Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Din sökning gav 1035 träffar
 • Nytt nummer av ViltXtra

  2016-04-29

  I nyhetsbrevet ViltXtra kan du ta del av vad som har hänt inom länets viltförvaltning under december till april.

 • Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

  Naturvårdsbränningar i skyddad natur 2016
  2016-04-29

  Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till ...

 • Länsstyrelsens arbete med beredskap kring kärnteknisk olycka

  Naturvårdsbränningar i skyddad natur 2016
  2016-04-27

  Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk. Åtgärder Länsstyrelsen Gävleborg vidtagit inom vårt ansvarsområde att hantera en kär...

 • Forskare från hela världen möttes på Gävle slott

  Forskare från hela världen möttes på Gävle slott
  2016-04-26

  Måndag 25 april tog landshövding Per Bill emot FPX och forskarklustret GEO LIFE Region Round Table meeting 2016 för en middag på Gävle slott. Där träffades GIS-forskare från bland annat Indien, Bristo...

 • Hagmyran i Nordanstigs kommun blir naturreservat

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-25

  Länsstyrelsen har idag den 25 april fattat beslut om att bilda Hagmyrans naturreservat i Nordanstigs kommun.

 • Skrämsel av skarv i Skärså

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-22

  Under perioden 20 april-31 maj kan du höra smällar vid Skärså i Söderhamns kommun. Det pågår en störningsåtgärd för att förhindra att skarv börjar häcka på öarna Vitoren och Tvågranskär.

 • SAM 2016

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-21

  Glöm inte att idag är sista dagen att söka om EUs jordbrukarstöd. Du kan ringa länsstyrelsen hela dagen idag om du behöver hjälp med ansökan. Telefonnumret är 0771-67 00 00.

 • Grattis Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia!

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-20

  Tisdag 19 april klockan 18:28 nedkom H.K.H. Prinsessan Sofia med en son. Per Bill, Länsstyrelsen Gävleborg och hela länet gratulerar de nyblivna föräldrarna och deras familjer.

 • Granskning klar av Polisens och domstolarnas kameraövervakning

  Foto: Kristina Jiselmark
  2016-04-19

  Under 2015 bedrev landets länsstyrelser en särskild tillsyn av Polisens och Svenska Domstolars kameraövervakning. Resultatet är nu klart. Av 132 kontroller ledde 52 till olika typer av anmärkning.

 • Bostäder för alla - Hur möter Gävleborg framtidens behov?

  Landshövding Per Bill med flera under bostadskonferensen, foto: Torsten Edwinson
  2016-04-15

  Idag fredagen den 15 april anordnar Länsstyrelsen Gävleborg en bostadskonferens med ett genomgående tema socialt hållbar utveckling. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för dialog och ku...

 • Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungen

  Landshövding Per Bill med flera under bostadskonferensen, foto: Torsten Edwinson
  2016-04-15

  Länsstyrelserna kommer den 30 april att uppvakta H.M. Konungen på 70-årsdagen med en gemensam gåva. En gåva som förhoppningsvis kommer att bringa glädje både för H.M. Konungen men också för svenska folket.

 • Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl 2016

  Landshövding Per Bill med flera under bostadskonferensen, foto: Torsten Edwinson
  2016-04-08

  Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl för 2016. I Gävleborgs län får totalt 70 sälar fällas. I hela landet får 480 gråsälar fällas.

 • Siken är tillbaka i Gavleån tack vare fiskvandringslösningen vid Konserthuset: "- Det är historiskt!"

  Sikyngel
  2016-04-07

  Nu har vi bevis på att siken lyckats vandra förbi de stora betongtrösklarna vid Konserthuset i Gävle där Länsstyrelsen och samarbetspartners utfört fiskvandringsåtgärder inom projekt ”Återskapa fiskva...

 • Förslag till beslut för Rotsjöns naturreservat

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-05

  Området som är föreslaget att bli Rotsjöns naturreservat är en del av ett stort äldre ursprungligt skogslandskap i södra Hälsingland och östra Dalarna. Rotsjön ligger ca 9 km sydost om Svabensverk. De...

 • Blåstången längs södra Gästrikekusten fortsätter återhämta sig efter kollapsen 2010

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-01

  Blåstången och dess systerart smaltång fortsätter återhämta sig efter den kraftiga minskningen i mängd och djuputbredning som observerades 2010 på lokaler mellan södra länsgränsen och Iggön. Det visar Länsstyrelsens övervakning av vegetationsklädda bottnar.

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-04-01

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

 • Ansök om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-03-31

  Det finns nu möjlighet för kommuner, andra myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende.

 • Gemensam satsning för att hindra skarv att häcka på ön Leharen i Orarnas naturreservat

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-03-24

  Länsstyrelsen och Gävle kommun träffades fredagen den 18 mars för att diskutera hur man bäst ska kunna lösa frågan om skarvarna på ön Leharen utanför Limön. Frågan är inte enkel eftersom skarv är en skyddad art enligt det EU-direktiv som skyddar samtliga naturligt förekommande fågelarter inom EU.

 • Utlysning av pengar till kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet

  Länsstyrelsens Johanna Ehlin studerar en gammal högstubbe med brandspår. Foto: Peter Ståhl
  2016-03-23

  Länsstyrelsen Gävleborg utlyser pengar till kompetensutvecklingsprojekt inom landsbygdsprogrammet för insatsområde Miljö och klimat samt nya jobb.

 • Fyra uppdaterade Natura 2000-bevarandeplaner

  Natura 2000-logga
  2016-03-18

  Idag har Natura 2000-områdena Gosjön, Långsjön, Ormön och Älvåsen fått sina bevarandeplaner uppdaterade. De nya planerna finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369