Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1107 träffar
 • Omfattande skadegörelse på skarvkolonier

  2014-10-01

  Länsstyrelsen upphävde i juli ett tidigare fattat beslut om skyddsjakt på skarv i länet. Detta sedan en omfattande skadegörelse på skarvkolonier upptäckts utanför Gävles kust.

 • Utvidgat strandskydd för utvalda inlandsvatten ute på remiss

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-26

  Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Dalälven, Dellensjöarna, Ljusnan, Testeboån och Voxnan är nu ute på remiss fram till den 24 november 2014.

 • Länsstyrelsens slutliga röstsammanräkning är klar

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-26

  Fredag 26 september blev Länsstyrelsen Gävleborg färdiga med den slutliga röstsammanräkningen

 • Ungas utsatthet på nätet

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-25

  Länsstyrelsen i Gävleborgs län i samarbete med Socialtjänsten, Polisen, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket anordnar en dag som handlar om unga som säljer sex via internet. Vilka är de, hur kan vi nå dem och vad finns det för stöd att erbjuda dem.

 • Pojkar och unga män i ett hederkontext

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-25

  Länsstyrelsen i Gävleborg bjuder in till en dag om hedersrelaterat våld- och förtryck med fokus på pojkar och unga män i ett hederskontext och om deras dubbla roller.

 • Viltförvaltningsdelegationen har haft höstmöte

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-23

  Under tisdagen hade Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län sitt näst sista möte i nuvarande konstellation. Vid mötet beslutade Viltförvaltningsdelegationen att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på förvaltningsnivåer för rovdjuren i Gävleborgs län. Detta sker nu som ett nästa st...

 • Inspirationskväll för lanthandlare

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-22

  Tisdagen den 16 september hölls en inspirationskväll på Gävle slott för lanthandlare i länet. Bland deltagarna som landshövding Barbro Holmberg bjudit in fanns också kommunrepresentanter som är ansvariga för servicefrågor. Kvällens två inspiratörer engagerade och inspirerade deltagarna till nytänka...

 • Låga halter av miljögifter i gös och gädda från Storsjön

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-22

  Länsstyrelsen och Storsjöns FVOF har under året analyserat ett flertal miljögifter i fisk (gös och gädda) från Storsjön, Sandviken. Resultatet visade på låga halter av miljögifterna. Nu fortsätter undersökningarna av fisk från flera sjöar i länet.

 • Klimatanpassningsdag Gävleborg i Bollnäs 22 oktober

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-22

  Länsstyrelsen bjuder in till en dag om klimatanpassning. Temat för dagen är skyfall och översvämningar i tätbebyggda områden. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän i kommunerna, politiker, huvudmän för VA och beredskapssamordnare.

 • Avbrott på webbplatsen måndag kväll

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-22

  På måndag kväll klockan 21.00 och en halvtimme framåt kan det vara svårt att nå vår webbplats.

 • Utnämning av ”Årets nybyggare i Gävleborgs län”

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-17

  För 11 året i rad anordnar Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) utdelning av näringslivspriset ”Årets Nybyggare i Gävleborg”. Priset som går till en företagare med utländsk bakgrund är uppdelat i två kategorier; nystart och pionjär.

 • Minskad älgstam och gynnsam vinter ger mindre betesskador på ungskog

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-17

  Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på mindre färska betesskador på tallungskogar och en tydlig minskning mot tidigare år. Skadenivåerna ligger mellan två och åtta procent. En minskad älgstam och en gynnsam vinter bedöms vara orsakerna till de minskade skadorna.

 • Röstsammanräkningen pågår

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-15

  Just nu arbetar Länsstyrelsens rösträknare för fullt med den slutliga sammanräkningen av valsedlar.

 • Förlängning av skogsbrandbevakning med flyg

  Sördellens spegelblanka yta. Foto: Peter Ståhl
  2014-09-12

  Säsongen för skogsbrandbevakning med flyg är normalt 1 maj till 31 aug i Gävleborg. Då vi fick in varmare väder och högre brandriskprognoser efter sistnämnda datum, förlängdes beredskapen för skogsbrandflyget till den 22 september.

 • Länsstyrelsens arbete med valet

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-11

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Tekniksprånget – Barbro Holmberg besökte Polhemsskolan i Gävle

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-05

  Onsdag 3 september besökte bland andra Barbro Holmberg och Sandviks vd Olof Faxander Polhemsskolan tillsammans med representanter från ingenjörsprogrammet Tekniksprånget. Syftet med besöket är att locka fler elever och arbetsgivare att delta i praktikprogrammet Tekniksprånget.

 • Grattis till FRAMFÖR-företagen 2013

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-01

  Onsdag 27 augusti delade landshövding Barbro Holmberg ut utmärkelser till FRAMFÖR-företagen 2013 vid en ceremoni på Gävle Slott. Det var för fjortonde året i rad som 50 företag uppmärksammades i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.

 • Nu inleds årets älgjakt

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-01

  Måndagen den 1 september inleds älgjakten för älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Voxna, Ljusnan-Voxnan, Öster-Ljusnan, Långvind, Söder-Voxnan och Gruvberget inrättade i Gävleborgs län.

 • Kinas största GIS-företag valde Gävle

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-27

  Gävle, Europas GIS huvudstad, är återigen vinnare när GeoStar inc. Kinas största företag inom geografisk information, väljer att etablera sitt Europahuvudkontor i Gävle. Detta blir en viktig dörröppnare för regionens små och medelstora företag (SME) med IT-inriktning för att komma in på den kinesisk...

 • Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-27

  Fem länsstyrelser i Norrland har fått sammanlagt 7,6 miljoner SEK från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationsfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationsfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Informationsfunktionen
010-2251369
070-5580727