Utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat

Länsstyrelsen har idag, den 21 januari, fattat beslut om att utvidga Storkvarnbergets naturreservat, i Ljusdals kommun. Från tidigare 55 ha utökas reservatet till ca 98 ha.
Utsikt från Storkvarnberget. Foto: Ida Svartholm

Länsstyrelsen bildade Storkvarnbergets naturreservat i februari 2010 av den del av berget som låg på Sveaskogs mark. Den kvarvarande västra delen av området ligger på Ljusdals kommuns fastighet inkluderas nu i skyddet. För att avstå skogsbruk i området har Ljusdals kommun fått ersättning motsvarande halva värdet på skogsmarken. Naturvärdena i området har varit kända länge och tanken har redan från början varit att hela berget skulle skyddas som naturreservat. Att kommunen på det här sättet bidrar till bevarandet av skyddsvärd natur är väldigt positivt.

Storkvarnberget är ett 460 meter högt berg som ligger 12 kilometer söder om Los, strax väster om Övre Lomsjön i västra Hälsingland. På grund av sina rasbranter och stup har stora delar av objektet legat utanför ordinärt skogsbruk och utvecklat höga naturvärden knutna till brandpräglad lövblandad barrskog. Båda bergets två toppar, med sina nära 300 åriga tallar och orörda natur, har mycket höga naturvärden.  

Beslut om Storkvarnbergets naturreservat (pdf 2 MB)  

För mer information kontakta Ida Svartholm, 010-225 14 56.

 

Torraka i branten. Foto: Länsstyrelsen

 

Här finns bilder i högre upplösning att ladda ner. Bilderna får endast användas i samband med denna nyhet.

Utsikt från Storkvarnberget. Foto: Ida Svartholm

Torraka i branten. Foto: Länsstyrelsen