Två system för rovdjursrapportering blir ett

15 april kommer Länsstyrelsen Gävleborg att helt övergå från Rovobs till Skandobs, ett skandinaviskt rapporteringssystem för observationer av stora rovdjur. Där kan du enkelt registrera observationer med hjälp av datorn eller mobilen. Du kan också kommunicera med länsstyrelsens fältpersonal och se uppgifter som andra lägger in medan du rör dig ute i skog och mark.

Genom att rapportera in observationer av rovdjur, spillning och spår kan jägare, tamdjursägare och andra som berörs av rovdjur informera varandra om vad som händer i närområdet och på så sätt förebygga skador på tamdjur. Rapporteringen är också viktig i länsstyrelsens arbete med att förvalta länets rovdjur och vi är tacksamma för alla uppgifter som rapporteras in.

För närvarande går det bra att rapportera både på skandobs.se och rovobs.se, men från och med 15 april stänger alltså Rovobs i Gävleborg.

Varför övergår vi till Skandobs?

- Skandobs används över hela landet och även i Norge. Tillsammans med Jägarförbundet arbetar länsstyrelsen för att öka jägares och övrig allmänhets delaktighet i inventeringsarbetet och rapporteringen via Skandobs. Ju fler som deltar och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir resultaten av rovdjursinventeringarna.
- Du kan rapportera rovdjur eller spår i din mobiltelefon medan du är ute i naturen. Läs om Skandobs-Touch här.
- Rapporter som rapporteras på Skandobs visas utan fördröjning. Du kan därför löpande se observationer som andra lägger in och på så sätt när som helst få direkt information om var rovdjuren befinner sig.
- Det pågår en ständig utveckling av Skandobs för att fler ska tycka att det är meningsfullt och framför allt enkelt att rapportera rovdjursobservationer.
- Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten.
- När du rapporterar via Skandobs går ett sms ut till länsstyrelsens naturbevakare, så att observationen vid behov kan följas upp omgående.
- Länsstyrelsens fältpersonal rapporterar också in sina kvalitetssäkrade spårningar i Skandobs.

 

 

 


 Din rapportering är viktig

Länsstyrelserna kartlägger årligen de stora rovdjuren i respektive län. I Gävleborg har allmänheten sedan många år en viktig roll genom att rapportera observationer till länsstyrelsen. Det är av stor betydelse för länsstyrelsens arbete med att göra så bra inventeringar som möjligt utifrån befintliga resurser.

Våra naturbevakare läser alla inrapporterade observationer och kvalitetssäkrar ett urval av dessa i fält.

Skandobs