Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 1290 träffar
 • Årets Nybyggare i Gävleborg 2015

  Lina Renberg ALMI, Per Bill, Marie Andersson SEB, Remi Arabi el Eter och Radovan (Rajko) Kovacic
  2015-10-09

  Fredagen den 9 oktober anordnade Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) utdelning av näringslivspriset ”Årets Nybyggare i Gävleborg”. Landshövding Per Bill överlämnade utmärkel...

 • Utvärderingsmöte av Sveriges miljömål

  Lina Renberg ALMI, Per Bill, Marie Andersson SEB, Remi Arabi el Eter och Radovan (Rajko) Kovacic
  2015-10-09

  Ledningarna för länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har träffats 7-8 oktober, i Stockholm för att diskutera årets utvärdering av Sveriges miljömål. Utvärderingen med konkreta förslag till åtgärder lämnas till regeringen i slutet av oktober.

 • Artrik granskog i nordsluttning skyddas

  Violgubbe, en av de skyddsvärda arterna i reservatet. Foto: Helena Persson
  2015-10-07

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Basttjärnsrönningens naturreservat. Reservatet är 178 ha stort och ligger ungefär 13 km nordväst om Hassela i Nordanstigs kommun. Det är ett område med naturskogsa...

 • Utbildning i praktiska metoder och verktyg för att stärka unga att vara tobaksfria

  Utbildning i praktiska metoder och verktyg för att stärka unga att vara tobaksfria
  2015-10-06

  Tisdag 29 september hölls en antitobaksutbildning i Uppsala. Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak (PmT), Länsstyrelsen Uppsala, Gävleborg och Västmanland tillsammans med Landstinget i...

 • VISS – ett verktyg för att nå bättre vatten

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-10-06

  Nya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal.

 • Kunskapsdag om narkotikarelaterad dödlighet

  Kunskapsdag om narkotikarelaterad dödlighet
  2015-10-02

  Varje år genomförs cirka 5000 rättsmedicinska obduktioner i Sverige. I majoriteten av dessa obduktioner görs blodanalyser för att få veta vilka läkemedel personen haft i kroppen. I vissa fall görs äve...

 • Möte på Gävle Slott rörande årets budgetpreposition

  Gästerna bjöds på Gävleborgstapas
  2015-10-02

  Landshövding Per Bill hade möte på Gävle Slott torsdag 1 oktober med bland andra riksdagsledamöter och företrädare för statliga myndigheter. Mötet handlade om årets budgetproposition och övriga frågor...

 • Miljöövervakningsdagarna i Högbo inledda

  Miljöövervakningsdagarna
  2015-09-30

  Landshövding Per Bill inledde Miljöövervakningsdagarna i Högbo 30 september. I år är det Länsstyrelsen Gävleborg som arrangerar dagarna. Temat i år är "Från datafångst till miljöåtgärder".

 • Vargar fällda vid skyddsjakt

  Miljöövervakningsdagarna
  2015-09-30

  I september har varg vid två tillfällen skjutits under pågående angrepp på tamdjur, båda i Ljusdals kommun.

 • Landshövdingen fortsätter sin rundresa i länet

  Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs och LH Per Bill
  2015-09-30

  Tisdagen den 29 september besökte Per Bill kommunledningarna i Bollnäs och Gävle, i sällskap med Mats Hindström, stabschef vid Länsstyrelsen Gävleborg. Under onsdagseftermiddagen fortsatte de till Söd...

 • Vad tycker du om vår webbplats?

  Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs och LH Per Bill
  2015-09-28

  Från och med den 1 oktober kommer vi ha en enkät på vår webbplats. Enkäten kommer innehålla frågor kring användbarheten och innehållet på webbplatsen.

 • Viltförvaltningsdelegationen hade höstens första möte på Grimsö

  Björnfamilj
  2015-09-24

  Under onsdagen den 23 september höll viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg sitt första höstmöte tillsammans med sin nya ordförande, landshövding Per Bill. Mötet hölls på Grimsö forskningsstation i ...

 • Länsstyrelsen diplomerad Cykelvänlig arbetsplats

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-17

  Torsdagen den 17 september blev Länsstyrelsen Gävleborg diplomerad Cykelvänlig arbetsplats.

 • Ny rapport om rovdjursförekomsten i länet

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-16

  Länsstyrelsen bedömer att Gävleborg hyser cirka 80 lodjur, 47-70 vargar, 380 björnar och 50-65 kungsörnar. Siffrorna är endast ungefärliga uppskattningar, då det inte är möjligt att fastställa ett exakt antal djur. Det varierar under året och mellan år. Syftet med inventeringarna är framför allt att...

 • Integration Gävleborg blir Integration Gävleborg 2.0

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-16

  Tillsammans med Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länets kommuner bygger vi nu upp, och ansvarar för en gemensam stödfunktion för integrationsfrågor i länet.

 • Ett attraktivt Gävleborg - sammanställning av slutsatser och lärdomar från projektet Attractive region X

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-15

  Samtidigt som det i landet och i flera av länets kommuner råder bostadsbrist måste många orter jobba för att överleva. Vare sig man vill locka till sig inflyttare eller jobba för att behålla befintliga invånare, behöver det lyftas fram vad som är speciellt attraktivt i den egna kommunen och attrakti...

 • Bidrag till stängsel som kan skydda tamdjur mot rovdjur

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-14

  Nu är det återigen möjligt för lantbrukare i områden med varg, björn eller lodjur att söka bidrag till stängsel mot rovdjur på jordbruksmark.

 • Avslutning av skogsbrandbevakning

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-14

  Säsongen för skogsbrandbevakning med flyg 2015 för Gävleborgs län avslutades söndag 13 september efter att ha förlängts.

 • Myndigheter och kommuner förbereder sig inför en eventuell ökning av antalet asylsökande till länet

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-11

  Myndigheter och kommuner i Gävleborg har inlett ett samarbete för att förbereda sig inför en eventuell ökning av antalet asylsökande i länet. Företrädare för länets alla kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Räddningstjänsten hade idag ett möte kring den aktuella situationen.

 • Angående bombhot i Gävle

  Landshövding Per Bill och Love Johansson Regionala Mobiltetskontoret
  2015-09-11

  Klockan 10:29 torsdag 10 september inkom ett olaga hot mot grupp på telefon till Polisens kommunikationscenter (PKC). Hotet riktade sig mot Gefle Dagblads redaktion.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369