiden på året.

 • Stor miljösatsning invigd av landshövdingen

  Mellanljusnan vid Håvrahällan. Foto: Helena Persson
  2014-10-20

  Måndagen den 20 oktober invigde landshövding Barbro Holmberg Gävle Environmental 2015, en stor miljöinvestering som görs inom BillerudKorsnäs i Gävle. Investeringen uppgår till cirka en halv miljard svenska kronor.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-20

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Vattendroppar
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Klimatanpassning Gävleborg – Informationsdag om ny regional handlingsplan för klimatanpassning

  Vattendroppar
  2014-10-17

  Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Gävleborgs län är publicerad och presenteras vid en informationsdag i Bollnäs den 22 oktober. Planen syftar till att studera, informera om och kartlägga kommunernas arbete med klimatanpassning, samt identifiera de områden där behovet av klimatanpa...

 • Nu betalar vi ut miljöersättningar och kompensationsbidrag

  Vattendroppar
  2014-10-17

  Fredag den 17 oktober betalas miljöersättningar och kompensationsbidrag ut till de flesta av länets lantbrukare som sökt stöden.

 • Svenska ambassaden i Finland besöker Gävleborg 21 oktober

  Vattendroppar
  2014-10-17

  Tjänstemän från svenska ambassaden i Finland kommer på besök till Gävle för att dela med sig av erfarenheter och kunskap inför Gävleborgs genomförande av evenemanget ”Sverige i bord och toner” nästa sommar. Landshövding, representanter för Region Gävleborg, företagare, näringsliv m.fl. ska diskutera...

 • Änga-Tjännåsen föreslås bli naturreservat

  Gammeltall i Änga-Tjännåsen. Foto: Pernilla Hansson
  2014-10-16

  Länsstyrelsen föreslår att Änga-Tjännåsen, ett bergsmassiv 4 km nordväst om Enånger i Hudiksvalls kommun, ska bli naturreservat.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Gammeltall i Änga-Tjännåsen. Foto: Pernilla Hansson
  2014-10-16

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Sandvik Coromants nya besökscenter invigt

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-10

  Onsdagen den 8 oktober invigdes Sandvik Coromants nya besökscenter i Sandviken. Landshövding Barbro Holmberg höll tal och medverkade vid bandklippningen tillsammans med vd Klas Forsström.

 • Nu behöver vi spara vatten i Gävle

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-07

  Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten till Gävle. Grundvattennivån är mycket låg efter den torra sommaren och hösten. Dessutom har en brunn vid vattenverket stängts av för att säkra vattnet efter en lastbilsolycka med ett dieselutsläpp. Gäst...

 • Elmopedturnén, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen sprider miljöinspiration till gymnasieskolor

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-03

  Länsstyrelsen kommer under vecka 41, 6 – 9 oktober, att besöka sex gymnasieskolor i länet. Det görs i samarbete med Högskolan i Gävle samt Pär Holmgren och Staffan Lindberg, Elmopedturnén. Skolorna kommer att få några timmars inspiration, information samt underhållning i första hand på temat klimat ...

 • Forskarna på slottet 30 oktober

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-03

  Forskarna på slottet är en seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727